+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Abdülkadir geylani eserleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abdülkadir geylani eserleri


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Abdülkadir geylani eserleri


  Reklam  Cevap: Abdülkadir Geylani

  --------------------------

  Abdülkadir Geylani eserleri:
  Fethü´r Rabbani (23)
  Futuhu'l Gayb - Abdulkadir (78)

  Eserleri:

  Menâkıb kitabları Gelanî’nin bin kadar eseri bulunduğunu kaydeder. Bu gün ona nisbet edilen eserlerin sayısı elli civarındadır. Ancak bunların büyük bir kısmının ona ait olmadığı kesinlik kazanmıştır.

  Geylânî eserlerinde son derece sade bir uslub kullanır. Tema olarak ağlatıcı ürpertici konuları tercih eder. Cemaate cenneti müjdeleyerek onlara ümit ve şevk verir, nefsin zayıf taraflarını başarılı bir şekilde tasvir eder, şeytanın insana nüfuz etme yollarını canlı örneklerle anlatır. İnsanı duygulandıran ve heyecanlandıran tablolar çizer. Tarikatının ve tesirinin bütün İslâmalemine yayılmasında, uyguladığı bu metodun payı büyüktür. Bu eserler sıhhatli tercemeleri yapacak dirayetli insanları beklemektedir.64

  Eserleri şunlardır:

  1- el-Gunye li-Tâlibî Tarîki’l-hak
  2- el-Fethü’r-Rabbânî
  3- Fütûhu’l-Gayb
  4- el-Füyûzâtü’r-Rabbâniyye fi Evrâdi’l-Kâdiriyye
  5- Mektubât
  6- Cilâü’l-Hâtır min Kelâmi şeyh Abdülkâdir
  7- Sırru’l-Esrâr ve Mazhâru’l-Envâr
  8- ed-Delâil
  9- es-Sirâcü’l-Vehhâc fi leylet’l-Mi’rac
  10- Akidetü’l-Bazi’l-Eşheb


+ Yorum Gönder
abdulkadir geylani eserleri