+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Salavat getirmek ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Salavat getirmek ile ilgili hadisler


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: salavat getirmek ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: salavat getirmek ile ilgili hadisler

  Fudale bin Ubeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Sizden biri dua edeceği vakit Rabbine hamd ve sena ile başlasın. Sonra Nebi’ye salât etsin. Sonra dilediği şeyi istesin’ buyurdu.”
  Tirmizi: 3708
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salât etmeye yelince şöyledir:
  Abdurrahman bin Ebu Leyla (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Ka’b bin Ucre (Radiyallahu Anh) bana karşı geldi ve:
  −Ey İbni Ebi Leyla, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittiğim bir salât ve selam hediyesini, ben de sana hediye edeyim mi? dedi. Ben de:
  −Evet, hediye et dedim. Ka’b bin Ucre (Radiyallahu Anh):
  −Biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sorduk ve dedik ki:
  −Ya Rasulallah! Sizin Ehli beytinize has olarak salât nasıldır? Çünkü Allah bize sana nasıl selam vereceğimizi öğretmiştir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize:
  −‘Allahumme Salli Alâ Muhammedin ve Alâ Ali Muhammedin. Kema Salleyte Alâ İbrahime ve Alâ Ali İbrahime İnneke Hamîdun Mecid.’
  −‘Allahumme Barik Alâ Muhammedin ve Alâ Ali Muhammedin. Kema Barekte Alâ İbrahime ve Alâ Ali İbrahime İnneke Hamîdun Mecid’ deyiniz buyurdu.”
  Buhari: 3168, Müslim: 406/66, Tirmizi: 482, İbni Ebi Şeybe: 2/390


  Evs b. Evs (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
  Günlerinizin en değerlisi Cuma günüdür. Adem (a.s), o günde yaratıldı, o gün vefat etti, ilk sur’a o gün üfürülecek, ikinci sur’a yine o gün üflenecektir. Bana çok salevat getirin. Sizin salevatlarınız Bana arzolunur.

  Ashab: “Ey Allah’ın Rasûlü! Siz çürüyüp toprak olduğunuz halde bizim salevatlarımız size nasıl arzolunmaktadır” diye sorunca, Peygamber (s.a.v) şu cevabı verdi: “Aziz ve Celil olan Allah, toprağa Peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi yasak etmiştir.”
  (Ebû Davud, Salat: 207; İbn Mâce, Cenaiz: 65)

  Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  ‘Kuşkusuz ki dua, gök ile yeryüzü arasında durdurulur ve Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salât edinceye kadar duadan hiçbir şey çıkmaz.’
  Tirmizi: 1/485
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır:
  “Sizden biri dua edeceği vakit Rabbine hamd ve sena ile başlasın. Sonra Nebi’ye salât etsin. Sonra dilediği şeyi istesin”
  Tirmizi: 3708

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Hadislerde salavat getirme konusu
  Sahih hadislerle salavat

  2311. [4:69, Hadîs No: 4580]

  îbni Ömer'den (r.a.) rivayetle:

  Sohbet meclislerinizi bana getireceğiniz salavatlarla süsleyiniz. Şüphesiz bana getirdiğiniz salavatlar, sizin için ışıktır


  2488. [4:203, Hadîs No: 5031]

  Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

  Bana salavat getirin. Çünkü bana getirdiğiniz salavatlar sizin için berekettir

+ Yorum Gönder