Konusunu Oylayın.: Peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri
 1. 08.Şubat.2013, 19:18
  1
  Misafir

  Peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri


  Peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri Mumsema peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri


 2. 08.Şubat.2013, 19:18
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri

 3. 13.Şubat.2013, 00:36
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri
  peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri
  Alıntı
  Rasulullah (s.a.s) Efendimizin pek çok hissî ve kevnî mucizeleri vardır.
  Bunlardan Kur'ân-ı Kerim'de zikredilen ve tevâtür derecesine ulaşan sahih
  hadislerle sâbit olan ikisi şunlardır:

  1- İsrâ ve Mirac mucizesi: Kur'ân-ı Kerim, İsrâ
  sûresinde; "Kulunu (Muhammed'i), ona âyetlerini göstermek üzere, bir gece
  Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah'ın şânı ne yücedir..."
  (el-İsrâ, 17/1) buyurulmuştur. Peygamberimiz (s.a.s) Efendimiz, ilâhî emir
  üzerine Cebrail (a.s)'ın refakatinde bir gecenin belirli bir kısmında, Mekke-i
  Mükerremedeki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'te bulnan Mescid-i Aksa'ya süratle
  götürülmüş; oradan da, yedi kat gökyüzüne yükseltilerek "sidre-i Müntehâ" ya ve
  diğer yüce makamlara çıkarılmış; bir çok ilâhî lütuflara (Füyuıâtı Rabbâniyeye)
  mazhar olduktan sonra, tekrar Mekke-i Mükerreme'ye ulaştırılmıştır, Buharî ve
  Müslim'in Sahihlerinde mevcut meşhur bir hadise göre; bu mucize, Hicret'ten bir
  buçuk yıl önce Receb ayının yirmiyedinci gecesi vuku bulmuştur. İsrâ'nın, ruh ve
  ceset birlikte tahakkuk ettiğinde icmâ vardır.

  İsrâ hadisesi, yukarda kaydedilen âyetle sâbit
  olduğundan, inkâr eden kâfir olur. Mirac hadisesinde de, icmâ-ı ümmet varsa da,
  keyfiyetin de, yani oluş şeklinde ittifak olunmamıştır. Ancak âlimlerin büyük
  çoğunluğuna göre, Mi'rac ta, ruh ve ceset birlikte ve uyanık olarak tahakkuk
  etmiştir. Bu hadise, Rasulü Ekrem Efendimiz'in en büyük hissî mucizesi olarak
  kabul edilmiştir (Ayrıca bk. İsrâ ve Mirac maddesi).

  2- İnşikâk-ı Kâmer,
  Ay'ın ikiye bölünmesi mu'cizesi: Peygamber (s.a.s) Efendimizin bu büyük hissî
  mucizesi de Kur'an'la sâbittir. Nitekim; Kamer sûresinde (54/1):
  "(Kıyâmet)saat(i) yaklaştı, ay (ikiye) bölündü (yarıldı)" buyurulmuştur. Bazı
  sahih hadislerde nakledildiğine göre; müşriklerden bir grup, bir mucize olarak,
  ayın iki kısma ayrılmasını, Rasul-i Ekrem (s.a.s)'den istediler.

  Hz. Peygamber (s.a.s)
  da, Allah'u Teâlâ'ya yönelerek niyazda bulundu. Ay, Allah'ın kudret ve izniyle
  derhal ikiye ayrıldı; bir kısmı Hıra dağı üzerinde, diğer kısmı ise, aşağıda ve
  tam karşısında görüldü. Müşrikler, inat ve tekebbürlerine kapılarak bu büyük
  mucizeyi inkâr ettiler ve "Bu, ancak bir sihirdir" dediler. Şayet bu mucize,
  diğer Mekkelilerce de görülmemiş olsaydı, ona delâlet eden âyetle tekzip edilmiş
  olur ve kimse Hz. Muhammed (s.a.s)'e iman etmez, hattâ inananlardan irtidat
  edenler bile olurdu. Halbuki böyle bir şey olmamıştır (bk. Ay mucizesi mad.)

  Aklî Mucizeler Aklî
  mucize, akla ve vicdana hitab eden ve her devirde geçerli olan olağanüstü eşsiz
  bir harikadır. Bu tür mucizeye en canlı örnek, yalnız Rasulullah (s.a.s)
  Efendimiz'e verilen ve onun en büyük mucizesi sayılan Kur'ân-ı Kerim'dir. Çünkü
  o, her zaman ve mekanda onun peygamberliğini simgeleyen en etkili mucizedir.
  Daha önceki peygamberlere verilen hissî mucizelerin fonksiyonu Kur'anla sona
  ermiş; onların, hatıralarda anılan tarihî fevkalâde bir olay olmaktan öte, artık
  bir etkisi kalmamıştır.

  Böyle bir aklî mucizenin, peygamberimiz Hz. Muhammed
  (s.a.s) Efendimize verilip, daha önceki peygamberlerin hiç birine bir benzerinin
  verilmemesinin hikmeti; onların peygamberliklerinin bir sonraki peygamberin
  gönderilişine kadar ki belirli zamana ve belirli bir millete mahsus olmasıdır.
  Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliği ise, kıyamet gününe kadar bâki olduğu
  için, ona; bütün insanların peygamberi olduğuna tanıklık edecek Kur'ân-ı Kerim
  gibi, her devirde geçerli, aklî ve eşsiz bir mucize verildi. Kur'an'ın pek çok
  olan icaz yönleri, genel olarak şu iki kısımda toplanarak özetlenebilir:

  1- Bütün insanları hedef
  alan i'câzı: Kur'an'ın o zamana kadar duyulmayan, adı sanı bilinmeyen gaybî
  hakikatlerden haber vermesi ve bunların aynen çıkması. Aynı şekilde, geçmiş
  ümmetlerden ve onların kıssalarından bahsetmiş olması da, Kur'ân'ın icazına
  örnek sayılır. Ayrıca, bütün devirlerde, her yerde ve her millete uygulanabilen
  genel ve eşsiz bir hukuk sistemi ortaya koyması da, ilmî bir mucizedir. Çünkü
  Hz. Muhammed (s.a.s) ümmî idi, okuması yazması yoktu.

  Onun herhangi bir âlim
  ve mürşidden ders almadığı, hukuk ve kanun okumadığı tarihen sâbittir. O halde,
  böyle ümmî bir zâtın, Kur'ân-ı Kerim gibi, Arap belâgat ve fesâhatının
  zirvesinde olan ilahî hikmetlerle dolu eşsiz bir hukuk sistemini, kendi
  karihâsından meydana getirebilmesi mümkün müdür? İşte Kur'ân-ı Kerim'in bu
  yöndeki icazını ve onun büyük bir mucize olduğunu aklı selim sahibi herkes
  rahatlıkla kavrayabilir.

  2- Kur'ân-ı Kerim'in Araplara yönelik bulunan icazına
  gelince; bu Kur'ân'ın ilâhî lâfzının, "nesir"in alışılmış uslub ve yöntemleriyle
  tam tamına uyuşmayan; "şiir" in bilinen vezinleriyle de bağdaşmayan kendine
  mahsus üstün ve parlak nazmıdır. Bunun yanında, Kur'an'ın hayret verici, insanı
  teshir eden yüce bir belağatı ve eşsiz bir fesahatı vardır. O öyle yüce bir
  usluba sahiptir ki; ondan, avam olsun, kültürlü olsun veya ihtisas sahibi bir
  âlim olsun, herkes mutlaka faydalanır ve manevî zevk alır.

  Eşsiz bir uslup, geniş
  ve engin bir manâ hazinesi olan Kur'ân-ı Kerim, asırlardır tekrar tekrar meydan
  okuduğu halde, Arap edebiyatı, belağat ve fesahat üstadları bu güne kadar
  Kur'ân'ın bir benzerini yapmaktan âciz kalmışlardır. Nitekim bu konuda Allah
  Teâlâ şöyle buyurur: "Eğer kulumuz (Muhammed)'e indirdiğimiz (Kur'ân)'dan şüphe
  ediyorsanız, haydi siz de ona benzer bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün
  şâhitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın) yok
  eğer yapamadınızsa, ki yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan,
  inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının" (el-Bakara, 2/23-24). Başka bir
  âyette; "Deki: Andolsun eğer bütün insan(lar) ve cin(ler) şu Kur'an'ın bir
  benzerini meydana getirmek için (biraraya gelip) toplansalar yine onun bir
  benzerini yapamazlar" (el-İsrâ, 17/88) diye meydan okumuyor ve "Yoksa Onu
  uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Doğru iseler, haydi onun gibi
  bir söz meydana getirsinler" (et-Tur, 52/33-34) buyuruluyor.

  Fakat bütün bu meydan
  okumalara rağmen onlar, hiç bir şey yapamadılar ve Kur'ân'a cevap verme cesareti
  gösteremediler. Bu âyetler ve bütün Kur'an, asırlardır, değişik anlayış ve
  inançta bulunan belâğat üstadlarına, şair ve edebiyatçılara meydan okumaya devam
  ettiği halde, onunla kıyaslamaya yarayacak güzellikte herhangi bir çalışma
  yapılamamıştır. İşte bu, gözlem ve deneye dayalı ilmî delillerle ortaya konmuş
  bulunan gerçek, Kur'an'ın ilâhî icazını ve en büyük mucize oluşunu ispat eden
  belgedir. 4. 13.Şubat.2013, 00:36
  2
  Moderatör  peygamberimizin kuranda geçen mucizeleri
  Alıntı
  Rasulullah (s.a.s) Efendimizin pek çok hissî ve kevnî mucizeleri vardır.
  Bunlardan Kur'ân-ı Kerim'de zikredilen ve tevâtür derecesine ulaşan sahih
  hadislerle sâbit olan ikisi şunlardır:

  1- İsrâ ve Mirac mucizesi: Kur'ân-ı Kerim, İsrâ
  sûresinde; "Kulunu (Muhammed'i), ona âyetlerini göstermek üzere, bir gece
  Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah'ın şânı ne yücedir..."
  (el-İsrâ, 17/1) buyurulmuştur. Peygamberimiz (s.a.s) Efendimiz, ilâhî emir
  üzerine Cebrail (a.s)'ın refakatinde bir gecenin belirli bir kısmında, Mekke-i
  Mükerremedeki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'te bulnan Mescid-i Aksa'ya süratle
  götürülmüş; oradan da, yedi kat gökyüzüne yükseltilerek "sidre-i Müntehâ" ya ve
  diğer yüce makamlara çıkarılmış; bir çok ilâhî lütuflara (Füyuıâtı Rabbâniyeye)
  mazhar olduktan sonra, tekrar Mekke-i Mükerreme'ye ulaştırılmıştır, Buharî ve
  Müslim'in Sahihlerinde mevcut meşhur bir hadise göre; bu mucize, Hicret'ten bir
  buçuk yıl önce Receb ayının yirmiyedinci gecesi vuku bulmuştur. İsrâ'nın, ruh ve
  ceset birlikte tahakkuk ettiğinde icmâ vardır.

  İsrâ hadisesi, yukarda kaydedilen âyetle sâbit
  olduğundan, inkâr eden kâfir olur. Mirac hadisesinde de, icmâ-ı ümmet varsa da,
  keyfiyetin de, yani oluş şeklinde ittifak olunmamıştır. Ancak âlimlerin büyük
  çoğunluğuna göre, Mi'rac ta, ruh ve ceset birlikte ve uyanık olarak tahakkuk
  etmiştir. Bu hadise, Rasulü Ekrem Efendimiz'in en büyük hissî mucizesi olarak
  kabul edilmiştir (Ayrıca bk. İsrâ ve Mirac maddesi).

  2- İnşikâk-ı Kâmer,
  Ay'ın ikiye bölünmesi mu'cizesi: Peygamber (s.a.s) Efendimizin bu büyük hissî
  mucizesi de Kur'an'la sâbittir. Nitekim; Kamer sûresinde (54/1):
  "(Kıyâmet)saat(i) yaklaştı, ay (ikiye) bölündü (yarıldı)" buyurulmuştur. Bazı
  sahih hadislerde nakledildiğine göre; müşriklerden bir grup, bir mucize olarak,
  ayın iki kısma ayrılmasını, Rasul-i Ekrem (s.a.s)'den istediler.

  Hz. Peygamber (s.a.s)
  da, Allah'u Teâlâ'ya yönelerek niyazda bulundu. Ay, Allah'ın kudret ve izniyle
  derhal ikiye ayrıldı; bir kısmı Hıra dağı üzerinde, diğer kısmı ise, aşağıda ve
  tam karşısında görüldü. Müşrikler, inat ve tekebbürlerine kapılarak bu büyük
  mucizeyi inkâr ettiler ve "Bu, ancak bir sihirdir" dediler. Şayet bu mucize,
  diğer Mekkelilerce de görülmemiş olsaydı, ona delâlet eden âyetle tekzip edilmiş
  olur ve kimse Hz. Muhammed (s.a.s)'e iman etmez, hattâ inananlardan irtidat
  edenler bile olurdu. Halbuki böyle bir şey olmamıştır (bk. Ay mucizesi mad.)

  Aklî Mucizeler Aklî
  mucize, akla ve vicdana hitab eden ve her devirde geçerli olan olağanüstü eşsiz
  bir harikadır. Bu tür mucizeye en canlı örnek, yalnız Rasulullah (s.a.s)
  Efendimiz'e verilen ve onun en büyük mucizesi sayılan Kur'ân-ı Kerim'dir. Çünkü
  o, her zaman ve mekanda onun peygamberliğini simgeleyen en etkili mucizedir.
  Daha önceki peygamberlere verilen hissî mucizelerin fonksiyonu Kur'anla sona
  ermiş; onların, hatıralarda anılan tarihî fevkalâde bir olay olmaktan öte, artık
  bir etkisi kalmamıştır.

  Böyle bir aklî mucizenin, peygamberimiz Hz. Muhammed
  (s.a.s) Efendimize verilip, daha önceki peygamberlerin hiç birine bir benzerinin
  verilmemesinin hikmeti; onların peygamberliklerinin bir sonraki peygamberin
  gönderilişine kadar ki belirli zamana ve belirli bir millete mahsus olmasıdır.
  Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliği ise, kıyamet gününe kadar bâki olduğu
  için, ona; bütün insanların peygamberi olduğuna tanıklık edecek Kur'ân-ı Kerim
  gibi, her devirde geçerli, aklî ve eşsiz bir mucize verildi. Kur'an'ın pek çok
  olan icaz yönleri, genel olarak şu iki kısımda toplanarak özetlenebilir:

  1- Bütün insanları hedef
  alan i'câzı: Kur'an'ın o zamana kadar duyulmayan, adı sanı bilinmeyen gaybî
  hakikatlerden haber vermesi ve bunların aynen çıkması. Aynı şekilde, geçmiş
  ümmetlerden ve onların kıssalarından bahsetmiş olması da, Kur'ân'ın icazına
  örnek sayılır. Ayrıca, bütün devirlerde, her yerde ve her millete uygulanabilen
  genel ve eşsiz bir hukuk sistemi ortaya koyması da, ilmî bir mucizedir. Çünkü
  Hz. Muhammed (s.a.s) ümmî idi, okuması yazması yoktu.

  Onun herhangi bir âlim
  ve mürşidden ders almadığı, hukuk ve kanun okumadığı tarihen sâbittir. O halde,
  böyle ümmî bir zâtın, Kur'ân-ı Kerim gibi, Arap belâgat ve fesâhatının
  zirvesinde olan ilahî hikmetlerle dolu eşsiz bir hukuk sistemini, kendi
  karihâsından meydana getirebilmesi mümkün müdür? İşte Kur'ân-ı Kerim'in bu
  yöndeki icazını ve onun büyük bir mucize olduğunu aklı selim sahibi herkes
  rahatlıkla kavrayabilir.

  2- Kur'ân-ı Kerim'in Araplara yönelik bulunan icazına
  gelince; bu Kur'ân'ın ilâhî lâfzının, "nesir"in alışılmış uslub ve yöntemleriyle
  tam tamına uyuşmayan; "şiir" in bilinen vezinleriyle de bağdaşmayan kendine
  mahsus üstün ve parlak nazmıdır. Bunun yanında, Kur'an'ın hayret verici, insanı
  teshir eden yüce bir belağatı ve eşsiz bir fesahatı vardır. O öyle yüce bir
  usluba sahiptir ki; ondan, avam olsun, kültürlü olsun veya ihtisas sahibi bir
  âlim olsun, herkes mutlaka faydalanır ve manevî zevk alır.

  Eşsiz bir uslup, geniş
  ve engin bir manâ hazinesi olan Kur'ân-ı Kerim, asırlardır tekrar tekrar meydan
  okuduğu halde, Arap edebiyatı, belağat ve fesahat üstadları bu güne kadar
  Kur'ân'ın bir benzerini yapmaktan âciz kalmışlardır. Nitekim bu konuda Allah
  Teâlâ şöyle buyurur: "Eğer kulumuz (Muhammed)'e indirdiğimiz (Kur'ân)'dan şüphe
  ediyorsanız, haydi siz de ona benzer bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün
  şâhitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın) yok
  eğer yapamadınızsa, ki yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan,
  inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının" (el-Bakara, 2/23-24). Başka bir
  âyette; "Deki: Andolsun eğer bütün insan(lar) ve cin(ler) şu Kur'an'ın bir
  benzerini meydana getirmek için (biraraya gelip) toplansalar yine onun bir
  benzerini yapamazlar" (el-İsrâ, 17/88) diye meydan okumuyor ve "Yoksa Onu
  uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Doğru iseler, haydi onun gibi
  bir söz meydana getirsinler" (et-Tur, 52/33-34) buyuruluyor.

  Fakat bütün bu meydan
  okumalara rağmen onlar, hiç bir şey yapamadılar ve Kur'ân'a cevap verme cesareti
  gösteremediler. Bu âyetler ve bütün Kur'an, asırlardır, değişik anlayış ve
  inançta bulunan belâğat üstadlarına, şair ve edebiyatçılara meydan okumaya devam
  ettiği halde, onunla kıyaslamaya yarayacak güzellikte herhangi bir çalışma
  yapılamamıştır. İşte bu, gözlem ve deneye dayalı ilmî delillerle ortaya konmuş
  bulunan gerçek, Kur'an'ın ilâhî icazını ve en büyük mucize oluşunu ispat eden
  belgedir.

+ Yorum Gönder