+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz Ali doğum tarihi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz Ali doğum tarihi


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Hz Ali doğum tarihi


  Reklam  Cevap: HAZRETİ ALİ (RA)

  Arapça ali isminin yazılışı: علي


  Künyesi: Ebü’l-Hasen Alî b. Ebî Tâlib el-Kureşî el-Hâşimî

  Doğumu miladi olarak 621 de doğu, ölümü 40/661 yılında.


  Peygamberimzin damadı, Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsüdür.

  Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m. 600) Mekke’de doğduğu rivayet edilmektedir. Babası Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib, annesi de Fâtıma bint Esed b. Hâşim’dir. Ebû Tâlib’in en küçük oğludur. Mekke’de baş gösteren kıtlık üzerine Hz. Peygamber amcası Ebû Tâlib’in yükünü hafifletmek için onu himayesine almış, Hz. Ali beş yaşından itibaren hicrete kadar onun yanında büyümüştür. Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir.

+ Yorum Gönder