+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ardarda bir günah işlemeye alışmayan hiç bir kul yoktur, anlamındaki hadisi açıklar mısınız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ardarda bir günah işlemeye alışmayan hiç bir kul yoktur, anlamındaki hadisi açıklar mısınız?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Ardarda bir günah işlemeye alışmayan hiç bir kul yoktur, anlamındaki hadisi açıklar mısınız?


  Reklam  Cevap: Ardarda bir günah işlemeye alışmayan hiç bir kul yoktur. Veya dünyadan göçünceye kadar ayrılmadığı, devamlı olarak kişinin işitmekte olduğu bir günah vardır. (İmam Suyuti,Camius- sağır, cilt: 2) Hadisi açıklar mısınız?  İlgili hadisi şöyle de çevirmek mümkündür:

  “Hiç bir mümin kul yoktur ki, ara sıra işlemeyi adet haline getirdiği bir günahı olmasın veya dünyadan göçünceye kadar işlemeye devam ettiği bir günahı bulunmasın. Şüphesiz mümin fitnelere maruz, tövbekâr ve unutkan olarak yaratılmıştır. Hatırlatıldığı zaman hatırlar.” (Suyuti, el-Camiu’s- sağir, h. no: 10673)

  - Taberani’nin rivayet ettiği bu hadisi sahih olarak kabul edilmiştir. (bk. Elbanî, sahihu’l-Camii’s-sağir, h. no: 5735 )

  - Bu hadis, insanlara ümit bahşeden bir hadistir. Burada günahlar güzel gösterilmiyor, günah işlemeye müptela olan müminlerin tövbekâr olmaları övülüyor.

  Bu hadisin manası, “Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever” (Bakara, 2/222) mealindeki ayetin ruhuna da uygundur. Ayrıca insanların unutkanlık özelliklerine vurgu yapılması günahkarlıklarına da bir mazeret kapısı açılmış gibidir.

  Demek ki inanan insanların günah işlemeleri bilerek bir isyandan çok, o anda duygularına kapılıp azabı unuttukları veya Allah’ın emir ve yasaklarını bir anda unuttuklarından ötürüdür.

  - Keza, bu hadis, “Eğer günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen bir topluluk yaratırdı. Sonra onlar günah işledikten sonra tövbe eder Allah da onları bağışlardı” (Zevaid, h. no: 17624) manasındaki hadisle birlikte değerlendirilebilir.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder