+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mürted olmanın cezası nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mürted olmanın cezası nedir?


 2. maydın
  Devamlı Üye

  Cevap: mürted olmanın cezası nedir?


  Reklam  Cevap: Mürtedin Cezası Nedir

  Müslümanın irtidadı; görülmesi, duyulması, itiraf etmesi veya iki âdil müslüman tarafından şahitlik edilmesi hallerinde sabit olur.

  Mürtedin cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektir: "Dinini değiştireni öldürün" (Buhârî, Cihâd, 149). Ulemanın çoğunluğu kadın için de aynı hükmün uygulanacağı görüşündedirler. Ancak Hanefiler bu konuda farklı görüştedirler. Kadınların öldürülmesini nehyeden hadisin (Ebu Davud, Cihad, 121) hükmünün geneli kapsadığını iddia ederek irtidad eden kadının öldürülmeyeceği görüşünü ileri sürmüşlerdir (Ibn Kudâme, el-Muğnî, Mısır (t.y.), VIII, 125; Seyyid Sâbık, Fıkhu's-Sünne, Kahire, (t.y.), II, 385 v.d.).


+ Yorum Gönder