+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Amenerrasulü manası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Amenerrasulü manası


 2. ebuturab
  Site Doktoru

  Cevap: amenerrasulü manası


  Reklam  Cevap: amennerasulu manasını oku


  Amenerrasulu Bakara Suresinin son iki ayetidir.


  285 - Peygamber, Rabbi'nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. "Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır." dediler. 286 - Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.

  (Bakara 285-286)


+ Yorum Gönder
amenerrasulü manası