+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin güzelliği Hz. Yusuf'ta olduğu gibi insanları şaşkına çevirmiş midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin güzelliği Hz. Yusuf'ta olduğu gibi insanları şaşkına çevirmiş midir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Peygamberimizin güzelliği Hz. Yusuf'ta olduğu gibi insanları şaşkına çevirmiş midir?


  Reklam  Cevap:


  Peygamberimizin,
  güzelliği, hilmi, şecaati, merhameti vs.celâlî ve cemâlî hasletleri her vakit
  azamlık derecesinde herkes tarafından müşahede edilir miydi. Meselâ Hz. Yûsuf'un
  güzelliği zahîr görünür ama sadece onun için aşkını zirvede yaşayan Hz.Züleyha
  olmuş belki O, o derece fark etmişti. Sorum ise bu güzel hasletler
  Peygamberimizde azami derecede vardı fakat çevresindekiler bu azamiliği İmânın
  ışığıylamı farkettiler yoksa Hz.Yusuf kıssasındaki gibi ellerini kesen kadınlar
  gibi Efendimizin çevresindeki halkın tamamı bu hali müşahede ediyorlarmıydı.
  Böyle olsa insanlar kendinden geçerdi ve imtihan sırrı kalkmaz mıydı.
  Müslim’in sahihinde yapılan rivayet göre,
  Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
  "Miraç gecesinde Yusuf peygamberi gördüm, baktım ki,
  bütün insanlara verilen güzelliğin yarısı verilmiştir”
  (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 7/250)

  Beyhakî de ise şu ifadeler vardır: "Yusuf’u gördüğüm zaman, baktım ki, Allah’ın
  yaratıklarının hepsinden daha güzel bir adam...”
  (a.g.y).
  Bu rivayetlerin zahirine bakıldığında Hz. Yusuf’un
  peygamberimizden de daha güzel olduğu anlaşılabilir. Ancak Tirmizi’nin Hz.
  Enes’den rivayet ettiği bir hadiste peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Allah’ın gönderdiği bütün peygamberler güzel yüzlü ve
  güzel sesli idi. Fakat sizin peygamberiniz hepisnden daha güzel yüzlü, daha
  güzel seslidir”
  (a.g.y).
  Bu hadisten ise Hz. Peygamberin Hz. Yusuf’tan da güzel
  olduğu anlaşılır. Alimler bu iki hadisin arasını şöyle bulmuşlar:
  Hadiste “Hz. Yusuf’un Allah’ın yaratıklarının
  hepsinden daha güzel bir adam..”
  olması, peygamberimiz dışındakiler
  için geçerlidir. Yani, peygamberimiz bu ifadeyi kullanırken kendisini hariç
  tutmuştur(a.g.y).
  Hz. Yusuf' bir köleydi ve Züleyhanın ona olan
  sevgisini alaya alan kadınlar Hz. Yusuf'un da diğer köleler gibi sureten çirkin
  sayılacak bir görünüşte olduğunu düşünmüşlerdir. Hz. Yusuf onların karşısına
  çıktıklarında bir anlık şaşkınlıkla ellerini kesmişlerdir. Çünkü Hz. Yusuf'un
  güzelliği onların hayalindeki köle şablonundan çok farklıydı.
  Hz. Peygamber sürekli insanların içinde olması ve köle
  olmaması hasebiyle böyle bir şaşkınlığın yaşanmaması normaldir. O'nun
  güzelliğine ülfet etmişlerdir. Kaldıki Hz. Peygamberi ilk anda görüp iman eden
  kimseler de çoktur. En meşhurları Abdullah bin Selâmdır ki Hz. Peygamber'i
  görmek için gitmiş ve Efendimizin nûrlar saçan mübârek simasını görünce, "Şu simâda yalan yok! Şu yüzde hile olamaz"
  diye kendi kendine söylenmiş ve iman etmiştir.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder