+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Karşılaştırmalı dinler tarihi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Karşılaştırmalı dinler tarihi


 2. Ebu Ducane
  Üye

  Cevap: karşılaştırmalı dinler tarihi


  Reklam  Cevap: Aşağıdaki dinlerden hangisi Hinduizm ve Budizmin senteziyle oluşmuştur?

  A) Zerdüştlük
  B) Şintoizm
  C) Taoizm
  D) Sihizm
  E) Konfüçyanizm


 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  İmam Hatip lisesi karşılaştırmalı Dinler Tarihi soruları
  Aiö lisesi Karşılatırmalı Dinler Tarihi soruları

  1. Aşağıdakilerden hangisi dinin kaynağını büyüye bağlamıştır?
  A) Wilhelm Schmidt
  B) Max Müller
  C) Andrew Lang
  D) E. Durkheim
  E) Frazer


  2. Bütün efsaneleri içine alan ve onları belli bir metotla inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mit
  B) Mitos
  C) Mitoloji
  D) Hikâye
  E) Masal


  3. Vahiy temelli görüşe göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Totem
  B) Mana
  C) Animizm
  D) Tanrı
  E) Büyü


  4. Aşağıdaki din bilimcilerinden hangisi tek tanrıcılığı savunmuştur?
  A) Andrew Lang
  B) E. Durkheim
  C) Max Müller
  D) Frazer E) S. Freud


  5. İslam bilginlerinin yaptığı din tanımlamalarında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) İlahî kanun olduğuna.
  B) İnsanın hür iradesiyle seçtiğine.
  C) Akıl sahibi insan olması gerektiğine.
  D) İnsanı iyi, doğru ve güzele götürmesi gerektiğine.
  E) Her insanın inanması gerektiğine.


  6. İsrail lakabı aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?
  A) Hz. Musa
  B) Hz. Süleyman
  C) Hz. İbrahim
  D) Hz. Yakup
  E) Hz. Davut


  7. Hristiyanlığın doğduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Roma
  B) Antakya
  C) Efes
  D) Filistin
  E) İstanbul


  8. Peygamberler tarihi kronolojisi açısından aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  A) Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf.
  B) Hz. İshak, Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Yusuf.
  C) Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Yusuf, Hz. İshak.
  D) Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Süleyman, Hz. Davut.
  E) Hz. Musa, Hz. Yusuf, Hz. İbrahim, Hz. İsmail.


  9. Yahudilerce kutsal sayılan Kudüs’teki mabet kim tarafından inşa edilmiştir?
  A) Hz. Musa
  B) Hz. Süleyman
  C) Hz. Davut
  D) Hz. İbrahim
  E) Hz. Yakup


  10. Hristiyanlıkla ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hristiyanlık, Yahudi gelenekleri içinde doğmuştur.
  B) Hristiyanlık, Yunan ve Roma kültürlerinden etkilenmiştir.
  C) Hristiyanlıkta Hz. İsa, merkezî bir öneme sahiptir.
  D) Hristiyanlık yayılmacı karakterli bir dindir.
  E) Hristiyanlıkta Hz. İsa, kurtarıcı Tanrı değildir.


  11 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hint Yarımadası dinlerinden değildir?
  A) Hinduizm
  B) Budizm
  C) Zerdüştlük
  D) Caynizm
  E) Sihizm


  12. Aşağıdakilerden dinlerden hangisinde kast sistemi vardır?
  A) Konfüçyanizm
  B) Budizm
  C) Hinduizm
  D) Zerdüştlük
  E) Taoizm


  13. Aşağıdaki dinlerden hangisi İslam’dan etkilenmiştir?
  A) Budizm
  B) Sihizm
  C) Zerdüştlük
  D) Şintoizm
  E) Caynizm


  14. Aşağıdakilerden hangisi Çin ve Japonya’da yaygın olan dinlerden biri değildir?
  A) Konfüçyanizm
  B) Caynizm
  C) Zerdüştlük
  D) Şintoizm
  E) Budizm


  15.Aşağıdaki dinlerden hangisi Hinduizm ve Budizmin senteziyle oluşmuştur?
  A) Zerdüştlük
  B) Şintoizm
  C) Taoizm
  D) Sihizm
  E) Konfüçyanizm


  16. Aşağıdaki dinlerden hangisi ahiret inancına sahip değildir?
  A) Yahudilik
  B) Hristiyanlık
  C) Zerdüştlük
  D) Budizm
  E) İslamiyet


  17. Avesta adlı kutsal kitap aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?
  A) Zerdüştlük
  B) Şintoizm
  C) Sihizm
  D) Taoizm
  E) Şamanizm


  18. Müslümanlar arasında mehdi anlayışı ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?
  A) Dört Halife Döneminde
  B) Emeviler Döneminde
  C) Abbasiler Döneminde
  D) Selçuklular Döneminde
  E) Osmanlılar Döneminde


  19. Atalara ve yüce ruhlara saygı aşağıdaki dinlerden hangisinde ibadettir?
  A) Hinduizm
  B) Sihizm
  C) Konfüçyanizm
  D) Hristiyanlık
  E) Budizm


  20. İlk insan tarafından işlendiğine ve bütün insanlığa sirayet ettiğine inanılan asli günah anlayışı
  aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?
  A) Caynizm
  B) Budizm
  C) Yahudilik
  D) Hristiyanlık
  E) Hinduizm


  21. İslam’da haccın rükûnlerinden biri olan “vakfe” nerede yapılır?
  A) Medine
  B) Kudüs
  C) Arafat
  D) Uhut
  E) Bedir


  22. Aşağıdaki dinlerin hangisinde ibadet tek tanrıya yapılır?
  A) Taoizm
  B) Budizm
  C) Zerdüştlük
  D) Caynizm
  E) Hinduizm


  23. Aşağıdaki din kurucularından hangisi daha çok ahlaka ve siyasi birliğe önem vermiştir?
  A) Buda
  B) Guru Nanak
  C) Konfüçyüs
  D) Zerdüşt
  E) Dalay Lama

  Cevaplar:
  1- E
  2- C
  3- D
  4- A
  5- C
  6- D
  7- D
  8- A
  9- B
  10- B
  11- C
  12- C
  13- C
  14- D
  15- D
  16- D
  17- A
  18- A
  19- B
  20- D
  21- C
  22- C
  23- C


+ Yorum Gönder
hinduizm ve budizm senteziyle oluşan din,  atalara ve yüce ruhlara saygı hangi dinde ibadettir,  hinduizm ve budizmin senteziyle oluşan din,  ahlaka ve siyasi birliğe önem veren din kurucusu,  hangi dinde ibadet tek tanrıya yapılır,  Hinduizm ve budizmin senteziyle oluşan din hangisidir,  hinduizm ve budizm senteziyle oluşan dinler