+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Küfrün çeşitleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Küfrün çeşitleri nelerdir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Küfrün çeşitleri nelerdir?


  Reklam  Cevap: Küfür neye denir?

  Küfür, sözlükte, örtmek, nimeti inkâr etmek demektir. Istılahta ise, İslâm'ın esaslarını kabul etmemek demektir. Küfür, cehlî, inadî ve hükmî olmak üzere üçe ayrılır.

  1) Cehlî küfür: İnsanın cahilliği sebebiyle Allah'a inanmamasıdır. Halbuki insanın kendisine ve çevresine bakarak gerçeği bulması ve Allah'a inanması gerekir.

  2) İnadî küfür: İnsanın Allah'ın yegâne yaratıcı olduğunu bilmesine inadından dolayı iman etmemesidir. Bu inanmamanın nedenlerinin başlıcaları şunlardır:

  a) Mevki ve makamın elden gideceği endişesi. Bizans İmparatoru Herakliyus bu duygudan dolayı müslüman olmamıştır.

  b) Kınanma ve ayıplanma korkusu, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in müslüman olmaması bu nedenden dolayıdır.

  c) Kibir ve üstünlük duygusu, Firavun'un küfrüne bu duygu sebep olmuştur.

  3) Hükmî küfür: Allah ve peygamberi tekzib (yalanlama) alâmeti olarak bir şey yapmak veya söylemekle İslâm'dan çıkmaktır.

  Kişiyi küfre götüren şeylerin başlıcaları şunlardır:

  a) Nasları reddetmek, yalanlamak.

  b) Nasları açık anlamlarından batınî anlamlara çekmek.

  c) Haramı helâl, helâli haram saymak.

  d) Dinle, Şeriatla alay etmek.

  e) Allah'ın rahmetinden ümit kesmek.

  f) Allah'ın gazabından güven içinde olmak.

  g) Gaibden haber veren kâhinin sözlerini tasdik etmek.

  Akaid Risalesi
  Hasip Asutay


+ Yorum Gönder