+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İtikat ilmine Neden ilmi kelam ismi verildi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İtikat ilmine Neden ilmi kelam ismi verildi?


 2. imam
  Üye

  Cevap: İtikat ilmine Neden ilmi kelam ismi verildi?


  Reklam  Cevap: Neden ilmi kelam ismi verildi?
  Kategori: İtikadi Meseleler
  İtikad ve imanla alakalı ilimlerin genel adı olan ilmi kelam ismi neden ulemaca bu isimle kullanılagelmiştir. Şerhi Akaid (Taftazani hz.) isimli eserde bu husus şu şekilde ifade ediliyor.

  Bu ilimde geçen mevzuların başlıkları "El kelamu fi keza ve keza" şeklinde olduğundan dolayı . Mesela; "El kelamu fi isbatil vücubi" "El kelamu fi isbati-n nübüvveti"

  Kelamı ilahi meselesi bu ilmin bahislerinin en meşhuru olduğu için.

  Şer'i ilimleri tahkikte ve hasmı, münkirleri ilzam etmekte kişinin kelamına güç ve kudret verdiği için.

  Bu ilim mübahase ve mukaleme (konuşma) ile meydana geldiği için

  Bu ilmin delilleri kat'i deliller olması münasebeti ile kalbe tesir ettiği için.

  Kemal Ekrem Soylu /

+ Yorum Gönder