+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Es Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Es Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat)


 2. Hanzala
  Devamlı Üye

  Cevap: Es Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat)


  Reklam  Cevap: Es Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat) :

  3 tane salavatı kübra var ..
  1-Salavatı Bedevî Kübra Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra. Farz namazlarından sonra 3 defa okunur.Delailül Hayrat kitabının yazılmasına vesile olan salavatdır
  . 2-Salavatı Kübra (Büyük Salavat) Bu salavatda genellikle cuma geceleri okunur.
  3-Es-Salavatı Kübra (En Büyük Salavat) Gökyüzü (zirve ) dualar kabul olur.
+ Yorum Gönder
es salavatı kübra,  en büyük salavat hangisi,  salavatı bedevî kübra,  salavatı kübra,  en büyük salavat,  salavatı kübra duası,  es salavat-ı kübra