+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Temel iman esaslarının neler olduğunu araştırınız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Temel iman esaslarının neler olduğunu araştırınız?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Temel iman esaslarının neler olduğunu araştırınız?


  Reklam  Cevap: İslamın Esasları

  Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde İslam'ın esaslarını toplu olarak şöylece ifade etmişlerdir:
  "Müslümanlık beş temel esas üzerine kurulmuştur Allah'tan başka ilah olmadığına veMuhammed (sav)'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekatvermek, hacca gitmek, Ramazan orucunu tut-mak"[1]
  Bu hadisi şeriften anlaşıldığı gibi islam'ın şartı beştir [2]

  [1] Tecrid-i Sarih Terc1/28

  [2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 64


  İslâm dini beş şart üzerine bina edilmîştir Bunlar oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şahadet getirmektir

  İslam’ın bir rüknü Ramazan ayında oruç tutmaktır Müslüman oruç tutmakla nefsini terbiye ve tezkiye ederek, onun tahakkümünden ve azgınlığından kendisini korur Ayrıca çektiği açlık elemi ile kalbinde fakirlere karşı bir merhamet hissi inkişaf eder

  İslâm’ın bir diğer şartı namaz kılmaktır Her gün beş vakitte Allah’ın huzuruna durup rüku ve secde ile acz ve kusurunu idrak ile ubudiyetini göstermektir Namaz külli bir ibadet ve külli bir şükürdür Her Müslümanın üzerine farzdır Peygamberimiz, “Namaz dinin direğidir, (Tirmizi, İman-8) buyurmuştur

  İslam’ın rükünlerinden birisi de haccdır Mali durumu ve sıhhati yerinde olan müminlere ömürlerinde bir defa, şer’an tayin edilen belli bir zamanda Kabe’yi ziyaret etmesi farz kılınmıştır Farz olan bu ibadetin en büyük hikmetlerinden birisi Müslümanlara dünya çapında bir görüşme ve tanışma zemini hazırlamasıdır

  İslâm’ın bir şartı da zekat vermektir Cenab-ı Hakk, zenginlere mallarından dinin tayin ettiği belirli bir miktarını Müslüman olan fakirlere, Allah rızası için, vermelerini farz kılmıştır Zenginlerin fakirlere verdikleri bu mallara zekat denir Bu şer’an fakirin hakkıdır İslâmiyet, Müslümanları zekat dışında da fakirlere yardım etmeye teşvik etmiştirBunlara da sadaka denir

  Bir insanın Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadet getirmesi gerekir Bu şahadetin manası şöyledir: “Allah’tan başka hak mabut olmadığına, Hazret-i Muhammed’in de onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim”

  Bu şahadetin birinci kısmı, “Allah’ın varlığını ve birliğini, ortağı ve benzeri olmadığını”, ikinci rüknü ise “Hazret-i Muhammed’in (asm) Allah’ın kulu olup insanlara hem imanın esaslarını ve İslâmın şartlarını tebliğle vazifeli olduğunu” ifade eder


 3. Misafir
  Temel iman esasları altı tanedir. Bunlar:

  1- Allah’ın varlığına ve birliğine iman: İman esaslarından ilki Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Bir Müslüman önce Allah’ın tel olduğuna inanmalıdır.

  2- Allah’ın meleklerine iman: Her Müslüman Allah’ın yarattığı günahsız, her saniye Allah’a ibadet eden ve cinsiyetleri olmayan meleklere inanmak ve onları kabul etmek durumundadır.

  3- Allah’ın kitaplarına iman: İman esaslarından brisi de sema kitaplarına yani Allah’ın kitaplarına imandır. Müslüman, Allah’ın kitaplarına uymalı, o kitaptaki emir ve yasaklara uymalı, hayatını o emir ve yasaklara göre şekillendirmelidir.

  4- Allah’ın peygamberlerine iman: Allah, insanlara yol göstersinler, doğru yolu bulmalarına yardımcı olsunlar diye peygamberler göndermiştir. Peygamberler, Allah’ın bizim için görevlendirdiği ve Allah’ın yarattığı kimselerdir bu nedenle peygamberlere iman etmek gereklidir.

  5- Ahiret gününe iman: Kullar, öldükten sonra tekrar dirileceğine inanmalıdırlar. Çünkü öldükten sonra da ahiret günü yaşanacaktır.

  6- Kader, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak: Allah, insanlara akıl ve irade vermiştir ancak insanların kaderlerini Allah belirlemiştir buna da müslümanlar iman etmelidir.

 4. Misafir
  valla çok saolun harika kısa tam istediğim gibi olmuş...

  TENK YU

+ Yorum Gönder
temel iman esaslarının neler olduğunu araştırınız,  temel iman esaslarının neler olduğu araştırınız