+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Emri bil maruf nehyi anil münker nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Emri bil maruf nehyi anil münker nedir


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: emri bil maruf nehyi anil münker nedir


  Reklam  Cevap: İyiliği emretme, kötülükten sakındırma

  Emr-i bi’l-Ma‘rûf; iyiliği emretme, Nehy-i ‘ani’l-Münker ise kötülüğü yasaklayıp ondan alıkoyma demektir. Ma’rûf, Kur’an ve sünnete uygun düşen, Allah’ın razı olduğu şeylerdir. Münker de Allah’ın râzı olmadığı, haram kıldığı şeylerdir.
  Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de iyiliği emredip kötülüğü yasaklamanın farz olduğunu şu âyet-i kerimeyle bildirir: “Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.”[1] Bu önemli vazifeyi gücü yettiğince ifa etmek bütün müminlerin görevidir.
  Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Sizden biriniz çirkin bir iş görürse, onu eliyle değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse, diliyle uyarsın; buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir”[2] buyurmuştur.
  Âlimler başta olmak üzere herkes gücü nisbetinde bu görevi en güzel şekilde yerine getirmekle sorumludur. Kur’an-ı Hakîm’de: “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır”[3] buyrulmaktadır.
  İyiliği emredip kötülükten sakındırma görevi ağır bir sorumluluktur. Fahr-i Kâinat Efendimiz bu görevi yerine getirmeyenlerin durumunu şöyle haber vermektedir: “Bana hayat bahşeden Allah’a andolsun ki, siz ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyarsınız ya da Allah, kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua edersiniz, fakat duanız kabul edilmez

  [1] Âl-i İmrân, 3/110..

  [2] Müslim, “İman”, 20.

  [3] Âl-i İmrân, 3/104.

 3. melle
  Devamlı Üye
  Emr-ibil maruf nehyi anil münker nedir? Kısaca

  Dini kavram olan bu iki cümle, Allahın tüm müslümanlara emri olan (gücü nispetinde) iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma görevidir.

+ Yorum Gönder