+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Amenerrasulu okumanın faydaları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Amenerrasulu okumanın faydaları


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: amenerrasulu okumanın faydaları


  Reklam  Cevap: amenerrasulu okumanın faydaları

  İki Ayet-i Kerimenin Faydaları


  Sünnet-i Nevebiyyede bu iki ayetin faziletine işaret eden pek çok hadis-i şerif varit olmuştur. Bunlardan birisi Buharî'nin İbni Mes'ud'dan yaptığı şu rivayettir: İbni Mes'ud dedi ki: Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: "Her kim bir gecede Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okursa o iki ayet ona yeter." Müslim bunu Ebu Mes'ud el-Ensarî'den şu lafızla rivayet etmiştir: "Her kim bir gecede Bakara suresinin sonundan bu iki ayeti okursa o iki ayet ona ye*ter."

  Bu hadislerden birisini de İmam Ahmed, Ebu Zerr'den rivayet etmektedir. Ebu Zerr dedi ki: Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: "Bakara suresinin son ayetle*ri bana Arş'ın altındaki bir hazineden verildi. Benden önce onlar bir peygambe*re verilmiş değildir." îbni Merdûveyh de Hz. Ali'den şöyle dediğini rivayet et*mektedir: "İslâm'ı akletmiş bir kimsenin Ayetü'l-Kürsî ile Bakara suresinin son*larını okumadan uyuyacağını zannetmiyorum. Çünkü bunlar Peygamberimiz (salat ve selâm ona)'e Arşın altındaki bir hazineden verilmiştir."

  Bir diğer hadis-i şerifi Müslim, İbni Abbas'tan rivayet etmektedir. İbni Ab-bas dedi ki: Resulullah (s.a.) Cebrail'in de yanında olduğu bir sırada yukarlar-dan bir ses işitti. Cebrail gözünü semaya kaldırdı ve dedi ki: Bu semadaki şim*diye kadar asla açılmamış bir kapıdır. O kapıdan bir melek indi, Resulullah (s.a.)'ın yanına geldi, ona dedi ki: "Senden önce hiç bir peygambere verilmemiş olan ve ancak sana verilen iki nurun müjdesini veriyorum. Bunlar Fâtihatül-Kitâb ile Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf okudun mu mutlaka sana verilir (oradaki istekler sana bağışlanır)."

+ Yorum Gönder
amenerrasulü faydaları,  amenerrasulü okumanın fazileti,  amenerrasulu okumanın faydaları,  amenerresulu okumanın fazileti,  amenerrasulü faydası,  amener rasulu ue faydalar