+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Salaten tüncina elleri ters çevirme neden Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Salaten tüncina elleri ters çevirme neden


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: salaten tüncina elleri ters çevirme neden


  Reklam  Cevap: Duada ellerin kimi yerlerde ters çevrilmesinin hikmeti:

  En-Nevevî, İbn Hacer ve daha başkalarının da belirttiği gibi herhangi bir bela ve sıkıntının kaldırılması için yapılan duada sünnet olan ellerin arkasının göğe çevrilmesidir. Diğer dualarda ise ellerin içinin göğe çevrilmesi sünnettir. (
  En-Nevevî, el-Minhâc, VI, 190; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, II, 518.)
  Nitekim Efendimiz (s.a.v)’in, istiskada (yağmur duası) mübarek ellerinin arkasını göğe çevirdiği sabittir. Hadis kitaplarının “istisk┠ile ilgili bölümlerinde bu rivayetler görülebilir. Efendimiz (s.a.v)’in, sair dualarında ellerinin içini göğe çevirirken istiskada böyle yapmış olması, bela, sıkıntı, kıtlık/kuraklık durumlarında böyle yapılmasının Sünnet’e uygun olacağı istidlaline medar olmuştur. Salâten tüncînâ’da geçen “ve’l-âfât” kısmında ellerin ters çevrilmesinin dayanağı da budur.


+ Yorum Gönder
duada elleri ters çevirmek