+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dededen kalan miras nasıl paylaştırılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dededen kalan miras nasıl paylaştırılır?


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: Dededen kalan miras nasıl paylaştırılır?


  Reklam  Cevap: Allah babanıza rahmet etsin, sizi de ona karşı iyilerden kılsın.
  Kalan malın toplamını değer olarak belirledikten sonra,
  – Annenize malın % 12,5,
  – Kızların her birine % 5,147,
  – Erkeklerin her birine de % 10,294 sini verirsiniz.


  (a) Çocuklar ve ana-babanın mirası: "Allah size evlâtlarınızın miras taksimi hususunda, erkeklerin paylarının kızların iki katı olmasını emretmektedir. Eğer bütün çocuklar kız olup ve sayıları ikiden fazla ise, bunların payı ölenin bıraktığı malın üçte ikisidir. Eğer mirasçı bir tek kız ise mirasın yarısı onundur. Eğer ölen ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana ve babanın herbirini terekeden payı altıda birdir. Şayet ölenin çocuğu bulunmayıp da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten soma hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilemezsiniz. Bu, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz ki Allah, her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibidir" (en-Nisâ, 4/11).

  b) Karı-kocanın mirası: "Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Şayet çocukları varsa bıraktıkları mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylar, ölenin vasiyeti yerine getirildikten ve varsa borcu ödendikten sonradır. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, geriye bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınızındır. Şayet çocuklarınız varsa, bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınızındır. Bu paylar, yaptığınız vasiyetler yerine getirilip ve varsa borcunuz ödendikten sonra verilir" (en-Nisâ, 4/12).)

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Kardeşler
  Miras konusunda Misafir sorusu olaraksorulmaz.
  Neden mi? çünkü soruya cevap verirken sormamız gereken bir kaç soru oluyor ama cevap verecek olmadığı için cevap yarım kalıyor.

  örneğin: Dedenin başka çocukları yani bu yazılan şahısların amcaları yok mu?

+ Yorum Gönder