+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Teşekkür ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Teşekkür ile ilgili hadisler


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: Teşekkür ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Teşekkür ile ilgili hadisler


  958 - Üsâme İbnu Zeyd (radıyalahu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: "Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfaat versin!)" derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur."
  Tirmizî, Birr 86, (2036).

  959 - Hz.Câbir (radıyalahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Kim bir ihsana mazhar olursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senâda bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur" dedi.
  Tirmizî'nin rivayetinde şu ziyâde var: ". . . Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur."
  Tirmizî, Bir 86, (2035); Ebu Dâvud, Edeb 12, (4813, 4814).

  960 - Ebu Saîd (radıyalahu anh)'den gelen bir rivayette, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: "Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez."
  Tirmizî, Bir 35, 1955); Ebu Dâvud, Edeb 12, (4811).

  961 - Hz. Enes (radıyalahu anh) anlatıyor: "Muharcirler hicretle Medine'ye gelip (Ensar'ın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler:
  " Ey Allah 'ın Rasûlü ! Biz, çok maldan böylesine cömertce veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular. Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz !"
  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara şu cevabı verdi: " Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hâsıl olan sevabı alacaklar. "
  Tirmizî, Kıyâmet 45, (2489); Ebu Davud, Edeb 12, (4812).

 3. @hmet
  Üye
  Teşekkür ile ilgili hadis

  "Kim bir iyiliğe sahip olursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senâda bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. karşılık vermeyen nankörlük etmiş olur"


+ Yorum Gönder