+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Muhammed 571 yılından 622 yılına kadar ne yapmıştır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Muhammed 571 yılından 622 yılına kadar ne yapmıştır?


 2. Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Cevap: Hz. Muhammed 571 yılından 622 yılına kadar ne yapmıştır?


  Reklam  Cevap: DÜNYA İNSANLARINI BİRLİKTE YAŞAMAYA DAVET ETMİŞ. MAL VARLIĞINI DÜNYA İNSANLARI İÇİN SARFETMİŞ. ADALET VE İNSANARIN EŞİTLİĞİNİ İNSANLARA ÖĞRETMİŞ. KÖLELİĞİ KALDIRMIŞ
  M.S. 571- Fil Olayı. Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı.
  20 Nisan 571- İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.
  575 – Dört sene süt annesi Halime’nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.
  576 – Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ’da annesinin vefâtı.
  578 – Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Talib’in himâyesine girmesi.
  583 – Amcası Ebû Talib’le Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra’da Bahîra’nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber olabileceğini sezmesi.
  588 – Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.
  591 – Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti’ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.
  595 – Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürmesi, Meysere’nin Hz. Muhammed’e hayranlığı.

  596 – Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.
  598 – Oğlu Kasım’ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).
  599 – Hz. Ali’nin doğması.
  600 – Kızı Zeyneb doğdu,
  604 – Kızı Rukiye doğdu,
  608 – Kızı Ümmügülsüm doğdu.
  608 – Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed’in Kâbe hakemliği.

  610 – Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm’a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir,Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in müslüman olmaları. *Kızı Hz. Fatıma’nın doğumu.
  613 – Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.
  615 – Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz.Ömer liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan’a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.
  616 – Hz. Hamza ve Hz.Ömer’in müslüman olmaları.
  - İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır’ı zabtetmesi.
  617 – Hz. Ali’nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.
  - Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
  - Kureyş kabilesinin Haşimoğulları’yla münâsebeti keserek boykot ilanı.
  619 – Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice ve hemen peşinden Ebû Talib’in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).
  620 – Peygamberimizin İslâm’a davet için Taif’e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke’ye dönmesi.
  - İsrâ ve Mi’rac Olayı. Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.
  - Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
  - I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı.
  621 – II. Akabe Biatı. Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti.

  622 – Hz. Muhammed’in, dostu Hz. Ebû Bekir’le Mekke’den Medine’ye hicreti. Hicrî takvimin başlangıcı.
  - Rasûlullah’ın Kuba Mescidi’ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. Neccâr oğullarının Rasûlullah’ı Medineye götürmesi.
  - Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde 7 ay misafir kalması.
  - Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.
  - Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
  - Bizanslıların Suriye ve Mısır’ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.


+ Yorum Gönder