Konusunu Oylayın.: Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler
 1. 26.Şubat.2013, 14:47
  1
  Misafir

  Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

 2. 26.Şubat.2013, 14:47
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

 3. 26.Şubat.2013, 15:43
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,440
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

  Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

  1) Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim arasında fercleri, ipeği, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek bir topluluk olacaktır. Ve birtakım kimseler bir âlemin yakınına konaklayacaklar. Kendilerine ait davarlarla yanına gidecek, bir ihtiyacı sebebiyle onlara varacak.

  Onlar ona:

  −Bize yarın tekrar gel diyecekler. Yüce Allah geceleyin onlara hükmünü geçirecek ve âlemi koyacak, diğerlerini ise tanınmaz hale çevirerek kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir’ buyurdu.”

  Buhari

  2) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Dünyada da, ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır:

  1) Nimet sırasında zurna sesi ve

  2) Musibet sırasında bir inleme’ buyurdu.”

  Bezzar Müsned 1/377, 795, Ebu Bekr eş-Şafii er-Rubaiyyat 2/22, ed-Dıya el-Makdisi, el-Ehadiysu’l-Muhtare

  Ayrıca bu hadisin kendisi ile kuvvet kazandığı bir şahidi daha vardır.

  3) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ben ağlamayı yasaklamadım. Fakat ben ahmak ve günahkâr iki sesi yasakladım: Birisi oynama ve oyalanma namesi sırasındaki ses ve şeytan zurnaları, diğeri ise musibet halindeki ses yüzlere vurmak, yakaları yırtmak ve şeytan inlemesidir’ buyurdu.”

  Hâkim, Beyhaki, İbni Ebi’d-Dünya, Acurri, Beğavi Şerhu’s-Sünne, Tayalisi Müsned, İbni Sad Tabakat, İbni Ebi Şeybe el-Musannef, Tirmizi

  4) Abdullah bin Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Muhakkak Allah bana şarabı, kumarı, davul ve zarı haram kıldı. Sarhoşluk verici herşey şüphesiz haramdır’ buyurdu.”

  Ebu Davud 3696, Beyhaki, Ahmed Müsned, Ebu Ya’la Müsned, İbni Hibban Sahih, Ebu’l-Hasen et-Tusi el-Erbain, Tabarani Mucemu’l-Kebir

  5) Abdullah bin Amr bin el-As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Muhakkak aziz ve celil olan Allah içkiyi, kumarı, davul ve içkiyi haram kılmıştır. Sarhoşluk veren herşey de haramdır’ buyurdu.”

  Ebu Davud 3685, Tahavi Şerhu Meani’l-Asar, Beyhaki, Ahmed, Yakub el-Fesevi el-Marife, İbni Abdi’l-Berr et-Temhid

  6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Şüphesiz Rabbim bana içkiyi, kumarı, davulu ve tamburu haram kıldı.”

  Beyhaki, Ahmed

  7) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim arasında semadan atılan helak edici atışlar, suret değişimi ve yerin dibine geçirilme görülecektir.’

  Sahabeler:

  −Ey Allah’ın Rasulü! Bu ne zaman olacak diye sordular.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Çalgı aletleri ortaya çıkıp, şarkıcı cariyeler çoğaldığı ve şaraplar içildiği vakit’ buyurdu.”

  Tirmizi 2213, İbni Ebi’d-Dünya Zemhu’l-Melahi, Ebu Amr ed-Dani es-Sünenu’l-Varide fi’l-Fiten, İbnu’n-Neccar Zeylu Tarih-i Bağdad

  8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bir topluluk koltukları üzerinde oturmakta iken maymunlara ve domuzlara dönüştürülecektir. Buna sebep ise onların içki içmeleri, ud çalmaları ve cariyelerin şarkı söylemeleridir.”

  İbni Ebi’d-Dünya, İbni Asakir Tarih-u Dımeşk

  9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  “Ümmetimin sonlarında yerin dibine geçirilmek, semadan helak edici atışların yapılması ve suret değişimi olacaktır.”

  Sahabeler:

  −Hangi sebeple ey Allah’ın Rasulü! diye sordular.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Onların şarkıcı cariyeler edinmeleri ve içki içmeleri sebebiyle olacaktır.”

  Ed-Dulabi el-Kuna, İbni Asakir Tarih

  10) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Bu ümmetten birtakım kimseler yemiş ve içmiş olarak geceyi geçirecekler ve maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüşler olarak sabahı edeceklerdir...’

  Başka bir hadiste, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  “Buna sebep içki içmeleri, faiz yemeleri, şarkı söyleyen cariyeler edinmeleri, ipek giyinmeleri ve akrabalık bağlarını koparmaları olacaktır.”

  Hâkim, Beyhaki Şuabu’l-İman, Ahmed, İbni Ebi’d-Dünya, Asbahani et-Terğib, Tayalisi, Ebu Nuaym el-Hilye, İbni Asakir Tarih

  11) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim altı şeyi helal sayarsa artık helak olurlar:

  1) Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa,

  2) İçkileri içerlerse,

  3) İpek giyerlerse,

  4) Şarkı söyleyen cariyeler edinirlerse,

  5) Erkekler erkeklerle yetinirse (cinsel ilişkiye girerse) ve

  6) Kadınlar kadınlarla yetinirse (cinsel ilişkiye girerse)’ buyurdu.”

  Tabarani Mucemu’l-Evsad, Beyhaki

  12) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Şarkıcı kadınların satılması, satın alınmaları, onların ticaretinin yapılması helal değildir! Onlar karşılığında alınan bedel de haramdır!’

  Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle devam etti:

  “İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.” Lokman Suresindeki 6. Ayet, bu husus (müzik) için indirildi’ buyurdu.”

  Tabarani Mucemu’l-Kebir 4. 26.Şubat.2013, 15:43
  2
  Moderatör
  Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

  1) Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim arasında fercleri, ipeği, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek bir topluluk olacaktır. Ve birtakım kimseler bir âlemin yakınına konaklayacaklar. Kendilerine ait davarlarla yanına gidecek, bir ihtiyacı sebebiyle onlara varacak.

  Onlar ona:

  −Bize yarın tekrar gel diyecekler. Yüce Allah geceleyin onlara hükmünü geçirecek ve âlemi koyacak, diğerlerini ise tanınmaz hale çevirerek kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir’ buyurdu.”

  Buhari

  2) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Dünyada da, ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır:

  1) Nimet sırasında zurna sesi ve

  2) Musibet sırasında bir inleme’ buyurdu.”

  Bezzar Müsned 1/377, 795, Ebu Bekr eş-Şafii er-Rubaiyyat 2/22, ed-Dıya el-Makdisi, el-Ehadiysu’l-Muhtare

  Ayrıca bu hadisin kendisi ile kuvvet kazandığı bir şahidi daha vardır.

  3) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ben ağlamayı yasaklamadım. Fakat ben ahmak ve günahkâr iki sesi yasakladım: Birisi oynama ve oyalanma namesi sırasındaki ses ve şeytan zurnaları, diğeri ise musibet halindeki ses yüzlere vurmak, yakaları yırtmak ve şeytan inlemesidir’ buyurdu.”

  Hâkim, Beyhaki, İbni Ebi’d-Dünya, Acurri, Beğavi Şerhu’s-Sünne, Tayalisi Müsned, İbni Sad Tabakat, İbni Ebi Şeybe el-Musannef, Tirmizi

  4) Abdullah bin Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Muhakkak Allah bana şarabı, kumarı, davul ve zarı haram kıldı. Sarhoşluk verici herşey şüphesiz haramdır’ buyurdu.”

  Ebu Davud 3696, Beyhaki, Ahmed Müsned, Ebu Ya’la Müsned, İbni Hibban Sahih, Ebu’l-Hasen et-Tusi el-Erbain, Tabarani Mucemu’l-Kebir

  5) Abdullah bin Amr bin el-As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Muhakkak aziz ve celil olan Allah içkiyi, kumarı, davul ve içkiyi haram kılmıştır. Sarhoşluk veren herşey de haramdır’ buyurdu.”

  Ebu Davud 3685, Tahavi Şerhu Meani’l-Asar, Beyhaki, Ahmed, Yakub el-Fesevi el-Marife, İbni Abdi’l-Berr et-Temhid

  6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Şüphesiz Rabbim bana içkiyi, kumarı, davulu ve tamburu haram kıldı.”

  Beyhaki, Ahmed

  7) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim arasında semadan atılan helak edici atışlar, suret değişimi ve yerin dibine geçirilme görülecektir.’

  Sahabeler:

  −Ey Allah’ın Rasulü! Bu ne zaman olacak diye sordular.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Çalgı aletleri ortaya çıkıp, şarkıcı cariyeler çoğaldığı ve şaraplar içildiği vakit’ buyurdu.”

  Tirmizi 2213, İbni Ebi’d-Dünya Zemhu’l-Melahi, Ebu Amr ed-Dani es-Sünenu’l-Varide fi’l-Fiten, İbnu’n-Neccar Zeylu Tarih-i Bağdad

  8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bir topluluk koltukları üzerinde oturmakta iken maymunlara ve domuzlara dönüştürülecektir. Buna sebep ise onların içki içmeleri, ud çalmaları ve cariyelerin şarkı söylemeleridir.”

  İbni Ebi’d-Dünya, İbni Asakir Tarih-u Dımeşk

  9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  “Ümmetimin sonlarında yerin dibine geçirilmek, semadan helak edici atışların yapılması ve suret değişimi olacaktır.”

  Sahabeler:

  −Hangi sebeple ey Allah’ın Rasulü! diye sordular.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Onların şarkıcı cariyeler edinmeleri ve içki içmeleri sebebiyle olacaktır.”

  Ed-Dulabi el-Kuna, İbni Asakir Tarih

  10) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Bu ümmetten birtakım kimseler yemiş ve içmiş olarak geceyi geçirecekler ve maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüşler olarak sabahı edeceklerdir...’

  Başka bir hadiste, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  “Buna sebep içki içmeleri, faiz yemeleri, şarkı söyleyen cariyeler edinmeleri, ipek giyinmeleri ve akrabalık bağlarını koparmaları olacaktır.”

  Hâkim, Beyhaki Şuabu’l-İman, Ahmed, İbni Ebi’d-Dünya, Asbahani et-Terğib, Tayalisi, Ebu Nuaym el-Hilye, İbni Asakir Tarih

  11) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim altı şeyi helal sayarsa artık helak olurlar:

  1) Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa,

  2) İçkileri içerlerse,

  3) İpek giyerlerse,

  4) Şarkı söyleyen cariyeler edinirlerse,

  5) Erkekler erkeklerle yetinirse (cinsel ilişkiye girerse) ve

  6) Kadınlar kadınlarla yetinirse (cinsel ilişkiye girerse)’ buyurdu.”

  Tabarani Mucemu’l-Evsad, Beyhaki

  12) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Şarkıcı kadınların satılması, satın alınmaları, onların ticaretinin yapılması helal değildir! Onlar karşılığında alınan bedel de haramdır!’

  Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle devam etti:

  “İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.” Lokman Suresindeki 6. Ayet, bu husus (müzik) için indirildi’ buyurdu.”

  Tabarani Mucemu’l-Kebir

+ Yorum Gönder