+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mücahir nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mücahir nedir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: mücahir nedir?


  Reklam  Cevap:
  MUHÂCİR NEDİR?
  Sözlükte "hicret eden kimse" anlamına gelen muhâcir, terim olarak, Mekke'den Habeşistan'a veya Medine'ye hicret eden sahabilerden her birine denir. Mutlak olarak ifade edildiğinde, Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabiler kasdedilir. İslâmiyet'in giderek yayılmasından endişe eden Mekke müşriklerinin, Müslümanlara uyguladıkları işkencelerin dayanılmaz bir hal alması üzerine Hz. Peygamber; Müslümanlarla birlikte doğup büyüdükleri, mal-mülk ve yakınlarının bulunduğu öz yurtları olan Mekke'den Medine'ye miladî 622 yılında hicret etti. Kur'ân-ı Kerim de muhacirlerden söz edilerek şöyle buyurulur: "İnanan, hicret eden ve Allah yolunda malları ve canları ile savaşanların Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler bunlardır." (Tevbe: 9/20); "...Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, benim yolumda işkence edilenler, (Allah yolunda) çarpışanlar ve (Allah yolunda) öldürülenleri... Andolsun ki onların günahlarını örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükâfat Allah tarafındandır. Allah, mükâfatın en güzeli kendi katında olandır." (Âl-i İmrân, 3/195) (A.G.)

 3. mertyürek
  Üye
  Soru mücahirdir siz Muhacir'in ne olduğunu cevap olarak vermişsiniz.

  mücahirin anlamı hakkında şöyle bir bilgi var :

  mücahir :günahı açıktan işleyen

  Konu: Gıybet Ve Nemime (Söz Taşıma) Hakkında
  Kaynak: Müslim, Zühd 52, (2990)
  Ravi (r.a.): Cabir
  Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ne fasık ne de mücahir (günahı açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz. Mücahir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur." [Rezin ilavesidir. Buhari'de ikinci kısım mevcuttur. Edeb, 60]

+ Yorum Gönder
mücahir ne demek,  mücahir,  mücahir nedir,  Mucahir anlamı nedir