+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadisler


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Müslümana özünde, sözünde ve işinde dürüst olmak yaraşır.
  Hadisler
  55. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücûr) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır."
  Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 80; Tirmizi, Birr 46; İbni Mâce, Mukaddime 7; Duâ 5
  Açıklamalar
  1545 numarada tekrar karşılaşacağımız hadîs-i şerîfte dört önemli tâbir, iki grup halinde birbirlerinin zıddı olarak zikredilmektedir. Sıdk-Kizb, birr-fücûr. Ayrıca bunlara bağlı olarak da sıddîk ile kezzâb aynı şekilde birbirinin karşıtı iki nitelik ve sonuç olarak yer almaktadır.
  Sıdk, sözünde ve işinde dürüst olmaktır. Kizb ise, bunun tam aksi davranmaktır.
  Birr, bütün hayr ve iyilikleri ihtivâ eder. Fücûr ise, kötülüğe meyl ve muhabbet etmek, yoldan çı+kmak demek olup her çeşit şer ve fesâdı ifade eder.
  Sıddîk, doğruculuğu; kezzâb yalancılığı âdet edinmiş kişi demektir. Her iki kelime de mübâlağa ifâde etmektedir.
  Dürüstlük, üstün iyilik demek olan birr'e; birr ise, cennet'e uzanan bir çizgidir. Sözünde ve işinde doğru olmaya gayret edenler, Nisâ sûresi'nin 69. âyetinde belirtildiği üzere, peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye (sıddîkıyet) ereceklerdir. Doğruluğu âdet edinmenin yolunu yüce Allah Tevbe sûresi'nin 119. âyetinde, "Ey iman edenler! Allah'a karşı saygılı bulunun ve sâdıklarla beraber olun" fermânıyla göstermektedir.
  Yalan ve yalancılık her türlü kötülüğün başı olan fücûra sebep olacaktır. Fücûr ise cehenneme götürür. Yalancılığı âdet edinenler Allah katında kezzâb diye tescil edilecektir. Bu önemli bir tesbit ve büyük bir uyarıdır. Bu demektir ki, sahteciliğin İslâm'da yeri yoktur.
  Hadisin Müslim'deki rivayetlerinde doğruluğu düstur edinenlerin sıddîk, yalancılığı meslek edinenlerin ise kezzâb diye yazıldığı kaydedilmektedir. Bu kayıt, hadisteki teşvik ve tehdidin, bilerek ve isteyerek doğrunun veya yalanın peşine düşenlere yönelik olduğunu göstermektedir. O halde daima doğruyu aramak, doğru söylemek gerekmekte, yalana ve yalancılığa asla müsâmaha göstermemek lâzım gelmektedir. Zira alışkanlıklar, bilinçsiz hoşgörüler sonucu oluşurlar.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Her hayrın sebebi olan doğruluk teşvik edilmekte, her kötülüğün sebebi olan yalandan uzak kalınması istenmektedir.
  2. Mükâfat ve cezâ, kulun yaptığı iyi ve kötü amellere göre söz konusu olur.
  3. Doğrularla beraber olmak insanda "takvâ" duygusunu geliştirir.

 3. Misafir
  allah kimsemizi dqğru yoldan cıkarmasın merhaba ben özlem 7/b gidiyom.dqgru cevap vermisler.,,,,,,

 4. Misafir
  Teşekkürler çok yardımcı oldu bu bilirler bana 😀

 5. Misafir
  aminnnnn
  Teşekkürler ödevim için çok yardımcı oldu.😀

+ Yorum Gönder
doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadisler,  doğruluk ve dürüstlük ile ilgili ayet ve hadisler,  doğruluk ve dürüstlük ile ilgili ayetler,  doğruluk ve dürüstlük konulu ayet ve hadisler,  doğruluk ve dürüstlük ile ilgili ayet ve hadis,  doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadis ve ayetler,  doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadis