Konusunu Oylayın.: 40 hadis çalısması yazarmısınız ama kısa hadis olcak ?

5 üzerinden 4.75 | Toplam : 12 kişi
40 hadis çalısması yazarmısınız ama kısa hadis olcak ?
 1. 17.Şubat.2013, 11:00
  1
  Misafir

  40 hadis çalısması yazarmısınız ama kısa hadis olcak ?


  40 hadis çalısması yazarmısınız ama kısa hadis olcak ? Mumsema bana doru duzgun 40 hadis çalısması yazarmısınıs ama kısa hadis olcak 1000 tane yazcam din odevim war arkadaslar


 2. 17.Şubat.2013, 11:00
  1
  ReaLTala32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ReaLTala32
  Misafir  bana doru duzgun 40 hadis çalısması yazarmısınıs ama kısa hadis olcak 1000 tane yazcam din odevim war arkadaslar

 3. 25.Ağustos.2016, 20:57
  2
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 25,562
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: 40 hadis çalısması yazarmısınız ama kısa hadis olcak ?
  Selamun aleykum kardeşim. Hadis, peygamber aleyhisselamın söylediği sözlere denir. Aslında sana ne lazım ise sen kendin internet ortamından rahatlıkla bulabilirsin. Uzunluk ve kısalık ile ilgili neye ihtiyacın varsa o şekilde seçmen gerekir. Sana karışık halde 80 hadis örneği veriyorum bunlardan seçmen gerekir.

  40 HADİS - 1

  1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.


  2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.


  3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.


  4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.


  5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.


  6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.


  7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.


  8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.


  9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.


  10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.


  11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.


  12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.


  13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.


  14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.


  15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.


  16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.


  17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.


  18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.


  19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.


  20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.


  21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.


  22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.


  23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.


  24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.


  25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.


  26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.


  27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.


  28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.


  29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.


  30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.


  31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.


  32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.


  33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.


  34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.


  35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.


  36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.


  37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.


  38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.


  39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.


  40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

  40 HADİS - 2

  1- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.


  (Buhârî, İ lm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)


  2- İslâm, güzel ahlâktır.


  (Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)


  3- İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


  (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)


  4- Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.


  (Tirmizî, Birr, 55)


  5- Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.


  (Tirmizî, İlm, 14.)


  6- Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)


  (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.)


  7- Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.


  (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)


  8- İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.


  (Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58).


  9- Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.


  (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.)


  10- (Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.


  (Tirmizî, Birr, 58.)


  11- İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.


  (Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6. )


  12- (Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


  (Müslim, İ mân, 95 )


  13- Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.


  (Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.)


  14- İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.


  (Tirmizî , Fedâilü'l-Cihâd, 12.)


  15- Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.


  (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta', Akdıye, 31.)


  16- Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü'min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.


  (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.)


  17- Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.


  (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)


  18- İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.


  (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu'l-Kıyâme, 56.)


  19- İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.


  (İbn Mâce, Ruhûn, 4 .)


  20- Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.


  (Tirmizî, Cum'a, 80.)


  21- Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.


  (Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.)


  22- ( Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.


  (Tirmizî, Birr, 36.)


  23- Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.


  (Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.)


  24- Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.


  (Tirmizî, Birr, 3.)


  25- Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası.


  (İbn Mâce, Dua, 11.)


  26- Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.


  (Tirmizî, Birr, 33.)


  27- Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “ Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.


  (Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.)


  28- Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.


  (Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66)


  29- Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.


  (Tirmizî, Radâ', 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.)


  30- Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben ( Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.


  (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141)


  31- Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.


  (Buhârî, Edeb, 57, 58.)


  32- (İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.


  (Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)


  33- Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.


  (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75)


  34- Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden yada affedilmedikçe) cennete giremezler.


  (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.)


  35- Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir.


  (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78)


  36- Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.


  (Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.)


  37- İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.


  (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)


  38- Mü'minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O'nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.


  (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.)


  39- Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.


  (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)


  40- Bizi aldatan bizden değildir.


  (Müslim, Îmân, 164.)


 4. 25.Ağustos.2016, 20:57
  2
  Yönetici  Selamun aleykum kardeşim. Hadis, peygamber aleyhisselamın söylediği sözlere denir. Aslında sana ne lazım ise sen kendin internet ortamından rahatlıkla bulabilirsin. Uzunluk ve kısalık ile ilgili neye ihtiyacın varsa o şekilde seçmen gerekir. Sana karışık halde 80 hadis örneği veriyorum bunlardan seçmen gerekir.

  40 HADİS - 1

  1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.


  2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.


  3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.


  4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.


  5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.


  6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.


  7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.


  8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.


  9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.


  10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.


  11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.


  12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.


  13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.


  14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.


  15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.


  16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.


  17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.


  18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.


  19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.


  20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.


  21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.


  22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.


  23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.


  24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.


  25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.


  26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.


  27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.


  28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.


  29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.


  30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.


  31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.


  32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.


  33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.


  34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.


  35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.


  36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.


  37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.


  38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.


  39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.


  40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

  40 HADİS - 2

  1- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.


  (Buhârî, İ lm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)


  2- İslâm, güzel ahlâktır.


  (Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)


  3- İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


  (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)


  4- Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.


  (Tirmizî, Birr, 55)


  5- Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.


  (Tirmizî, İlm, 14.)


  6- Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)


  (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.)


  7- Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.


  (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)


  8- İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.


  (Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58).


  9- Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.


  (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.)


  10- (Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.


  (Tirmizî, Birr, 58.)


  11- İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.


  (Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6. )


  12- (Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


  (Müslim, İ mân, 95 )


  13- Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.


  (Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.)


  14- İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.


  (Tirmizî , Fedâilü'l-Cihâd, 12.)


  15- Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.


  (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta', Akdıye, 31.)


  16- Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü'min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.


  (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.)


  17- Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.


  (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)


  18- İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.


  (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu'l-Kıyâme, 56.)


  19- İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.


  (İbn Mâce, Ruhûn, 4 .)


  20- Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.


  (Tirmizî, Cum'a, 80.)


  21- Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.


  (Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.)


  22- ( Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.


  (Tirmizî, Birr, 36.)


  23- Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.


  (Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.)


  24- Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.


  (Tirmizî, Birr, 3.)


  25- Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası.


  (İbn Mâce, Dua, 11.)


  26- Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.


  (Tirmizî, Birr, 33.)


  27- Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “ Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.


  (Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.)


  28- Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.


  (Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66)


  29- Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.


  (Tirmizî, Radâ', 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.)


  30- Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben ( Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.


  (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141)


  31- Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.


  (Buhârî, Edeb, 57, 58.)


  32- (İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.


  (Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)


  33- Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.


  (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75)


  34- Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden yada affedilmedikçe) cennete giremezler.


  (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.)


  35- Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir.


  (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78)


  36- Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.


  (Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.)


  37- İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.


  (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)


  38- Mü'minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O'nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.


  (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.)


  39- Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.


  (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)


  40- Bizi aldatan bizden değildir.


  (Müslim, Îmân, 164.)
+ Yorum Gönder