+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz‘e karşı görevlerimiz nelerdir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz‘e karşı görevlerimiz nelerdir


 2. Ebu Ducane
  Üye

  Cevap: Peygamberimiz (sav)‘e karşı görevlerimiz nelerdir


  Reklam  Cevap: peygamberimiz (sav)‘e karşı görevlerimiz nelerdir
  Peygamberimiz hz. Muhammed (SAV)'e karşı pek çok görevlerimiz vardır. Bunları kısa bir şekilde ifade edecek olursak, En başta Peygamberimiz (SAV)'mi sevmek,Onun Allah'tan aldığı mesajları gönülden kabul edip inanmak, Onun sünneti seniyesine uymak, onun güzel ahlâkını örnek almak ve onun bize öğütledik*lerini yapmaklatır. Kuran'da Allah'u Teala "Deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana da uyun ki Allah'da sizi sevsin" ayeti kerimesi de allah'ı sevmenin yolunun peygambere itaat olduğunu ifade ediyor. O zaman Allah ve Resulünu sevmenin göstergesi itaattir. Bu çerçevede peygamberimize karşı olan görevlerimizi söyle sıralayabiliriz.


  • Allah ve Resulünün her şeyden çok sevmek
  • Onun bildirdiği şeylere gönülden inanıp kabul etmek
  • O'nun sünnetine uymak
  • Adı okunduğunda salavat getirmek
  • Onun ahlâkını örnek almak,

  Peygamberimiz aldığı vahiylerle ibadetlerin zaman ve yerini, nasıl yapılacağını, bizlere en doğru ve en açık bir biçimde bildiren insandır. Yemesi, içmesi, evlenmesi, çoluk çocuk sahibi olması gibi durumları onun bizim gibi bir insan olduğunu gös*terir. Onun bizden farklı yönü ise, Allah’ın ona vahiy göndermesi, insanlara uyarıcı olarak gönderilişidir. Peygamberimize karşı sevgi ve saygıda aşırıya kaçmamalıyız.
  Allah tarafından görevlendirilen ve insanları doğru yola çağıran bütün peygamber*lerin belirli özellikleri vardır. Bunların, başlıcaları doğruluk, akıllı ve zeki olmak Allah’tan aldığı bilgileri insanlara açıklamak ve güvenilir olmaktır. Bütün bu özel*likleri kendisinde bulunduran Hz. Muhammed’e, inanan inanmayan herkes güveniyordu. Çünkü o, dürüst bir insandı. Birisine karşı bir söz vermişse onu yer*ine mutlaka getirirdi.

+ Yorum Gönder