+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadislerin hepsi doğru mudur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadislerin hepsi doğru mudur?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hadislerin hepsi doğru mudur?


  Reklam  Cevap: Hadislerin hepsi doğru mudur?

  İslamda hadis kavramı

  Söz, haber, yeni şey anlamlarına gelen hadis (çoğulu ehâdis), terim olarak, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirleridir. Bu tanıma göre hadis, sünnetle eş anlamlıdır. Bazı hadisçiler, sahabe ve tabiûn sözlerini de hadis kavramına dahil etmişlerdir. Bu tanıma göre hadis, haber ve eser ile anlamdaş olur.

  Hadisler, delil değeri açısından; sahih, hasen ve zayıf; kaynağı açısından merfû, mevkuf ve maktû; senet sayısı açısından, mütevâtir, meşhûr ve âhâd (aziz, garîb); senedinin muttasıl olup olmaması açısından, müsned (mevsul), muttasıl, munkatı, mu'dal, mürsel, muallak, muanan, müennen, müdelles kısımlarına ayrılır.

+ Yorum Gönder