+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tevekkül ile ilgili hadis Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tevekkül ile ilgili hadis


 2. Altundal
  Devamlı Üye

  Cevap: tevekkül ile ilgili hadis


  Reklam  Cevap: İmran İbnu Husayn r.a anlatıyor : " Resûlullah s.a.v : Ümmetimden yetmişbin kişihesaba çekilmeden cennete girecektir ! " buyurdular. Kendisine : " Ey Allah'ın Resûlü ! Bunlar kimlerdir ? " diye sual edildi.
  " Onlar, kendilerine dağlamayanlar, rukyeye başvurmayanlar, uğur-suzluğa inanmayanlar ve Rablerine tevekkül ederlerdir ! " buyurdu. “
  Ukkâşe radıyallahu anh kalkıp : " Ey Allah'ın Resûlü ! Dua buyur, Allah beni onlardan kılsın ! " dedi. Aleyhissalatu vesselam : Sen onlardansın ! müjdesini verdi. Bir başkası daha kalkıp : Ey Allah'ın Resûlü ! Beni de onlardan kılması için Allah'a dua ediver ! , dedi. Aleyhissalatu vesselam : O hususta Ukkâşe senden önce davrandı ! , cevabını verdi."


  Müslim :1.C.218.N – Edebü’l Müfred : 2.c.911.N
  “ … Ömer r.a dan :Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur : “ Şayet sizler Allah’a hakkıyla tevekkül etseniz, kuşlara rızık verdiği gibi size de rızık verir ki onlar, aç karınla giderler ve tok karınla dönerler.”

  İbni Mace : 10.c.4164.n – Tirmizi : 4.c.2447.n – Ahmed :

  “ ... Abdullah b. Mes'ud'dan rivayet olunmuştur ; dedi ki : Rasûluilah s.a.v üç defa, : " Uğursuzluğa inanmak şirktir, uğursuz*luğa inanmak şirktir " buyurdu.
  Oysa bizden - kalbinde bu düşünce geçmeyen bir kimse - yoktur. Fakat Allah bu duyguyu tevekkülle giderir. “


  Ebu Davud : 4.c.3910.n – Edebu’l Mufred : 2.c.909.n – İbni Mace : 9.c.3538.n

  “ … Enes b. Mâlik r.a’dan rivâyete göre, diyor ki : Bir adam Peygamber s.a.v’e : Ey Allah’ın Rasûlü ! devemi bağlayıpta mı Allah’a tevekkül edeyim, yoksa salıveripte mi Allah’a tevekkül edeyim ? diye sordu Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : Deveni bağla sonra Allah’a tevekkül et ”


  Tirmizi : 4.c.2636.N – İbni Hibban : el-ihsan : 2 / 50 - Müsnedi Şihab : 1 / 368 – Hakim : 5 / 158


+ Yorum Gönder