+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muhabbet kuşum öldü acaba cennette midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muhabbet kuşum öldü acaba cennette midir?


 2. imam
  Üye

  Cevap: muhabbet kuşum öldü acaba cennette midir?


  Reklam  Cevap: Muhabbet kuşları (hayvanlar) cennete girmeyecek maalesef.

 3. Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Muhabbet kuşları cennete girmeyecek maalesef.

  Sebep ????

 4. imam
  Üye
  Hayvanlar cennete girmez de ondan

 5. Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Ashabı keyfin köpeği giriyor ama.

  birde giremiyorlarsa bu hayvanlar nereye gidiyor ??


 6. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm
  Ahirette hayvanların durumu nasıl olacak?

  Hangi hayvanlar Cennete girecek?

  Mişkâtü’l-Envar isimli eserde İmam Mukatil’den bu hususta şöyle bir rivayet nakledilir:

  Şu on hayvan Cennete girecektir:

  1. İbrahim Aleyhisselâmın buzağısı.
  2. İsmail Aleyhisselâmın yerine kesilen koç.
  3. Salih Aleyhisselâmın bir mucizesi olan deve.
  4. Yunus Aleyhisselâmı yutan balık.
  5. Musa Aleyhisselâmın ineği.
  6. Uzeyir Aleyhisselâmın merkebi.
  7. Süleyman Aleyhisselâmın karıncası.
  8. Belkıs’in hüdhüd kuşu.
  9. Ashab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği.
  10. Peygamberimizin Kasva isimli devesi.1

  Ayrıca bu hususta Bediüzzaman Said Nursî ise, “Üçüncü Şua” olan Münacat isimli eserinde şöyle demektedir:

  “Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî kalacak ve bâkînin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir.
  “Hayvanların ruhları bâkî kalacağını ve Hüdhüd-ü Süleymânî (a.s.) ve Nemli ve Naka-i Sâlih (a.s.) ve Kelb- Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâkî âleme gideceği ve her bir nev’in ara sıra istimal edeceği bir tek cesedi bulunacağı rivayat-ı sahihadan anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler.”2

  Yani, ruh bâkî kalacağına göre, bütün hayvanların ruhları bâkî kalacaktır. Fakat Cennete girecek olan bu hayvanlar gibi, bazı hususi fertler de hem ruhu, hem de cesedi ile birlikte bâki âleme gidecektir. Ve ayrıca her bir tür mahlukun ara sıra kullanacağı bir cesedinin bulunacağı bildirilmektedir.

  Evet, rivayetler değişik olsa da, Cennete girecek olan hayvanlar başlıca bunlardır. Onların Cennetteki hayatını, nerede, nasıl bulunacaklarını ise Ancak Cenab-ı Hak bilir. Çünkü o âlemin gerçek keyfiyetine bizim idrakimiz kâfi gelmez.
  Cennete girecek olan bu hayvanların bu peygamberler ve bu zatlarla olan münasebeti hakkında ise Peygamberler Tarihi isimli eserlerde geniş malumat bulmak mümküdür.

  1. Dürretü'n-Nâsihtn, s.57.
  2. Şualar, s.45.alıntı

  Sorularla islamiyetten alıntı


 7. Misafir
  Benim kuşum bu sabah öldü . Cennete girmeyecekse . Ruhu nerede olacaktir ?? Cevaplarinizi bekliyorum herkesten

 8. imam
  Üye
  Ruhu yaratan, dilerse ruhu yok da eder.
  Hayvanlar sadece insana hizmet için yaratıldılar, ölünce yok olurlar

+ Yorum Gönder