+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Arapça rakamlar nasıl okunur Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arapça rakamlar nasıl okunur

  Sual: Arapça rakamlar nasıl okunur ? Videolu olarak arapça sayıların okunuşunu paylaşabilir misiniz ? ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: arapça rakamlar nasıl okunur


  Reklam  Cevap: Arapça rakamlar nasıl okunur, arapçada sayıların okunuşları, Arapça Sayılar ve Okunuşu : vahid : isnan : selase : erbea : hamse...
  Arapça Sayılar ve Okunuşu
  : vahid
  : isnan
  : selase
  : erbea
  : hamse
  : sitte
  : seb a
  : semaniye
  :tis a
  . : aşera

  On bir
  ehade aşer

  On iki
  isnâ aşer

  On üç
  selase aşer

  On dört
  erba a aşer

  On beş
  hamse aşer

  On altı
  sitte aşer

  On yedi
  seb a aşer

  On sekiz
  sitte aşer

  On dokuz
  tis a aşer

  Yirmi
  işrûn

  Yirmi bir
  vahid ve işrûn

  Yirmi iki
  isnân ve işrûn

  Yirmi dokuz
  Tis’a ve işrûn

  Otuz
  sela sûn

  Kırk
  erba ûn

  Elli
  ham sûn

  Altmış
  sit tûn

  Yetmiş
  seb ûn

  Seksen
  semâ nûn

  Doksan
  tis ûn

  Yüz
  mi e

  Yüz bir
  Mie ve vâhid

  Yüz on
  Mie ve aşer

  Yüz on bir
  Mie ve vahid aşer

  Yüz yirmi
  Mie ve işrûn

  Yüz yirmi beş
  Mie ve hamse ve işrûn

  İki yüz
  mietâni

  Üç yüz
  selâsü mie

  Dört yüz
  erbâu mie

  Beş yüz
  hamsu mie

  Altı yüz
  sittu mie

  Yedi yüz
  seb u mie

  Sekiz yüz
  semâni mie

  Dokuz yüz
  tis u mie

  Bin
  elf

  İki bin
  elfân

  Üç bin
  selâsü âlâf

  Dört bin
  erbâu âlâf

  Beş bin
  hamsu âlâf

  Altı bin
  sittu âlâf

  Yedi bin
  seb u âlâf

  Sekiz bin
  semâni âlâf

  Dokuz bin
  tis u âlâf

  On bin
  aşare âlâf

  On bir bin
  ehde aşar elf

  Yirmi bin
  İşrûne elf

  Yirmi bir bin
  Vahid ve işrûne elf

  Yüz bin
  Mie ve elf

  İki yüz bin
  Mietâ elf


+ Yorum Gönder
arapçada sayılar nasıl okunur,  arapça sayılar nasıl yazılır,  arapça sayılar vahidun diye yirmiye kadar,  arapça 25 nasıl okunur,  arapça 24 nasıl yazılır,  suriyece yirmi tele,  arapçada 25 nasıl yazılır