+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Eskimiş dini kitapları nasıl imha edeceğiz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Eskimiş dini kitapları nasıl imha edeceğiz?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Eskimiş dini kitapları nasıl imha edeceğiz?


  Reklam  Cevap: Gerek Kur'anı Kerim gerekse diğer dini kitaplarımız kullanılamayacak derecede yıpranmışsa nasıl bir yol izlemeliyiz?


  Kuran-ıKerim mevlamızın kelamı olması hasebiyle ona tazim ve hürmette kusuretmemek her Müslümana farzdır. Hatta Kuran-ı Kerimin her harfine tazimetmek lazımdır. Hayızlı, nifazlı, cünüp onu tutamaz ve okuyamaz.Abdestsiz ezberden okuyabilir, lakin dokunamaz. Cildi bozuk ve dağınıkvaziyetteki Mushafları kullanıp onlardan okumak da Kuran-ı Kerimesaygısızlıktır. Eğer mümkün ise yeniden ciltlenmelidir. Tamiredilemeyecek derecede eskimiş ise temiz bir beze sarılıp üzerinenecaset atılmayacak, mümkün mertebe basılmayacak bir yere Müslümandefnedilir gibi defnedilir. Yani ona göre bir çukur açılır mezar gibilahit yapılıp üzeri tahta veya bir başka şeyle tavan gibi kapatılıpondan sonra toprak atılır. Doğrudan üzerine toprak atılmaz. AtılırsaKuran-ı Kerimi tahkir olur. Eskiyen Kuran-ı Kerimler yakılarak imhaedilmez.

  Diğer dini kitaplara gelince onları da aynı şekildedefnetmek en güzelidir. ALLAH tealanın, peygamberlerin ve meleklerinisimleri silinerek yakılabilir. Oldukları gibi akar suya atmakta da birbeis yoktur. (Fetavel hindiye c.1 s.39 c.5 s.317 – Reddul Muhtar c.1s.172 – Hidaye c.1 s.31)


+ Yorum Gönder
Dini kitabların imhası