Konusunu Oylayın.: Gurur, kibir ve onur nedir?

5 üzerinden 4.50 | Toplam : 10 kişi
Gurur, kibir ve onur nedir?
 1. 18.Ocak.2013, 19:38
  1
  Misafir

  Gurur, kibir ve onur nedir?


  Gurur, kibir ve onur nedir? Mumsema Gurur, kibir ve onur nedir? Gurur, kibir ve onur kelimelerini açıklar mısınız ?


 2. 18.Ocak.2013, 19:38
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Gurur, kibir ve onur nedir? Gurur, kibir ve onur kelimelerini açıklar mısınız ?

 3. 19.Ocak.2013, 02:02
  2
  İnanc
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Şubat.2012
  Üye No: 93990
  Mesaj Sayısı: 2,021
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Yalan Dünyada Bir Yer.

  Cevap: Gurur, kibir ve onur nedir?
  1. Onur = İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.

  2.KİBİR NEDİR?
  Sözlükte "büyüklük ve büyüklenme" anlamına gelen kibir bir ahlâkî kavram olarak, kendini büyük görme, büyüklenme, başkalarını küçük görme demektir. Kur'ân'da tekebbür ve istikbar kelimeleri de kibir anlamında kullanılmıştır. Kibirli kimselere mütekebbir, müstekbir denilir. Kibir, Kur'ân'da yasaklanmış, kibirli kimseleri Allah'ın sevmediği belirtilmiştir. Kibiri ve kibirli kimseleri yeren âyetlerden bazısı şunlardır: ".Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez" (Nisâ, 4/36), ".O'na kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler (bilsinler ki Hesap Günü) Allah hepsini kendi katında toplayacaktır." (Nisâ, 4/172), ".içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür." (Nahl, 16/29), "Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler." (Mümin, 40/35) Hz. Peygamber de ". Cehennemlikleri haber vereyim mi? Onlar kaba, katı kalpli, insanlara iyiliği dokunmayan ve kibirli kimselerdir." (Buhârî, Tefsîr, 68, Edeb, 61, Eyman, 9). "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez." (Müslim, İmân, 147-149; Ebû Dâvûd, Libas, 26; Tirmizî, Birr, 61.) şeklindeki sözleriyle gerçek bir mü'minin kibirli olamayacağını ifade etmiştir. Kibirli kimse, rûhen sağlıklı bir yapıya sahip değildir. Zayıf ve âciz bir varlık olduğu bilincinde olan bir kimse ne Allah'a ne de insanlara karşı büyüklenme duygusuna kapılamaz. (M.C.)


  3.
  GURUR NEDİR?
  Sözlükte "aldatma, kandırma, aldanma, kapılma, gaflet, bilgisizlik" anlamına gelen gurur, ahlâk terimi olarak, kişinin, manevî ve ahlâkî bakımdan değersiz sayılan şeylerin cazibesine kapılarak onlarla avunması demektir. Aynı kökten türeyen garûr, aldatan, kandıran anlamında şeytanı, dünyayı ve genel olarak insanı gaflete düşürüp yanıltan şeyleri ifade eder. Kur'ân'da yirmi yedi yerde geçen gurur kelimesi bunların çoğunda dünyaya kapılma, aldanma anlamı ağır basar. Kur'ân'da dünya hayatının aldatıcı bir metâdan ibaret olduğu (Âl-i İmrân, 3/185; Hadid, 57/20) ifade edilerek geçici olanın sürekli olana (âhirete) tercih edilmemesi öğütlenmektedir. Ayrıca insanların inkâra sapmaları ve sonuçta azaba uğratılmalarında dünya hayatına aldanıp onunla avunmalarının büyük etkisi bulunduğu (A'râf, 7/51; Câsiye, 45/35), cinlerin de insanlar gibi dünyaya aldanarak kâfir olabileceği (En'âm, 6/130) haber verilmektedir. Bir âyette, güçlü bir dinî ve ahlâkî şuurun en önemli öğeleri olan Allah'a saygı, uhrevî sorumluluk duygusu ve Allah'ın vaadinin hak olduğuna inanmanın gerekliliği vurgulandıktan sonra insanlar şu şekilde uyarılmaktadır: "Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın aldatıcı (garûr "şeytan") Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın." (Lokmân, 31/33). Türkçe'de gurur kelimesi böbürlenme, kendini beğenme, kibir anlamında kullanılmaktadır. Bu tür duyguları taşıyan kimseye de mağrûr denilmektedir. (M.C.)
 4. 19.Ocak.2013, 02:02
  2
  Devamlı Üye  1. Onur = İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.

  2.KİBİR NEDİR?
  Sözlükte "büyüklük ve büyüklenme" anlamına gelen kibir bir ahlâkî kavram olarak, kendini büyük görme, büyüklenme, başkalarını küçük görme demektir. Kur'ân'da tekebbür ve istikbar kelimeleri de kibir anlamında kullanılmıştır. Kibirli kimselere mütekebbir, müstekbir denilir. Kibir, Kur'ân'da yasaklanmış, kibirli kimseleri Allah'ın sevmediği belirtilmiştir. Kibiri ve kibirli kimseleri yeren âyetlerden bazısı şunlardır: ".Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez" (Nisâ, 4/36), ".O'na kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler (bilsinler ki Hesap Günü) Allah hepsini kendi katında toplayacaktır." (Nisâ, 4/172), ".içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür." (Nahl, 16/29), "Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler." (Mümin, 40/35) Hz. Peygamber de ". Cehennemlikleri haber vereyim mi? Onlar kaba, katı kalpli, insanlara iyiliği dokunmayan ve kibirli kimselerdir." (Buhârî, Tefsîr, 68, Edeb, 61, Eyman, 9). "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez." (Müslim, İmân, 147-149; Ebû Dâvûd, Libas, 26; Tirmizî, Birr, 61.) şeklindeki sözleriyle gerçek bir mü'minin kibirli olamayacağını ifade etmiştir. Kibirli kimse, rûhen sağlıklı bir yapıya sahip değildir. Zayıf ve âciz bir varlık olduğu bilincinde olan bir kimse ne Allah'a ne de insanlara karşı büyüklenme duygusuna kapılamaz. (M.C.)


  3.
  GURUR NEDİR?
  Sözlükte "aldatma, kandırma, aldanma, kapılma, gaflet, bilgisizlik" anlamına gelen gurur, ahlâk terimi olarak, kişinin, manevî ve ahlâkî bakımdan değersiz sayılan şeylerin cazibesine kapılarak onlarla avunması demektir. Aynı kökten türeyen garûr, aldatan, kandıran anlamında şeytanı, dünyayı ve genel olarak insanı gaflete düşürüp yanıltan şeyleri ifade eder. Kur'ân'da yirmi yedi yerde geçen gurur kelimesi bunların çoğunda dünyaya kapılma, aldanma anlamı ağır basar. Kur'ân'da dünya hayatının aldatıcı bir metâdan ibaret olduğu (Âl-i İmrân, 3/185; Hadid, 57/20) ifade edilerek geçici olanın sürekli olana (âhirete) tercih edilmemesi öğütlenmektedir. Ayrıca insanların inkâra sapmaları ve sonuçta azaba uğratılmalarında dünya hayatına aldanıp onunla avunmalarının büyük etkisi bulunduğu (A'râf, 7/51; Câsiye, 45/35), cinlerin de insanlar gibi dünyaya aldanarak kâfir olabileceği (En'âm, 6/130) haber verilmektedir. Bir âyette, güçlü bir dinî ve ahlâkî şuurun en önemli öğeleri olan Allah'a saygı, uhrevî sorumluluk duygusu ve Allah'ın vaadinin hak olduğuna inanmanın gerekliliği vurgulandıktan sonra insanlar şu şekilde uyarılmaktadır: "Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın aldatıcı (garûr "şeytan") Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın." (Lokmân, 31/33). Türkçe'de gurur kelimesi böbürlenme, kendini beğenme, kibir anlamında kullanılmaktadır. Bu tür duyguları taşıyan kimseye de mağrûr denilmektedir. (M.C.) 5. 29.Eylül.2015, 11:56
  3
  İslam
  Kur'an Hadimi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Nisan.2009
  Üye No: 47685
  Mesaj Sayısı: 782
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Bulunduğu yer: evim

  gurur nedir , kibir nedir, onur ne demek

  Gurur ve kibir kelimeleri eş anlamlıdırlar

  GURUR

  الغرور

  Kişinin, mânevî açıdan değersiz sayılan şeylere aldanıp onlarla avunması anlamında ahlâk terimi.

  Sözlükte “aldatma, kandırma; aldanma, kapılma; gaflet, bilgisizlik” anlamlarına gelen gurûrun “bâtıl şey” mânasındaki gār kelimesinin çoğulu olduğu da ileri sürülmüştür. Ancak yaygın görüşe göre gurur tekil bir kelimedir ve “insanın, mânevî ve ahlâkî açıdan değersiz sayılan süflî şeylerin cazibesine kapılarak onlarla avunması” demektir. Aynı kökten türeyen garûr “aldatan, kandıran” anlamında şeytanı, dünyayı ve genel olarak insanı gaflete düşürüp yanıltan şeyleri ifade eder (bk. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredat, “ġrr” md.; Lisânü’l-ǾArab, “ġrr” md.; Fîrûzâbâdî, el-Kāmûsü’l-muĥîŧ, “ġrr” md.; Gazzâlî, III, 379).

  Kur’ân-ı Kerîm’de gurur ve bu kökten gelen diğer kelimeler yirmi yedi âyette geçmektedir. Bu âyetlerin çoğunda gururun “dünyaya kapılma, aldanma” mânası ağır basar. Kur’an öğretisine göre, geçiciliği ve aldatıcılığı unutularak bir değeri varmış gibi kendisine bağlanılan dünya insanların dinleri ve uhrevî hayatları için büyük bir tehlikedir (bk. DÜNYA). Zira, “Dünya hayatı aldatıcı bir metâdan ibarettir” (Âl-i İmrân 3/185; el-Hadîd 57/20). Âyetlerde, insanların inkâra sapmaları ve sonuçta azaba çarptırılmalarında dünya hayatına aldanıp onunla avunmalarının büyük etkisi olduğu (el-A‘râf 7/51; el-Câsiye 45/35), insanlar gibi cinlerin de dünyaya aldanarak kâfir olabileceği (el-En‘âm 6/130) bildirilir. Bir âyette, güçlü bir dinî ve ahlâkî şuurun en önemli öğeleri olan Allah’a saygı, uhrevî sorumluluk kaygısı ve Allah’ın vaadinin hak olduğuna inanmanın gerekliliği vurgulandıktan sonra insanlar şu şekilde uyarılır: “Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın aldatıcı (garûr “şeytan”), Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın!” (Lokman 31/33).


 6. 29.Eylül.2015, 11:56
  3
  Kur'an Hadimi
  Gurur ve kibir kelimeleri eş anlamlıdırlar

  GURUR

  الغرور

  Kişinin, mânevî açıdan değersiz sayılan şeylere aldanıp onlarla avunması anlamında ahlâk terimi.

  Sözlükte “aldatma, kandırma; aldanma, kapılma; gaflet, bilgisizlik” anlamlarına gelen gurûrun “bâtıl şey” mânasındaki gār kelimesinin çoğulu olduğu da ileri sürülmüştür. Ancak yaygın görüşe göre gurur tekil bir kelimedir ve “insanın, mânevî ve ahlâkî açıdan değersiz sayılan süflî şeylerin cazibesine kapılarak onlarla avunması” demektir. Aynı kökten türeyen garûr “aldatan, kandıran” anlamında şeytanı, dünyayı ve genel olarak insanı gaflete düşürüp yanıltan şeyleri ifade eder (bk. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredat, “ġrr” md.; Lisânü’l-ǾArab, “ġrr” md.; Fîrûzâbâdî, el-Kāmûsü’l-muĥîŧ, “ġrr” md.; Gazzâlî, III, 379).

  Kur’ân-ı Kerîm’de gurur ve bu kökten gelen diğer kelimeler yirmi yedi âyette geçmektedir. Bu âyetlerin çoğunda gururun “dünyaya kapılma, aldanma” mânası ağır basar. Kur’an öğretisine göre, geçiciliği ve aldatıcılığı unutularak bir değeri varmış gibi kendisine bağlanılan dünya insanların dinleri ve uhrevî hayatları için büyük bir tehlikedir (bk. DÜNYA). Zira, “Dünya hayatı aldatıcı bir metâdan ibarettir” (Âl-i İmrân 3/185; el-Hadîd 57/20). Âyetlerde, insanların inkâra sapmaları ve sonuçta azaba çarptırılmalarında dünya hayatına aldanıp onunla avunmalarının büyük etkisi olduğu (el-A‘râf 7/51; el-Câsiye 45/35), insanlar gibi cinlerin de dünyaya aldanarak kâfir olabileceği (el-En‘âm 6/130) bildirilir. Bir âyette, güçlü bir dinî ve ahlâkî şuurun en önemli öğeleri olan Allah’a saygı, uhrevî sorumluluk kaygısı ve Allah’ın vaadinin hak olduğuna inanmanın gerekliliği vurgulandıktan sonra insanlar şu şekilde uyarılır: “Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın aldatıcı (garûr “şeytan”), Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın!” (Lokman 31/33).
+ Yorum Gönder