Konusunu Oylayın.: T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi
 1. 26.Ocak.2013, 15:06
  1
  Misafir

  T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi


  T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi Mumsema T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi hakkında bilgi


 2. 26.Ocak.2013, 15:06
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi hakkında bilgi

 3. 07.Şubat.2013, 01:07
  2
  @hmet
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,748
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Cevap: T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi
  T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi Gerçekten Güzel olmuş.

  Bir alıntı yaptım.


  Hadis Tarihi

  Hadis Tarihi

  Talat Koçyiğit

  DİYANET VAKFI YAYINLARI  HADîS TARİHİ
  ÖNSÖZ
  I. BÖLÜM
  A. HADİSİN MENŞEİ ÖNEMİ VE TEKÂMÜLÜ
  1. Hadîsin lügat ve ıstılah manâsı
  2. Hadisin değeri
  3. Hadisin sahabe tarafından rivayeti
  B. HADİSLERİN YAZILMASI
  1. Hadis kitabetinin yasaklanması
  2. Yasak kararının sebepleri
  a. Yazı
  b. Kurânla karışma tehlikesi
  3.Yasağın kaldırılması
  4. İlk yazılı hadîsler
  a. Hazreti Peygamberin diplomatik mektupları
  b. Sadakat hadisleri
  Amr ibn Hazm'den rivayet edilen sadakat
  ıı. Halîfe Ebü Bekr'den rivayet edilen Sadakat
  5. Hadis sahîfeleri
  a. Ebü Bekr ve 'Ömer'in denemeleri
  b. Abdullah îbn cAmr îbn’il-Aş’ın sahîfesi
  C. Câbir İbn Abdillahhn Sahîfesi
  D. Ali Îbn Ebi Tâlib’in Sahîfesi
  e. Samura İbn Cundeb’İn saHîfesi
  F. Ebü Hurayra'nın Sahîfesi
  g. Abdullah İbn Âbbâs'ın sahifesi
  h. Abdullah îbn Ömer ibni’l- Hattab’ın sahifesi
  1. Sa'd İbn cUbâde’nin sahifesi
  C. HADÎSİN İLK KAYNAĞI: SAHABE
  1. Sahabî kime denir?
  2. Sahabenin dereceleri
  3. Sahabenin sayısı ve hadis râvileri
  4. Sahabenin adaleti
  D. SAHABE DEVRİNDE HADÎSLERİN YAYILMASI
  1. İslâm ülkelerinin genişlemesi
  2. Bazı ilim merkezleri
  a. Medine
  b. Mekke
  c. Küfe
  d. Basra
  e. Şâm
  f. Mısır
  3. Hadîslerin yayılması ve "er-Rıhle fî talebi'l-hadis"
  E. HADÎSTE VAZC HAREKETLERİ
  1. Mevzu1 (uydurma) hadîsin tarifi
  2. Hadis vaz’ının başlangıcı
  II. BÖLÜM
  HADlS İLMİNİN TEŞEKKÜLÜ VE BUNU HAZIRLAYAN SEBEPLER
  (II. Hicrî Asır)
  A. TOPLUM HAYATINA GENEL BAKIŞ
  1. Siyasi durum
  2. ilhad hareketleri
  a. Zındıklar
  b. Râvendiyye
  c, MufçannaHyye
  d. Hurumiyyemiyy
  3. itikadî mezhebler
  a. Cebriyye
  b. Kaderiye
  C. Murci’e
  d. Mutezile
  B. HADÎS VAZ'INDA GELİŞMELER VE SEBEPLERİ
  1. Siyasî ihtilâflar
  2. itikadî ihtilâflar
  3. islam düşmanlığı
  4. Irk, belde ve mezheb taassubu
  5. Hikayeciler ve vâ'ızler
  6. Tergîb ve terhîb
  C. CERH VFT TA'DÎL HAREKETİNİN DOĞUŞU
  1. Cerh ve ta'dile yol açan âmiller
  a. Hadîs vazı
  b. Beşerî zafiyetler
  2. Cerh ve ta'dîl hareketinin neticeleri
  3. Hadîste isnad tatbiki
  D. HADÎSİN TEŞRÎÎ DEĞERİ ÜZERİNDE MÜNAKAŞALAR
  1. Haber çeşitleri
  2. Hadîslerin değeri üzerinde münakaşalar
  3. Mutezile ve hadîs
  a. Vâşıliyye firkası
  b. Amriyye fırkası
  C. Huzeliyye Fırkası
  d. Nazzamiyye fırkası
  E. HADİSLERİN TEDVİN VE TASNİFİ
  1. Tedvin ne demektir?
  2. Hadis tedvininin başlangıcı
  3. Hadîslerin Tasnifi
  4. ilk hadîs eserleri
  a. Siyer ve mağazî kitapları
  b. Sünen kitapları
  C. Câmi'ler
  d. Musannaflar
  e. Belirli bir konuya tahsis edilmiş kitaplar
  Mâlik Ibn Enes ve el-Muvaftâh
  III. BÖLÜM
  TASNİFİN ALTIN ÇAĞI: KUTUB-t SÎTTE »EVRÎ
  (III. Hicrî Asır)
  I. Tasnife hız veren âmiller
  a. Kelâm ilminin doğuşu
  B. Haılîsçilerin İtham Edilmeleri
  C. Halku'l-K.Ur'ân İnancı Ve Mihnet
  d. Genel değerlendirme
  2, Hadîs eserleri ve müellifleri
  A. Siyer Ve Mağaziler
  b. Musnedler Îbn Hanbel Ve Musneİ
  c. Sunenler
  i. En-Nesâ'i ve Sunen'i
  İi. Ebu-Davud Ve Sunen’i
  iiii. ibn Mâce ve Sunen’i
  d. Muşannaflar
  e. Câmi’ler
  i. El-Buhâıi ve el-Câmiu's-sahihi
  ii. Müslim ve el-Câmiu sahihi
  f. Cüzler
  g. Belirli konulara tahsis edilmiş kitaplar
  h. Mustahrecler
  ı. Hadîs ilminin çeşitli konularına tahsis edilmiş kitaplar
  BİBLİYOGRAFYA


 4. 07.Şubat.2013, 01:07
  2
  Üye  T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Sitesi Gerçekten Güzel olmuş.

  Bir alıntı yaptım.


  Hadis Tarihi

  Hadis Tarihi

  Talat Koçyiğit

  DİYANET VAKFI YAYINLARI  HADîS TARİHİ
  ÖNSÖZ
  I. BÖLÜM
  A. HADİSİN MENŞEİ ÖNEMİ VE TEKÂMÜLÜ
  1. Hadîsin lügat ve ıstılah manâsı
  2. Hadisin değeri
  3. Hadisin sahabe tarafından rivayeti
  B. HADİSLERİN YAZILMASI
  1. Hadis kitabetinin yasaklanması
  2. Yasak kararının sebepleri
  a. Yazı
  b. Kurânla karışma tehlikesi
  3.Yasağın kaldırılması
  4. İlk yazılı hadîsler
  a. Hazreti Peygamberin diplomatik mektupları
  b. Sadakat hadisleri
  Amr ibn Hazm'den rivayet edilen sadakat
  ıı. Halîfe Ebü Bekr'den rivayet edilen Sadakat
  5. Hadis sahîfeleri
  a. Ebü Bekr ve 'Ömer'in denemeleri
  b. Abdullah îbn cAmr îbn’il-Aş’ın sahîfesi
  C. Câbir İbn Abdillahhn Sahîfesi
  D. Ali Îbn Ebi Tâlib’in Sahîfesi
  e. Samura İbn Cundeb’İn saHîfesi
  F. Ebü Hurayra'nın Sahîfesi
  g. Abdullah İbn Âbbâs'ın sahifesi
  h. Abdullah îbn Ömer ibni’l- Hattab’ın sahifesi
  1. Sa'd İbn cUbâde’nin sahifesi
  C. HADÎSİN İLK KAYNAĞI: SAHABE
  1. Sahabî kime denir?
  2. Sahabenin dereceleri
  3. Sahabenin sayısı ve hadis râvileri
  4. Sahabenin adaleti
  D. SAHABE DEVRİNDE HADÎSLERİN YAYILMASI
  1. İslâm ülkelerinin genişlemesi
  2. Bazı ilim merkezleri
  a. Medine
  b. Mekke
  c. Küfe
  d. Basra
  e. Şâm
  f. Mısır
  3. Hadîslerin yayılması ve "er-Rıhle fî talebi'l-hadis"
  E. HADÎSTE VAZC HAREKETLERİ
  1. Mevzu1 (uydurma) hadîsin tarifi
  2. Hadis vaz’ının başlangıcı
  II. BÖLÜM
  HADlS İLMİNİN TEŞEKKÜLÜ VE BUNU HAZIRLAYAN SEBEPLER
  (II. Hicrî Asır)
  A. TOPLUM HAYATINA GENEL BAKIŞ
  1. Siyasi durum
  2. ilhad hareketleri
  a. Zındıklar
  b. Râvendiyye
  c, MufçannaHyye
  d. Hurumiyyemiyy
  3. itikadî mezhebler
  a. Cebriyye
  b. Kaderiye
  C. Murci’e
  d. Mutezile
  B. HADÎS VAZ'INDA GELİŞMELER VE SEBEPLERİ
  1. Siyasî ihtilâflar
  2. itikadî ihtilâflar
  3. islam düşmanlığı
  4. Irk, belde ve mezheb taassubu
  5. Hikayeciler ve vâ'ızler
  6. Tergîb ve terhîb
  C. CERH VFT TA'DÎL HAREKETİNİN DOĞUŞU
  1. Cerh ve ta'dile yol açan âmiller
  a. Hadîs vazı
  b. Beşerî zafiyetler
  2. Cerh ve ta'dîl hareketinin neticeleri
  3. Hadîste isnad tatbiki
  D. HADÎSİN TEŞRÎÎ DEĞERİ ÜZERİNDE MÜNAKAŞALAR
  1. Haber çeşitleri
  2. Hadîslerin değeri üzerinde münakaşalar
  3. Mutezile ve hadîs
  a. Vâşıliyye firkası
  b. Amriyye fırkası
  C. Huzeliyye Fırkası
  d. Nazzamiyye fırkası
  E. HADİSLERİN TEDVİN VE TASNİFİ
  1. Tedvin ne demektir?
  2. Hadis tedvininin başlangıcı
  3. Hadîslerin Tasnifi
  4. ilk hadîs eserleri
  a. Siyer ve mağazî kitapları
  b. Sünen kitapları
  C. Câmi'ler
  d. Musannaflar
  e. Belirli bir konuya tahsis edilmiş kitaplar
  Mâlik Ibn Enes ve el-Muvaftâh
  III. BÖLÜM
  TASNİFİN ALTIN ÇAĞI: KUTUB-t SÎTTE »EVRÎ
  (III. Hicrî Asır)
  I. Tasnife hız veren âmiller
  a. Kelâm ilminin doğuşu
  B. Haılîsçilerin İtham Edilmeleri
  C. Halku'l-K.Ur'ân İnancı Ve Mihnet
  d. Genel değerlendirme
  2, Hadîs eserleri ve müellifleri
  A. Siyer Ve Mağaziler
  b. Musnedler Îbn Hanbel Ve Musneİ
  c. Sunenler
  i. En-Nesâ'i ve Sunen'i
  İi. Ebu-Davud Ve Sunen’i
  iiii. ibn Mâce ve Sunen’i
  d. Muşannaflar
  e. Câmi’ler
  i. El-Buhâıi ve el-Câmiu's-sahihi
  ii. Müslim ve el-Câmiu sahihi
  f. Cüzler
  g. Belirli konulara tahsis edilmiş kitaplar
  h. Mustahrecler
  ı. Hadîs ilminin çeşitli konularına tahsis edilmiş kitaplar
  BİBLİYOGRAFYA
+ Yorum Gönder