+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bismillah ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bismillah ne demektir?

  Sual: Bismillah ne demektir? Kısaca bilgi verir misiniz ? 2. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Cevap: Bismillah ne demektir?


  Reklam  Cevap: BİSMİLLAH - BESMELE

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen "Bismillâhirrahmânirrahîm" âyetinin adıdır. Besmeleye "Allah'ın adını anmak" anlamına gelen "tesmiye" de denir. Besmele, Neml sûresinin 30. âyetinin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir. Tevbe sûresi hâriç diğer sûrelerin başında besmele yazılmıştır. Sûre başlarındaki besmeleler, müstakil birer âyettir. Ancak o sûreye dahil değildir.

  Besmele çeken insan; başka bir varlık adına değil sâdece Allah adına, O'nun rızası için ve O'nun izniyle başlıyorum, demiş olur. Besmelede Yüce Yaratıcının üç ismi geçmektedir: Allah, Rahman ve Rahim. Besmele çeken Kur'ân okumuş ve Allah'ı anmış olur.


+ Yorum Gönder