+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Deccal dabbe nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Deccal dabbe nedir


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: deccal dabbe nedir


  Reklam  Cevap: DECCÂL

  Deccâl Nedir?
  Sözlükte, bir şeyi örtmek, yaldızlamak veya boyamak manasındaki ‘decl’ kökünden türemiş bir sıfat olup, çok yalancı, aldatıcı, hilekâr demektir.
  Kavram olarak ‘deccâl’, ahir zamanda ortaya çıkıp, göstereceği olaganüstü yeteneklerle insanları dalâlete sürükleyeceği kabul edilen kişidir.


  DÂBBETÜ'L-ARZ NEDİR?

  Sözlükte "canlı, hafif yürüyen, debelenen, binek hayvanı, nüfûz ve sirâyet eden" anlamlarına gelen dâbbe kelimesi ile yeryüzü anlamına gelen arz kelimesinin birleşmesinden oluşan bir terkiptir. Bu terkip Kur'ân-ı Kerim'de bir âyette geçmiş ve ağaç kurdu anlamında kullanılmıştır (Sebe' 34/14). Ayrıca "Dâbbetün mine'l-arz" şeklinde, kıyamet alameti olarak bir âyette geçmiştir: "O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dâbbe, (yaratık) çıkarırız da, bu onlara insanların âyetlerimize kesin bir îmân getirmemiş olduklarını söyler." (Neml, 27/82). Bunların dışında dâbbe kelimesi, Kur'ân'da 12 âyette her türlü canlı anlamında kullanılmıştır. Kıyametin alameti olarak yerden çıkacağı bildirilen dâbbetü'l-arzın nasıl bir yaratık olduğu ve ne zaman çıkacağı bildirilmemiştir. (İ.K.)
 3. Misafir
  Decal ve dabbeyi ayıran özellikler nelerdir

+ Yorum Gönder
dabbe deccal,  deccal ve dabbe hakk