Konusunu Oylayın.: Anlamları ile allahın isimleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Anlamları ile allahın isimleri
 1. 18.Şubat.2013, 03:55
  1
  Misafir

  Anlamları ile allahın isimleri

 2. 18.Şubat.2013, 03:55
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  anlamları ile allahın isimleri

 3. 18.Şubat.2013, 09:12
  2
  Vamık
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ekim.2007
  Üye No: 3538
  Mesaj Sayısı: 286
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: Anlamları ile allahın isimleri
  Anlamları ile allahın isimleri

  Alıntı
  Esmâ-ül Hüsnâ ve anlamları kısaca"El-Kuddüs"
  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  "El-Melik"
  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  "Er-Rahim"
  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden. (ahirette)
  "Er-Rahman"
  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden. (dünyada)
  "Allah"
  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
  "El-Cebbar"
  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  "El-Aziz"
  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
  "El-Müheymin"
  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  "El-Mü'min"
  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık. "Es-Selam"
  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

  "El-Gaffar"
  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
  "El-Musavvir"
  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  "El-Bâri"
  Her şeyin âza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  "El-Halik"
  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
  "El-Mütekebbir"
  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  "El-Alim"
  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  "El-Fettah"
  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  "El-Rezzak"
  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  "El-Vahhab"
  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  "El-Kahhar"
  Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim.
  "El-Muiz"
  İzzet veren, aziz kılan.
  "Er-Rafi"
  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
  "El-Hafıd"
  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
  "El-Basit"
  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  "El-Kabıt"
  Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  "El-Adl"
  Son derece adaletli olan.
  "El-Hakem"
  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  "El-Basir"
  Her şeyi gören.
  "Es-Semi"
  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  "El-Müzil"
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  "El-Gafur"
  Çok bağışlayan, mağfireti çok.
  "El-Azim"
  Pek azametli olan, yüce.
  "El-Halim"
  Yumuşak devranan, hilmi çok olan.
  "El-Habir"
  Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  "El-Latif"
  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
  "El-Mukit"
  Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.
  "El-Hafız"
  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi âfat ve belâdan koruyan.
  "El-Kebir"
  Pek büyük.
  "El-Aliyy"
  Çok yüce.
  "Eş-Şekur"
  Kendi rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
  "El-Mucib"
  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
  "El-Rakib"
  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  "El-Kerim"
  Çok ikram edici, keremi olan.
  "El-Celil"
  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  "El-Hasib"
  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
  "El-Bais"
  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  "El-Mecid"
  Şanı, şerefi çok üstün olan.
  "El-Vedûd"
  İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  "El-Hakim"
  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.

  "El-Vâsi"
  Lütfu bol olan.
  "El-Metin"
  Çok sağlam, çok kuvvetli.
  "El-Kaviyy"
  Pek kuvvetli.
  "El-Vekil"
  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  "El-Hakk"
  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  "Eş-Şehid"
  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  "El-Muid"
  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  "El-Mubdi"
  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  "El-Muhsi"
  Nâmütenahi (sınırsız) de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.
  "El-Hamid"
  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
  "El-Veliyy"
  Seçkin kullarının dostu.
  "El-Vacid"
  İstediğini istediği vakit bulan.
  "El-Kayyum"
  Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kâinatın idaresini bizzat yürüten, hiç bir şeyin gizli kalmadığı.
  "El-Hayy"
  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  "El-Mümit"
  Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
  "El-Muhyi"
  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  "El-Muktedir"
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  "El-Kadir"
  İstediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  "Es-Samed"
  Her şey O'na muhtaç, fakat O hiç birşeye muhtaç değil.
  "El-Vahid"
  Tek, Bir. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'âilinde ortağı ve benzeri olmayan.
  "El-Macid"
  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  "Ez-Zahir"
  Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  "El-Ahir"
  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  "El-Evvel"
  Her şeyden önce var olan.
  "El-Muahhir"
  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  "El-Mukaddim"
  İstediğini öne getiren, öne alan.
  "Et-Tevvab"
  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  "El-Berr"
  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  "El-Müteali"
  Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
  "El-Vâli"
  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
  "El-Batın"
  Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.
  "Zülcelali ve'l-İkram"
  Hem azamet sahibi, hem fazl-u kerem sahibi.
  "Malik'ül-Mülk"
  Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  "El-Rauf"
  Merhamet edici, pek şefkatli.
  "El-Afüvv"
  Affeden, mağfiret eden.
  "El-Muntekim"
  Günahkarlara, adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren.
  "El-Mani"
  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  "El-Muğni"
  Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan.
  "El-Ganiyy"
  Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.
  "El-Cami"
  İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.
  "El-Muksit"
  Hükmünde ve ef'âlinde adaletli olan.
  "El-Bedi"
  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
  "El-Hadi"
  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  "En-Nur"
  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
  "En-Nafi"
  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  "Ed-Darr"
  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
  "Es-Sabur"
  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
  "Er-Reşid"
  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  "El-Varis"
  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
  "El-Baki"
  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. 4. 18.Şubat.2013, 09:12
  2
  Devamlı Üye  Anlamları ile allahın isimleri

  Alıntı
  Esmâ-ül Hüsnâ ve anlamları kısaca"El-Kuddüs"
  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  "El-Melik"
  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  "Er-Rahim"
  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden. (ahirette)
  "Er-Rahman"
  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden. (dünyada)
  "Allah"
  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
  "El-Cebbar"
  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  "El-Aziz"
  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
  "El-Müheymin"
  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  "El-Mü'min"
  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık. "Es-Selam"
  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

  "El-Gaffar"
  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
  "El-Musavvir"
  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  "El-Bâri"
  Her şeyin âza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  "El-Halik"
  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
  "El-Mütekebbir"
  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  "El-Alim"
  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  "El-Fettah"
  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  "El-Rezzak"
  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  "El-Vahhab"
  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  "El-Kahhar"
  Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim.
  "El-Muiz"
  İzzet veren, aziz kılan.
  "Er-Rafi"
  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
  "El-Hafıd"
  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
  "El-Basit"
  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  "El-Kabıt"
  Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  "El-Adl"
  Son derece adaletli olan.
  "El-Hakem"
  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  "El-Basir"
  Her şeyi gören.
  "Es-Semi"
  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  "El-Müzil"
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  "El-Gafur"
  Çok bağışlayan, mağfireti çok.
  "El-Azim"
  Pek azametli olan, yüce.
  "El-Halim"
  Yumuşak devranan, hilmi çok olan.
  "El-Habir"
  Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  "El-Latif"
  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
  "El-Mukit"
  Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.
  "El-Hafız"
  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi âfat ve belâdan koruyan.
  "El-Kebir"
  Pek büyük.
  "El-Aliyy"
  Çok yüce.
  "Eş-Şekur"
  Kendi rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
  "El-Mucib"
  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
  "El-Rakib"
  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  "El-Kerim"
  Çok ikram edici, keremi olan.
  "El-Celil"
  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  "El-Hasib"
  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
  "El-Bais"
  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  "El-Mecid"
  Şanı, şerefi çok üstün olan.
  "El-Vedûd"
  İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  "El-Hakim"
  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.

  "El-Vâsi"
  Lütfu bol olan.
  "El-Metin"
  Çok sağlam, çok kuvvetli.
  "El-Kaviyy"
  Pek kuvvetli.
  "El-Vekil"
  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  "El-Hakk"
  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  "Eş-Şehid"
  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  "El-Muid"
  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  "El-Mubdi"
  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  "El-Muhsi"
  Nâmütenahi (sınırsız) de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.
  "El-Hamid"
  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
  "El-Veliyy"
  Seçkin kullarının dostu.
  "El-Vacid"
  İstediğini istediği vakit bulan.
  "El-Kayyum"
  Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kâinatın idaresini bizzat yürüten, hiç bir şeyin gizli kalmadığı.
  "El-Hayy"
  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  "El-Mümit"
  Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
  "El-Muhyi"
  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  "El-Muktedir"
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  "El-Kadir"
  İstediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  "Es-Samed"
  Her şey O'na muhtaç, fakat O hiç birşeye muhtaç değil.
  "El-Vahid"
  Tek, Bir. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'âilinde ortağı ve benzeri olmayan.
  "El-Macid"
  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  "Ez-Zahir"
  Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  "El-Ahir"
  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  "El-Evvel"
  Her şeyden önce var olan.
  "El-Muahhir"
  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  "El-Mukaddim"
  İstediğini öne getiren, öne alan.
  "Et-Tevvab"
  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  "El-Berr"
  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  "El-Müteali"
  Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
  "El-Vâli"
  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
  "El-Batın"
  Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.
  "Zülcelali ve'l-İkram"
  Hem azamet sahibi, hem fazl-u kerem sahibi.
  "Malik'ül-Mülk"
  Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  "El-Rauf"
  Merhamet edici, pek şefkatli.
  "El-Afüvv"
  Affeden, mağfiret eden.
  "El-Muntekim"
  Günahkarlara, adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren.
  "El-Mani"
  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  "El-Muğni"
  Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan.
  "El-Ganiyy"
  Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.
  "El-Cami"
  İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.
  "El-Muksit"
  Hükmünde ve ef'âlinde adaletli olan.
  "El-Bedi"
  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
  "El-Hadi"
  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  "En-Nur"
  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
  "En-Nafi"
  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  "Ed-Darr"
  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
  "Es-Sabur"
  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
  "Er-Reşid"
  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  "El-Varis"
  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
  "El-Baki"
  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

+ Yorum Gönder