+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamı anlayarak yaşamak bize ne kazandırır ne fayda verir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamı anlayarak yaşamak bize ne kazandırır ne fayda verir


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: islamı anlayarak yaşamak bize ne kazandırır ne fayda verir


  Reklam  Cevap: İslami ilimler bize, temel referansarımız olan Kur’an ve Sünnet’in rehberliğinden nasıl istifade edeceğimizi öğretir. Malumdur ki insan herhangi bir iş yapacağı zaman önce nasıl bir metot izleyeceğini düşünür. Metotsuz çıkılan hiçbir yolun menzile, metotsuz yapılan hiçbir çalışmanın arzu edilen neticeye varması mümkün değildir. Bu sebeple “Usulsüz vusul olmaz” demişler. Müslümanların bu iki kaynağı hakkıyla anlayabilmek için geliştirdiği “anlama metotları” benzersizdir. Müslümanların geliştirdiği Usul-i Fıkıh, Usul-i Hadis gibi disiplinlerin orijinalliği/benzersizliği gayrimüslim araştırmacıların da itiraf etiği bir husustur. Bu ümmet, geride bıraktığımız uzun asırlar içinde/boyunca Kur’an ve Sünnet’i anlama ve hayata aktarma, Kur’an ve Sünnet ekseninde İslamî bir hayat kurma yolunda muvaffak olmuşsa bunu hiç şüphesiz İslamî ilimlere borçludur. Aynı durum bugünümüz, yarınımız için de geçerlidir. İslamî ilimlere gerekli önemi verdiğimiz zaman ancak Allah Teala’yı ve Resulü Efendimiz’i hoşnut edecek bir müslümanlığa ulaşabilir, eski izzet ve şahametimizi elde ederiz. Aksi takdirde heva ve hevesi doğrultusunda düşünen insan sayısınca kurgulanmış “müslümanlık tasarımları” ile karşı karşıya kalmamız işten değildir.

+ Yorum Gönder