+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Felak ve Nâs sûrelerinin İnsan için önemi nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Felak ve Nâs sûrelerinin İnsan için önemi nedir?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Felak ve Nâs sûrelerinin İnsan için önemi nedir?


  Reklam  Cevap: 1-Kur'ân Felak sûresiyle her türlü kehânet,büyü,hurâfe ve falcılığı reddeder.Korkulacak tek varlığın,sığınalacak tek kaynağın,güvenilecek tek dayanağın Allah olduğunu bildirir.
  2-İnsan üzerinde ruhî bir takım te'sirler meydana getirebilenler olabilir.bu mümkündür.Ama Kur'ân,bu gibi te'sirlerden kurtulmanın en sağlam yolunu gösteriyor:Allah'a sığın diyor.Çünki her şey üzerinde mutlak tasarrufa sahib bulunan ancak O'dur, ruh bu inceliği kavrayıp Allah'a yönelince,rahmet tecellisi bir anda onu rahatlatır ve sözü edilen iç ve dış sıkıntılarından kurtarır. Böylece Felak sûresi inanan kişileri dış te'sirlerin şerrinden uzak tutuyor.Allah'a sığınmakla gelen sinyallerin te'sirsiz kalacağını bildiriyor.O halde,ruhî sıkıntılar,ruhî deprasyonlar başlayınca Felak ve Nâs sûrelerini okumak ve öylece Allah'a sığınmakta şifâ ve huzur vardır
  3-Nâs sûresi de kendimizi iç te'sirlerden korumanın yolunu gösteriyor.
  Cinlerde ve insanlardan içimize vesvese verenler her zaman olabilir.Kuvvet ve kudreti Allah'a ircâ etmesini bildiğimiz ve O'nun bizleri koruyucu olduğuna inandığımız takdirde,vesveseleri atmamız,aynı zamanda vesvese verenleri de bu sûreyi okuyarak te'sirsiz hale getirmemiz mümkündür.Her şeyden önce bu hususlara şüpheden uzak anlamda inanmamız ve Allah'a sığınmasını bilmemiz gerekmektedir.
  İnsanların Rabbına,insanların (yegâne) hükümdarına,insanların ilâhına:
  cinlerden ve insanlardan..insanların kalplerine vesvese verip.(Allah anılınca da)sinsice geri çekilen vesvesecinin şerrinden sığınırım.
  Kur'ân Allah'a hamd ile başlamış,her türlü hurâfe ve bâtıl şeylerden vesvese veren kötü niyetlilerden Allah'a sığınmakla son bulmuştur.
  Elhamdülillâhi rabbil âlemin.

+ Yorum Gönder