Konusunu Oylayın.: İslam dinine göre insan nasıl yaratılmıştır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
İslam dinine göre insan nasıl yaratılmıştır?
 1. 18.Ocak.2013, 04:01
  1
  Misafir

  İslam dinine göre insan nasıl yaratılmıştır?


  İslam dinine göre insan nasıl yaratılmıştır? Mumsema islam dinine göre insan nasıl yaratılmıştır


 2. 18.Ocak.2013, 04:01
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  islam dinine göre insan nasıl yaratılmıştır

 3. 19.Ocak.2013, 17:57
  2
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: islam dinine göre insan nasıl yaratılmıştır?
  Kur`an-ı Kerim, insanın muhtelif yaratılış devrelerinden bahseder. Bunu ana
  hatlarıyla ikiye ayırmak mümkündür. Birisi; ilk insan Hz. Adem (as)`ın, ikincisi
  de diğer insanların yaratılmasıdır. Bu farklı yaratılışlara bazen ayrı ayrı
  ayetlerde, bazen de aynı ayette dikkat çekilir. Nitekim Mü`minun suresinde;


  "Andolsun biz
  insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu (Hz. Adem`in nesli
  olan) insanı sarp ve metin bir karargahta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık.
  Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) haline getirdik, derken o alakayı mudga (bir
  çiğnem et) yaptık, o bir çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et
  (kaslar) giydirdik. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma
  verdik)..."
  (Mü`minun, 12-14).

  Görüldüğü gibi, insanın
  ilk yaratılıştan itibaren geçirdiği devreler safha safha nazara verilmektedir.
  Bunlardan kendi yaratılış devrelerimizi anlamak, ilk yaratılışa da ışık
  tutacaktır.

  Yukarıdaki Ayet-i Kerimede geçen yaratılışla ilgili
  hususlara, bir hadis-i şerifte de işaret edilir:


  "Her
  birinizin yaratılışı ana rahminde nutfe olarak 40 gün derlenip toparlanır. Sonra
  aynen öyle (40 gün daha) alaka (yapışan şey) olur. Sonra yine öyle (bir 40 gün
  daha) mudga (et parçası) halinde kalır. Ondan sonra melek gönderilir. Ona ruh
  üfler..."
  (Mehmet Sofuoğlu, Sahih-i Müslim ve
  Tercemesi, VIII, 114).

  Bu hadiste, zigot, morula ve blastula safhaları,
  derlenip toparlanma devresi (nutfe) olarak ifade edilmiştir. Bugün embriyoloji
  ilminin tespiti de yukarıda bahsedilen gelişim devrelerine paralellik gösterir.
  Yumurtalık kanalında döllenen yumurta, ana rahmine doğru inmeye başlar. Daha
  inerken bile bölünmektedir. Ana rahmine gelen yumurta, plasenta (eten=eş)
  oluşunca mukoza ve kasları içine iyice yapışarak gömülür. Bir başka ifade ile
  tohum gibi ekilir. Bu safha, ayet ve hadislerde "alaka" (*) (yapışan şey)
  kelimesiyle ifade edilir.

  Buradaki embriyo, çıplak gözle görülmeye başladığı
  zaman, küçük bir et kütlesi (mudga) halindedir. Bulunduğu yerde gelişir ve
  kademe kademe bir insan şeklini almaya başlar.

  Bugün ilim, insanın yaratılışı hakkında Kur`an-ı Kerim
  ve hadis-i şeriflerin ortaya koyduğu hükümlerin ancak bir kısmını tesbit
  edebilmiştir. Mesela; his ve duygular, bu maddi gelişimin hangi safhasında
  vücutta yerini almaktadır? İlim buna henüz bir cevap bulamamıştır. Peygamberimiz
  (sav) ise, 120 gün sonra ruhun geldiğini bildirmekle, insan vücudunu süsleyen
  duyguların göreve başladığı zamana işaret etmiştir.

  Zigot teşekkülünden
  itibaren 120 gün kadar cenin sadece büyüme kanununa tabidir. Yani, bu devre
  içinde hücreler bölünür ve farklılaşır. Aynı büyüme kanunu, bitki ve hayvan
  embriyolarında da cereyan eder. Bir başka ifade ile cenin, 120 gün sonra insan
  mertebesine yükselir. Nitekim bu duruma ayette; "... sonra onu bambaşka bir yaratık (insan)
  yaptık..." (Mü`minun, 14) beyanı ile dikkat çekilir.

  Hz. Adem (as)`in
  topraktan yaratıldığını bildiren pek çok ayet vardır. "Allah sizi (Hz. Adem`i) bir topraktan, sonra bir
  meniden (Hz. Adem`in neslini) yarattı." (Fatır, 11). Şu Ayet-i Kerimelerde
  de insanın topraktan yaratıldığı belirtilir: 3/59; 18/37; 22/5; 35/11; 40/67;
  30/20.

  İlk insanın
  yaratılışında da günümüzdeki yaratılış gibi çeşitli devreler yer alır. "O`dur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı
  yaratmaya çamurdan başladı." (Secde, 7).

  Şu ayette de bu çamurun mahiyetinden bahsedilir:


  "Andolsun biz
  insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık..."
  (Hicr, 26).


  Bu Ayet-i Kerimelerden,
  yaratılışın; toprakla başladığını, daha sonra bunun çamur halini aldığını
  anlamak mümkün. Bu çamur da süzülerek çamur özü hasıl olmuştur.


  "Andolsun ki
  biz insanı çamurdan süzülmüş bir hülasadan (özden) yarattık."
  (Mü`minun, 12).


  Daha sonra balçık halini
  alan bu çamur özünün zamanla değiştiği ifade edilir.


  "İblis: `Ben
  bir salsaldan (kurumuş çamurdan) değişken bir balçıktan (Hamein mesnun)
  yarattığın insana secde edemem` dedi"
  (Hicr,
  33).


  Bazı müfessirler "insanı
  bir nutfeden yarattık" hükmünün, Hz. Adem (as) için de geçerli olabileceğini
  ileri sürerler. Onlara göre bu balçıktan nutfe hasıl edilmiştir. (Elmalılı, V,
  3058).

  Bu safhaya
  kadar olan gelişmeler, günümüzdeki ceninin ilk dört aylık (120 günlük) durumuna
  benzerlik gösterir. Midedeki besinlerden spermanın süzülerek çıkarıldığı gibi,
  çamur da süzülerek çamur özü (sülale) hasıl edilmiştir. Bir müddet bu halde
  kalan çamur özü, balçık şeklini (Hamein mesnun) almış ve daha sonra katı hale
  (salsal) sokulmuştur. Bu devreden sonra kuruyan bu balçığa insan şekli
  verildiğini anlıyoruz. "... sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da
  meleklere: "Adem`e secde edin" dedik..."
  (`Araf, 11).

  Nuh
  suresinde ise, gerek ilk insan ve gerekse insan neslinin merhale merhale
  yaratılışına da işaret edilir: "Halbuki O, sizi
  çeşitli merhaleler halinde yarattı." (Nuh, 14).

  İlk insanın bu safhaya
  kadar bitki ve hayvanlarda görülen büyüme, gelişme ve farklılaşma kanunlarına
  tabi olduğu söylenebilir. Artık bundan sonra ceninde olduğu gibi, yeni bir
  yaratılış safhası başlayacaktır. Yani, ruh bedene gelecektir. Çünkü, insanın
  terkip ve tesviyesi tamamlanmıştır..


  "..sonra onu
  bambaşka bir yaratık (insan) yaptık..."
  (Mü`minun, 14).

  "Onun (şeklini) düzeltip
  ona ruhumdan üflediğim zaman kendisi için derhal (bana) secdeye kapanın"
  (Sa`d, 72).


  Şu Ayet-i Kerimede de
  yaratılışın bütün safhalarına işaret edilir:


  "Ey insanlar,
  eğer öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içinde iseniz şu
  muhakkaktır ki biz sizi(aslınızı) topraktan, sonra (onun neslini) insan suyundan
  (spermadan) sonra alaka (yapışan şey)`dan daha sonra da hilkati belli belirsiz
  bir çiğnem etten yarattık (ve bunları) size (kudretimizin kemalini) apaçık
  gösterelim diye (yaptık) sizi dileyeceğimiz muayyen bir vakte kadar rahimlerde
  tutuyoruz, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz."
  (Hacc, 5).


  Bu Ayet-i Kerimenin son
  bölümündeki hükümler, yani yaratılışta tabi olduğumuz kanunlar, günümüzde aynen
  cereyan ediyor. Bu bize, ayetin başında zikredilen topraktan yaratılmanın da
  vuku bulduğunu ifade etmez mi? Bütün bunlarla Cenab-ı Hak, dilediğini dilediği
  şekilde yaratacağını göstermiştir.

  İnsan vücudundaki elementlerin büyük bir kısmı
  toprakta mevcuttur. Özellikle balçık ve yapışkan çamurda karbon (C—4) ve (N—3)
  molekülleri eksi değerlidir. Bunlar, topraktaki oksijen, fosfor ve hidrojenle
  kolaylıkla birleşerek insan vücudunun teşkilinde önemli görev almış olabilir.
  Ama bütün bunlar, bir kudret olmadan nasıl şekilden şekle girecektir?

  Günümüz insanı her şeyi,
  kendi akıl ölçüleriyle değerlendirmeye çalışır. Eline bir avuç çamur alır,
  bundan insanın nasıl yaratılabileceğini düşünür. Bir çamura, bir de kendisine
  bakar. Arada hiç benzerlik yok. Ona göre bundan, ya tuğla veya çömlek
  yapılabilir. Çünkü kendi gücü buna yetmektedir.

  Aslında tek hücreden insan yaratılması, çamurdan insan
  yaratılmasından daha kolay değildir. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir
  hücreden, dokuz ayda şuur ve akıl sahibi bir insan süzülüyor. Zigotun bebek
  haline gelinceye kadar geçirdiği değişiklikleri adım adım takip etmek mümkün.
  Ama, hadisenin izahını nasıl yapacağız? Hangi kudret kalbi tanzim ediyor; baştan
  gözü, ağızdan dişi çıkarıyor? Hem de, Hz. Adem (as)`den beri bütün insanlarda
  aynı kanunlar hükmünü icra ediyor. Şunu itiraf etmek durumundayız ki, insanın
  yaratılışı gerçekten bir mucize. İster ilk insan, isterse günümüz insanı olsun,
  bu hüküm hepsi için geçerli.

  Meselenin anlaşılmasındaki güçlük, sanırım yanlış
  kıyastan ileri geliyor. Biz, kainattaki hadiselerin cereyan tarzını devamlı
  kendi güç, kuvvet ve ilmimizle mukayese ediyoruz. Tabii ki, sonuçta işin içinden
  çıkamıyoruz. Halbuki bu hadiselere Cenab-ı Hakk`ın kuvvet, kudret ve ilmi
  noktasından bakmak gerek. O zaman, her şeyin gerek vücuda gelmesi, gerekse
  ortadan kalkması o kadar kolay olur ki, şüpheye mahal kalmaz.

  İlk insanın yaratılışını
  açıklamak hususunda evrimciler çıkmaz yoldadırlar. Bunu kendileri de itiraf
  ediyorlar. O halde, "Yapan bilir, bilen
  konuşur" kaidesince, yapanın beyanına kulak vermek gerekiyor. O, insanı
  topraktan yarattığını bildiriyor. "Muhakkak sizi
  topraktan yarattık..." (Hacc, 5). Hem de en güzel şekilde. "Biz insanı en güzel biçimde yarattık" (Tin, 4). On
  defa evrimcileri dinleyenlerin, hiç olmazsa bir defa da Yaratan`ın fermanlarına
  nazar etmesi gerekmez mi?

  (*) "Alaka" kelimesinin manalarından birisi "kan
  pıhtısı" diğeri de "yapışan" veya "asılıp tutunan şey"dir. "Yapışan şey" ceninin
  bu safhasına daha uygun düşmektedir. 4. 19.Ocak.2013, 17:57
  2
  Hadimul Müslimin  Kur`an-ı Kerim, insanın muhtelif yaratılış devrelerinden bahseder. Bunu ana
  hatlarıyla ikiye ayırmak mümkündür. Birisi; ilk insan Hz. Adem (as)`ın, ikincisi
  de diğer insanların yaratılmasıdır. Bu farklı yaratılışlara bazen ayrı ayrı
  ayetlerde, bazen de aynı ayette dikkat çekilir. Nitekim Mü`minun suresinde;


  "Andolsun biz
  insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu (Hz. Adem`in nesli
  olan) insanı sarp ve metin bir karargahta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık.
  Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) haline getirdik, derken o alakayı mudga (bir
  çiğnem et) yaptık, o bir çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et
  (kaslar) giydirdik. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma
  verdik)..."
  (Mü`minun, 12-14).

  Görüldüğü gibi, insanın
  ilk yaratılıştan itibaren geçirdiği devreler safha safha nazara verilmektedir.
  Bunlardan kendi yaratılış devrelerimizi anlamak, ilk yaratılışa da ışık
  tutacaktır.

  Yukarıdaki Ayet-i Kerimede geçen yaratılışla ilgili
  hususlara, bir hadis-i şerifte de işaret edilir:


  "Her
  birinizin yaratılışı ana rahminde nutfe olarak 40 gün derlenip toparlanır. Sonra
  aynen öyle (40 gün daha) alaka (yapışan şey) olur. Sonra yine öyle (bir 40 gün
  daha) mudga (et parçası) halinde kalır. Ondan sonra melek gönderilir. Ona ruh
  üfler..."
  (Mehmet Sofuoğlu, Sahih-i Müslim ve
  Tercemesi, VIII, 114).

  Bu hadiste, zigot, morula ve blastula safhaları,
  derlenip toparlanma devresi (nutfe) olarak ifade edilmiştir. Bugün embriyoloji
  ilminin tespiti de yukarıda bahsedilen gelişim devrelerine paralellik gösterir.
  Yumurtalık kanalında döllenen yumurta, ana rahmine doğru inmeye başlar. Daha
  inerken bile bölünmektedir. Ana rahmine gelen yumurta, plasenta (eten=eş)
  oluşunca mukoza ve kasları içine iyice yapışarak gömülür. Bir başka ifade ile
  tohum gibi ekilir. Bu safha, ayet ve hadislerde "alaka" (*) (yapışan şey)
  kelimesiyle ifade edilir.

  Buradaki embriyo, çıplak gözle görülmeye başladığı
  zaman, küçük bir et kütlesi (mudga) halindedir. Bulunduğu yerde gelişir ve
  kademe kademe bir insan şeklini almaya başlar.

  Bugün ilim, insanın yaratılışı hakkında Kur`an-ı Kerim
  ve hadis-i şeriflerin ortaya koyduğu hükümlerin ancak bir kısmını tesbit
  edebilmiştir. Mesela; his ve duygular, bu maddi gelişimin hangi safhasında
  vücutta yerini almaktadır? İlim buna henüz bir cevap bulamamıştır. Peygamberimiz
  (sav) ise, 120 gün sonra ruhun geldiğini bildirmekle, insan vücudunu süsleyen
  duyguların göreve başladığı zamana işaret etmiştir.

  Zigot teşekkülünden
  itibaren 120 gün kadar cenin sadece büyüme kanununa tabidir. Yani, bu devre
  içinde hücreler bölünür ve farklılaşır. Aynı büyüme kanunu, bitki ve hayvan
  embriyolarında da cereyan eder. Bir başka ifade ile cenin, 120 gün sonra insan
  mertebesine yükselir. Nitekim bu duruma ayette; "... sonra onu bambaşka bir yaratık (insan)
  yaptık..." (Mü`minun, 14) beyanı ile dikkat çekilir.

  Hz. Adem (as)`in
  topraktan yaratıldığını bildiren pek çok ayet vardır. "Allah sizi (Hz. Adem`i) bir topraktan, sonra bir
  meniden (Hz. Adem`in neslini) yarattı." (Fatır, 11). Şu Ayet-i Kerimelerde
  de insanın topraktan yaratıldığı belirtilir: 3/59; 18/37; 22/5; 35/11; 40/67;
  30/20.

  İlk insanın
  yaratılışında da günümüzdeki yaratılış gibi çeşitli devreler yer alır. "O`dur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı
  yaratmaya çamurdan başladı." (Secde, 7).

  Şu ayette de bu çamurun mahiyetinden bahsedilir:


  "Andolsun biz
  insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık..."
  (Hicr, 26).


  Bu Ayet-i Kerimelerden,
  yaratılışın; toprakla başladığını, daha sonra bunun çamur halini aldığını
  anlamak mümkün. Bu çamur da süzülerek çamur özü hasıl olmuştur.


  "Andolsun ki
  biz insanı çamurdan süzülmüş bir hülasadan (özden) yarattık."
  (Mü`minun, 12).


  Daha sonra balçık halini
  alan bu çamur özünün zamanla değiştiği ifade edilir.


  "İblis: `Ben
  bir salsaldan (kurumuş çamurdan) değişken bir balçıktan (Hamein mesnun)
  yarattığın insana secde edemem` dedi"
  (Hicr,
  33).


  Bazı müfessirler "insanı
  bir nutfeden yarattık" hükmünün, Hz. Adem (as) için de geçerli olabileceğini
  ileri sürerler. Onlara göre bu balçıktan nutfe hasıl edilmiştir. (Elmalılı, V,
  3058).

  Bu safhaya
  kadar olan gelişmeler, günümüzdeki ceninin ilk dört aylık (120 günlük) durumuna
  benzerlik gösterir. Midedeki besinlerden spermanın süzülerek çıkarıldığı gibi,
  çamur da süzülerek çamur özü (sülale) hasıl edilmiştir. Bir müddet bu halde
  kalan çamur özü, balçık şeklini (Hamein mesnun) almış ve daha sonra katı hale
  (salsal) sokulmuştur. Bu devreden sonra kuruyan bu balçığa insan şekli
  verildiğini anlıyoruz. "... sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da
  meleklere: "Adem`e secde edin" dedik..."
  (`Araf, 11).

  Nuh
  suresinde ise, gerek ilk insan ve gerekse insan neslinin merhale merhale
  yaratılışına da işaret edilir: "Halbuki O, sizi
  çeşitli merhaleler halinde yarattı." (Nuh, 14).

  İlk insanın bu safhaya
  kadar bitki ve hayvanlarda görülen büyüme, gelişme ve farklılaşma kanunlarına
  tabi olduğu söylenebilir. Artık bundan sonra ceninde olduğu gibi, yeni bir
  yaratılış safhası başlayacaktır. Yani, ruh bedene gelecektir. Çünkü, insanın
  terkip ve tesviyesi tamamlanmıştır..


  "..sonra onu
  bambaşka bir yaratık (insan) yaptık..."
  (Mü`minun, 14).

  "Onun (şeklini) düzeltip
  ona ruhumdan üflediğim zaman kendisi için derhal (bana) secdeye kapanın"
  (Sa`d, 72).


  Şu Ayet-i Kerimede de
  yaratılışın bütün safhalarına işaret edilir:


  "Ey insanlar,
  eğer öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içinde iseniz şu
  muhakkaktır ki biz sizi(aslınızı) topraktan, sonra (onun neslini) insan suyundan
  (spermadan) sonra alaka (yapışan şey)`dan daha sonra da hilkati belli belirsiz
  bir çiğnem etten yarattık (ve bunları) size (kudretimizin kemalini) apaçık
  gösterelim diye (yaptık) sizi dileyeceğimiz muayyen bir vakte kadar rahimlerde
  tutuyoruz, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz."
  (Hacc, 5).


  Bu Ayet-i Kerimenin son
  bölümündeki hükümler, yani yaratılışta tabi olduğumuz kanunlar, günümüzde aynen
  cereyan ediyor. Bu bize, ayetin başında zikredilen topraktan yaratılmanın da
  vuku bulduğunu ifade etmez mi? Bütün bunlarla Cenab-ı Hak, dilediğini dilediği
  şekilde yaratacağını göstermiştir.

  İnsan vücudundaki elementlerin büyük bir kısmı
  toprakta mevcuttur. Özellikle balçık ve yapışkan çamurda karbon (C—4) ve (N—3)
  molekülleri eksi değerlidir. Bunlar, topraktaki oksijen, fosfor ve hidrojenle
  kolaylıkla birleşerek insan vücudunun teşkilinde önemli görev almış olabilir.
  Ama bütün bunlar, bir kudret olmadan nasıl şekilden şekle girecektir?

  Günümüz insanı her şeyi,
  kendi akıl ölçüleriyle değerlendirmeye çalışır. Eline bir avuç çamur alır,
  bundan insanın nasıl yaratılabileceğini düşünür. Bir çamura, bir de kendisine
  bakar. Arada hiç benzerlik yok. Ona göre bundan, ya tuğla veya çömlek
  yapılabilir. Çünkü kendi gücü buna yetmektedir.

  Aslında tek hücreden insan yaratılması, çamurdan insan
  yaratılmasından daha kolay değildir. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir
  hücreden, dokuz ayda şuur ve akıl sahibi bir insan süzülüyor. Zigotun bebek
  haline gelinceye kadar geçirdiği değişiklikleri adım adım takip etmek mümkün.
  Ama, hadisenin izahını nasıl yapacağız? Hangi kudret kalbi tanzim ediyor; baştan
  gözü, ağızdan dişi çıkarıyor? Hem de, Hz. Adem (as)`den beri bütün insanlarda
  aynı kanunlar hükmünü icra ediyor. Şunu itiraf etmek durumundayız ki, insanın
  yaratılışı gerçekten bir mucize. İster ilk insan, isterse günümüz insanı olsun,
  bu hüküm hepsi için geçerli.

  Meselenin anlaşılmasındaki güçlük, sanırım yanlış
  kıyastan ileri geliyor. Biz, kainattaki hadiselerin cereyan tarzını devamlı
  kendi güç, kuvvet ve ilmimizle mukayese ediyoruz. Tabii ki, sonuçta işin içinden
  çıkamıyoruz. Halbuki bu hadiselere Cenab-ı Hakk`ın kuvvet, kudret ve ilmi
  noktasından bakmak gerek. O zaman, her şeyin gerek vücuda gelmesi, gerekse
  ortadan kalkması o kadar kolay olur ki, şüpheye mahal kalmaz.

  İlk insanın yaratılışını
  açıklamak hususunda evrimciler çıkmaz yoldadırlar. Bunu kendileri de itiraf
  ediyorlar. O halde, "Yapan bilir, bilen
  konuşur" kaidesince, yapanın beyanına kulak vermek gerekiyor. O, insanı
  topraktan yarattığını bildiriyor. "Muhakkak sizi
  topraktan yarattık..." (Hacc, 5). Hem de en güzel şekilde. "Biz insanı en güzel biçimde yarattık" (Tin, 4). On
  defa evrimcileri dinleyenlerin, hiç olmazsa bir defa da Yaratan`ın fermanlarına
  nazar etmesi gerekmez mi?

  (*) "Alaka" kelimesinin manalarından birisi "kan
  pıhtısı" diğeri de "yapışan" veya "asılıp tutunan şey"dir. "Yapışan şey" ceninin
  bu safhasına daha uygun düşmektedir.

+ Yorum Gönder