Konusunu Oylayın.: Esmaül hüsna kısaca anlamları

5 üzerinden 4.59 | Toplam : 54 kişi
Esmaül hüsna kısaca anlamları
 1. 05.Şubat.2013, 19:51
  1
  Misafir

  Esmaül hüsna kısaca anlamları


  Esmaül hüsna kısaca anlamları Mumsema Arkadaşlar dinimizde yer alan esmaül hüsna kısaca anlamları hakkında kısaca bilgiler verir misiniz ?


 2. 05.Şubat.2013, 19:51
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Arkadaşlar dinimizde yer alan esmaül hüsna kısaca anlamları hakkında kısaca bilgiler verir misiniz ?

 3. 07.Şubat.2013, 14:43
  2
  Yolcu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Mart.2012
  Üye No: 94846
  Mesaj Sayısı: 168
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 32

  Cevap: esmaül hüsna kısaca anlamları
  esmaül hüsna kısaca anlamları nedir


  1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

  2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

  3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.

  4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.

  5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.

  6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

  7- El-Mümin: İman nurunu veren.

  8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

  9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

  10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.

  11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

  12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

  13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.

  14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

  15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.

  16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.

  17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.

  18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.

  19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

  20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

  21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

  22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

  23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

  24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

  25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.

  26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

  27- Es-Semi: Mükemmel işiten.

  28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

  29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

  30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

  31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

  32- El-Habir: Her şeyden haberdar.

  33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

  34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

  35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.

  36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.

  37- El-Ali: Yüceler yücesi.

  38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

  39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.

  40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

  41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

  42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

  43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

  44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.

  45- El-Mucib: Duâları kabul eden.

  46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

  47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.

  48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

  49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

  50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

  51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

  52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

  53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.

  54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

  55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.

  56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

  57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.

  58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.

  59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

  60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

  61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.

  62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

  63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

  64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

  65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

  66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.

  67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

  68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

  69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

  70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

  71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

  72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.

  73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

  74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.

  75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.

  76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.

  77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

  78- El-Müteali: Son derece yüce.

  79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.

  80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.

  81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.

  82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.

  83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.

  84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.

  85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

  86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.

  87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.

  88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

  89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

  90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.

  91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.

  92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.

  93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

  94- El-Hadi: Hidayet veren.

  95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.

  96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.

  97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

  98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.

  99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez


 4. 07.Şubat.2013, 14:43
  2
  Yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye  esmaül hüsna kısaca anlamları nedir


  1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

  2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

  3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.

  4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.

  5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.

  6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

  7- El-Mümin: İman nurunu veren.

  8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

  9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

  10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.

  11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

  12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

  13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.

  14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

  15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.

  16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.

  17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.

  18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.

  19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

  20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

  21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

  22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

  23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

  24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

  25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.

  26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

  27- Es-Semi: Mükemmel işiten.

  28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

  29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

  30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

  31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

  32- El-Habir: Her şeyden haberdar.

  33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

  34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

  35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.

  36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.

  37- El-Ali: Yüceler yücesi.

  38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

  39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.

  40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

  41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

  42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

  43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

  44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.

  45- El-Mucib: Duâları kabul eden.

  46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

  47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.

  48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

  49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

  50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

  51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

  52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

  53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.

  54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

  55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.

  56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

  57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.

  58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.

  59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

  60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

  61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.

  62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

  63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

  64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

  65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

  66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.

  67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

  68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

  69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

  70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

  71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

  72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.

  73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

  74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.

  75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.

  76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.

  77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

  78- El-Müteali: Son derece yüce.

  79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.

  80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.

  81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.

  82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.

  83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.

  84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.

  85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

  86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.

  87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.

  88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

  89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

  90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.

  91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.

  92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.

  93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

  94- El-Hadi: Hidayet veren.

  95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.

  96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.

  97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

  98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.

  99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez

 5. 03.Haziran.2013, 18:36
  3
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Eylül.2010
  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 1,233
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 14
  Bulunduğu yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: esmaül hüsna kısaca anlamları


  عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أحصيناه حفظناه

  Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: "Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki:

  “Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.” Bir rivâyette: “Kim o isimleri sayarsa cennete girer.” buyurmuştur. Buhârî hadisi bu lafızla çıkarmıştır. Müslim'de “tek” kelimesi yoktur.(1)

  Ebu Hureyre’nin naklettiği Esmaü’l-Hüsna şunlardır:
  “Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki:

  "Allah Teâla hazretlerinin doksan dokuz ismi vardır, yüzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar şunlardır:

  Allah, el-Vahid, es-Samed, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Hâlık, el-Bâri, el-Musavvir, el-Melik, el-Hakk, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Latif, el-Habîr, es-Semî', el-Basir, el-Alîm, el-Azîm, el-Bârr, el-Müte'âl, el-Celîl, el-Cemîl, el-Hayy, el-Kayyüm, el-Kâdir, el-Kâhir, el-Aliyyu, el-Hakîm, el-Karîb, el-Mucîb, el-Ganiyyu, el-Vehhab, el-Vedüd, eş-Şekür, el-Mâcid, el-Vacid, el-Vâli, er-Râşid, el-Afuvvu, el-Ğafür, el-Halîm, el-Kerîm, et-Tevvâb, er-Rabb, el-Mecîd, el-Veliyyu, eş-Şehîd, el-Mübîn, el-Bürhân, er-Ra'uf, el-Mübdiu, el-Mu'îd, el-Bâisu, el-Vârisu, el-Kaviyyu, eş-Şedîdu, ed-Dârru, en-Nâfi'u, el-Bâki, el-Vâkî, el-Hâfıd, er-Râfi', el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Mu'ızzu, el-Müzillu, el-Muksıt, er-Rezzâk, Zü'l-Kuvve, el-Metîn, el-Kâim, ed-Dâim, el-Hâfız, el-Vekîl, el-Fâtır, es-Sâmi', el-Mu'tî, el-Muhyî, el-Mümît, el-Mâni', el-Câmi', el-Hâdî, el-Kâfı, el-Ebed, el-Âlim, es-Sâdık, en-Nur, el-Münîr, et-Tâmm, el-Kadîm, el-Vitru, el-Ahadu, es-Samedu, Ellezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehu küfüven ahad.”

  (1) Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikir 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).

  Tirmizî'nin rivâyetinde ise Rasülullah (s.a.v)’in, Allah'ın isimlerini şöyle saydığı nakledilmektedir:

  '' O Allah ki O'ndan başka ilâh yoktur. Rahman'dır. Rahim'dir. El-Meliku'l-Kuddûsu, es-Selâmu, el-Mü'minu, el-Müheyminu, el-Azîzu, el-Cebbâru, el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-Bâriu, el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu, er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbizu, el-Bâsitu, el-Hâfidu, er-Râfiu, el-Muizzu, el-Müzillu, es-Semîu, el-Basîru, el-Hakemu, el-Adlu, el-Latîfu, el-Habîru, el-Halîmu, el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyu, eI-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu, el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîdu, el-Bâisu, eş-Şehîdu, el-Hakku, el-Vekîlu, el-Kaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Hamîdu, el-Muhsî, el-Mubdiu, el-Muîdu, el-Muhyi, el-Mümîtu, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el-Vâcidu, el-Mâcidu, el-Vâhidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu, el-Âhiru, ez-Zâhiru, el-Bâtinu, el-Vâli, el-Müte'âli, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntekimu, el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâliku'l-Mülki, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksitu, el-Câmiu, el-Ganiyyu, el-Muğnî, el-Mâni', ed-Dârru, en-Nâfiu, en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedîu, el-Bâki, el-Vârisu, er-Reşîdu es-Sâbüru ''


 6. 03.Haziran.2013, 18:36
  3
  herşey O'nun için..!

  عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أحصيناه حفظناه

  Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: "Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki:

  “Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.” Bir rivâyette: “Kim o isimleri sayarsa cennete girer.” buyurmuştur. Buhârî hadisi bu lafızla çıkarmıştır. Müslim'de “tek” kelimesi yoktur.(1)

  Ebu Hureyre’nin naklettiği Esmaü’l-Hüsna şunlardır:
  “Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki:

  "Allah Teâla hazretlerinin doksan dokuz ismi vardır, yüzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar şunlardır:

  Allah, el-Vahid, es-Samed, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Hâlık, el-Bâri, el-Musavvir, el-Melik, el-Hakk, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Latif, el-Habîr, es-Semî', el-Basir, el-Alîm, el-Azîm, el-Bârr, el-Müte'âl, el-Celîl, el-Cemîl, el-Hayy, el-Kayyüm, el-Kâdir, el-Kâhir, el-Aliyyu, el-Hakîm, el-Karîb, el-Mucîb, el-Ganiyyu, el-Vehhab, el-Vedüd, eş-Şekür, el-Mâcid, el-Vacid, el-Vâli, er-Râşid, el-Afuvvu, el-Ğafür, el-Halîm, el-Kerîm, et-Tevvâb, er-Rabb, el-Mecîd, el-Veliyyu, eş-Şehîd, el-Mübîn, el-Bürhân, er-Ra'uf, el-Mübdiu, el-Mu'îd, el-Bâisu, el-Vârisu, el-Kaviyyu, eş-Şedîdu, ed-Dârru, en-Nâfi'u, el-Bâki, el-Vâkî, el-Hâfıd, er-Râfi', el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Mu'ızzu, el-Müzillu, el-Muksıt, er-Rezzâk, Zü'l-Kuvve, el-Metîn, el-Kâim, ed-Dâim, el-Hâfız, el-Vekîl, el-Fâtır, es-Sâmi', el-Mu'tî, el-Muhyî, el-Mümît, el-Mâni', el-Câmi', el-Hâdî, el-Kâfı, el-Ebed, el-Âlim, es-Sâdık, en-Nur, el-Münîr, et-Tâmm, el-Kadîm, el-Vitru, el-Ahadu, es-Samedu, Ellezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehu küfüven ahad.”

  (1) Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikir 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).

  Tirmizî'nin rivâyetinde ise Rasülullah (s.a.v)’in, Allah'ın isimlerini şöyle saydığı nakledilmektedir:

  '' O Allah ki O'ndan başka ilâh yoktur. Rahman'dır. Rahim'dir. El-Meliku'l-Kuddûsu, es-Selâmu, el-Mü'minu, el-Müheyminu, el-Azîzu, el-Cebbâru, el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-Bâriu, el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu, er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbizu, el-Bâsitu, el-Hâfidu, er-Râfiu, el-Muizzu, el-Müzillu, es-Semîu, el-Basîru, el-Hakemu, el-Adlu, el-Latîfu, el-Habîru, el-Halîmu, el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyu, eI-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu, el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîdu, el-Bâisu, eş-Şehîdu, el-Hakku, el-Vekîlu, el-Kaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Hamîdu, el-Muhsî, el-Mubdiu, el-Muîdu, el-Muhyi, el-Mümîtu, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el-Vâcidu, el-Mâcidu, el-Vâhidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu, el-Âhiru, ez-Zâhiru, el-Bâtinu, el-Vâli, el-Müte'âli, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntekimu, el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâliku'l-Mülki, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksitu, el-Câmiu, el-Ganiyyu, el-Muğnî, el-Mâni', ed-Dârru, en-Nâfiu, en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedîu, el-Bâki, el-Vârisu, er-Reşîdu es-Sâbüru ''
+ Yorum Gönder