+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Gurur ve onur arasındaki fark ne? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Gurur ve onur arasındaki fark ne?


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: Gurur ve onur arasındaki fark ne?


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;
  "Her kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamiyle Allahındır..." (Fatır 35/10)
  Şeref, onur, güç, paye, üstünlük gibi anlamları olan "izzet"in bütünüyle Allah'a ait kılınması, bu kavramın insanlar açısından asla kullanılamayacağım değil, insanların elde edebilecekleri her türlü onur ve payenin Allah'tan olduğunu ve ancak O'nun hoşnutluğuna uygun olması halinde değer taşıyacağını ifade etmektedir. Nitekim başka bir âyette bu kavram Allah'a, Resûlü'ne ve müminlere izafe edilmiştir(bkz. Münâfikun, 63/8)
  Âyetin devamında yer alan ve "Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur" şeklinde cümle de, İzzetin şeytanî düşünceleri geliştirmekle elde edilemeyeceğine bir telmihte bulunulduğu anlaşılmaktadır.(Kur'an Yolu, Diyanet, IV/405)
  İzzet ve şeref sahibi olmak Allah'a iman ve ona kulluk etmekle mümkündür. Allah'a kulluk insanı nefsin ve şeytanın dizgininden kurtulmak, kullara kul olmamaktır.
  Peygamber (s.a.v) şöyle buyur*muştur: "Allah için alçak gönüllülük göstereni Allah yükseltir." (Müsned, II, 386) Ayet-i Kerime de izzeti Allah'tan başka isteyen kimseyi ise yüce Allah izzeti istediği kimseyle başbaşa bırakır. İzzeti Allah'tan başkasının yanında arayan bir topluluğu söz konusu ederek şöyle buyurulmaktadır: "Onlar mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost edinenlerdir. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Gerçekten izzet bü*tünüyle Allah'ındır."(Nisa, 4/139) Böylece yüce Allahizzetin kendisinin olduğunu, onunla dilediği kimseyi aziz kılıp dilediği kimseyi de zelil kıldığını bize haber vermektedir. Peygamber (s.a.v) de yüce Allah'ın: "Kim aziz olmak istiyorsa, bilsin ki gerçekten izzet bütünüyle Allah'ındır" buyruğunu tefsir ederek şöyle buyurmaktadır: " Her kim dünya ve âhirette aziz olmak istiyorsa, aziz olana itaat etsin."(Deylemî, Firdevs, V, 253.)
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder
gurur ve onurun fsrkı