+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Azer, Hz. İbrahim (as)'ın babası mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Azer, Hz. İbrahim (as)'ın babası mı?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Azer, Hz. İbrahim (as)'ın babası mı?


  Reklam  Cevap: Kur’an-ı Kerim’in zahirine ve tefsircilerin büyük ço­ğunluğuna göre Azer, Hz. İbrahim’in babasıdır. Amcaya ve dedeye de baba tabirinin kul­lanıldığını ve Hz. Peygamberin soyunda hiç kâfir bulunmadığını iddia ederek bazıları, Azer’in Hz. İb­rahim’in amcası olduğunu söy­lemişlerdir ki Şiiler bu görüştedir. Fakat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın da isabetle belirttiği gibi bu iddialar, Kur’an’ın zahirine karşı zorlama ve lüzumsuz bir ta­assuptan başka bir şey değildir.
  (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstan­bul, 1936, c: 3, s: 1964-1965, En’âm Suresi 74. ayetin tefsiri)


+ Yorum Gönder