+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ezan duasının hükmü nedir ve cemaatle okunması bidat Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ezan duasının hükmü nedir ve cemaatle okunması bidat


 2. m.deniz
  Devamlı Üye

  Cevap: Ezan duasının hükmü nedir ve cemaatle okunması bidat


  Reklam  Cevap: Ezan duasının okumak sünnet mi farz mıdır??
  Cemaatle okunması bid'at mıdır?
  Ezan duası ne zaman okunur?

  Ezan duasını okumak sünnettir. Delili ise şu hadis-i şeriftir: “Hazreti Cabir’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Kim ezanı işittiği zaman: “Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver. Onu, kendisine vadettiğin makam-ı mahmuda ulaştır” diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur." (Buhari, Ezan 8)

  Ezan duasının cemaatle yapılmasına dair bir uygulama yoktur. Fakat cemaat, ezandan sonra yapılması sünnet olan bu duayı bilmiyorsa bir kişinin bu duayı sesli olarak okuması ve zamanla cemaatin de bunu ezberlemesi hoş karşılanan bir davranıştır.

 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  İslamda ezan duasının dini hükmü nedir ? kısaca

  Ezandan sonra, Peygamberimiz (sav )’e salavat getirmek sünnet; vesile duasını yapmak menduptur (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 398; Ceziri, Kitabü’l-Fıkh ala Mezahibi’l-erbaa, I, 467). Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Müezzini işittiğiniz zaman, onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salat getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salat getirirse, Allah onu on rahmet ile anar. Sonra da benim için Allah’tan vesile isteyin. Çünkü vesile Cennet’te bir makamdır ki, ancak Allah’ın kullarından bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah’tan vesile isterse, şefaatim ona helal olur.” (Tirmizi, Salat, 157). Konu ile ilgili olarak Buhari’de yer alan rivayet şöyledir: “Her kim ezanı işittiğinde ardından ‘Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmud’u verip oraya ulaştır. ‘ derse, kıyamet gününde benim şefaatim ona vacib olur.” (Buhari, Ezan, 8). Bazı kaynaklarda, duanın sonuna “sen vadinden dönmezsin.” ifadesi eklenmiştir (Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, I, 410). Ezanı bittiğinde duyanlar bu hadiste ifade edildiği şekilde dua ederler. “Ezan ile kamet arasında dua reddolunmaz.” (Tirmizi, Salat, 158) hadisi gereği, vesile duasının ardından başka dualar da yapılabilir (Nevevi, el-Mecmu’, III, 116-117).


+ Yorum Gönder
ezan duası bidat mıdır,  ezan duasını devamlı yaptırmak,  ezan duasının hükmü,  ezan duası sesli okunur mu,  ezandan sonra dua okunurmu,  ezan duası cemaatle okunurmu,  camide toplu ezan duası bidat midir