Konusunu Oylayın.: Tefekkür hakkında ayeti kerime hadisi şerif ve evliyaullahın sohbetler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Tefekkür hakkında ayeti kerime hadisi şerif ve evliyaullahın sohbetler
 1. 14.Ocak.2013, 02:16
  1
  Misafir

  Tefekkür hakkında ayeti kerime hadisi şerif ve evliyaullahın sohbetler

 2. 14.Ocak.2013, 02:16
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  tefekkür hakkında ayeti kerime hadisi şerif ve evliyaullahın sohbetleri

 3. 16.Ocak.2013, 20:53
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,004
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Tefekkür hakkında ayeti kerime hadisi şerif ve evliyaullahın sohbetler
  Tefekkür hakkında Ayet, Hadis ve Diğer bilgiler

  Herhangi bir mesele hakkında düşünme, zihni yorma, derin
  düşünme ve işin şuuruna varma.

  Tefekkere fiili, üç harfli olan "fekere" fiilinden türemiştir.
  Fekere kök fiili ve ondan türemiş olan tefekkere, efkere, fekkere ve iftekere
  fiilleri aynı anlamdadırlar. Tefekkürün zıddı, fikirsizlik ve düşüncesizlik
  demektir.

  Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür
  sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Tefekkür ancak kalpte
  tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun için, Allah'ın yarattığı
  varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Fakat Allah'ın zatı hakkındaki tefekkür
  mümkün değildir. Çünkü Allah hiç bir şekilde suret olarak vasıflandırılamaz ve
  şekil olarak hayal edilemez (el-İsfahânî, el-Müfredât, İstanbul 1986, 578).

  Hz. Muhammed (s.a.s)'e en çok etki eden ayetlerden biri,
  tefekkürle ilgilidir. İki kişi Hz. Âîşe (r.a)'ı ziyaret etmişler. Onlardan biri,
  "Hz. Muhammed (s.a.s)'de gördüğünüz etkileyici bir şeyi bize anlatır mısınız?"
  deyince, Hz. Âîşe (r.an) şöyle demiştir:

  "Resulullah (s.a.s) bir gece kalktı, abdest alıp namaz kıldı.
  Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında
  yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hz. Bilâl (r.a):

  "Ya Resulullah (s.a.s)! Geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız
  affedildiği halde, sizi ağlatan nedir?" deyince, o: "Bu gece Yüce Allah bir ayet
  indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır" dedi ve ayeti okudu:

  "Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip
  gelişinde elbette aklıselim sahipleri için ibret verici deliller vardır” (Âl-i
  İmrân, 3/190).

  Ondan sonra Resulullah (s.a.s): "Bu ayeti okuyup da üzerinde
  tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere yazıklar olsun" dedi.

  Bu ayette, tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu
  açıklayan bir sonraki ayetin meâli de şöyledir:

  "Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı
  anarlar, gözlerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler (düşünürler).
  Rabbimiz (derler), bunu boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından
  koru!.." (Âl-i İmrân, 3/191).

  İbn Abbas (r.a)'ın naklettiğine göre, bazı insanlar Allah'ın
  zatı hakkında düşünmek istediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.s) bu hususta
  şu açıklamada bulundu:

  "Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün. Allah'ın zatını
  düşünmeyin. Allah'ın şahsı hakkında düşünmeye güç yetiremezsiniz"

  Lokman (a.s) yalnız başına tenha bir yerde oturup tefekkürde
  bulunurdu. Kendisine: "Niye yalnız oturuyorsun? İnsanlarla oturup sohbette
  bulunsan, daha iyi olmaz mı?" diye sormuşlar. Lokman (a.s) şu cevabı vermiştir:
  "Uzun süre yalnız kalmak, tefekküre daha müsaittir. Uzun süre tefekkürde
  bulunmak da, insanı cennetin yoluna sevkeder"

  Ömer b. Abdülaziz tefekkür hakkında şöyle demiştir: "Yüce
  Allah'ın nimetlerini düşünmek, en faziletli ibâdetlerdendir".

  İmâm Şafiî de: "Herhangi bir konuda hüküm çıkarırken,
  tefekkürden faydalanın" diyerek, tefekkürün usûl ilmindeki önemine işâret
  buyurmuştur (Gazzâli, İhya, Beyrut, t.y. IV, 423 vd.)

  Tefekkürün neticesinde insan geniş bir ilme sahip olur. İnsanın
  ilmi artınca da, kalbinin hali değişir. Onun neticesinde de, insanın hali ve
  hareketleri değişir. Görülüyor ki insanın bilgisinin artması ve davranışlarının
  düzelmesi, tefekkürle başlar. Onun için Yüce Allah Kur'an'da çeşitli hususları
  dile getirdikten sonra "... Şüphesiz bunda tefekkür eden (düşünen) insanlar için
  ibretler vardır" (en-Nahl, 16/11) demektedir. İnsanları tefekküre davet eden bu
  ifade Kur'an'da beş yerde daha geçmektedir (er-Ra'd, 13/3; en-Nahl, 16/69;
  er-Rûm, 30/21; ez-Zumer, 39/42; el-Casiye, 45/13).

  Tefekkürle aynı kökten meydana gelen kelimeler, Kur'an'da
  onsekiz yerde geçmektedir.

  Kur'an'da birçok ayette, akıl erdiren, düşünen, bilen insanlar
  için ibretler vardır denmekte ve tefekkür anlamını ifâde eden pek çok kelime
  kullanılmaktadır.

  Olumlu tefekkür olduğu gibi, olumsuz tefekkür de vardır. Doğru
  olmayan tefekkürün neticesi de doğru olmaz. Ancak salim kalbe sahip olan
  insanların tefekkürü sağlıklı olabilir. İslam dininin istediği tefekkür, hiç
  şüphesiz sağlıklı olanıdır. İnsanları bu olumlu tefekküre davet eden bazı
  ayetlerin meâli şöyledir:

  "O'dur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti.
  Orada bütün meyvelerden iki çift yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor.
  Şüphesiz bunda tefekkür eden (düşünen) bir toplum için ayetler vardır" (er-Ra'd,
  13/3)

  "O'dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçecekleriniz
  ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaçlar, bitkiler ondan sulanıp
  filizlenmektedir. Onunla size ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit
  meyvelerden bitirmektedir. Şüphesiz bunda, tefekkür eden (düşünen) bir toplum
  için (yaratıcının varlığına, kudretine ve hikmetine) işaret vardır" (en-Nahl,
  16/10,11).

  "Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan
  onu, baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri, tefekkür etsinler diye
  insanlara veriyoruz" (el-Haşr, 59/21) İslâm'ın bu kadar önem verdiği olumlu
  tefekkür, insanı taklitçilikten kurtarmaktadır. Meselâ, "dünya hayatı geçicidir;
  ahiret hayatı ise ebedidir. Ebedi olan şeyi geçici olan şeyden üstün tutmak daha
  iyidir" şeklindeki bir nasihatı dinleyip ahiret için çalışan insan, başkasını
  taklit ederek kendisini iyi yola sevketmiş olur. Fakat tefekkürün yani derin bir
  düşüncenin neticesinde bu kanaata varan ve ona göre bilinçli hareket eden kişi,
  her zaman için daha kârlı çıkar. Bilerek kötü şeyden korunmuş ve iyiyi tercih
  etmiş olur. Aynı zamanda başkalarını taklit etmekten kurtulur; kendisi
  başkalarına yol gösterir.

  Nureddin TURGAY


 4. 16.Ocak.2013, 20:53
  2
  Moderatör  Tefekkür hakkında Ayet, Hadis ve Diğer bilgiler

  Herhangi bir mesele hakkında düşünme, zihni yorma, derin
  düşünme ve işin şuuruna varma.

  Tefekkere fiili, üç harfli olan "fekere" fiilinden türemiştir.
  Fekere kök fiili ve ondan türemiş olan tefekkere, efkere, fekkere ve iftekere
  fiilleri aynı anlamdadırlar. Tefekkürün zıddı, fikirsizlik ve düşüncesizlik
  demektir.

  Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür
  sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Tefekkür ancak kalpte
  tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun için, Allah'ın yarattığı
  varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Fakat Allah'ın zatı hakkındaki tefekkür
  mümkün değildir. Çünkü Allah hiç bir şekilde suret olarak vasıflandırılamaz ve
  şekil olarak hayal edilemez (el-İsfahânî, el-Müfredât, İstanbul 1986, 578).

  Hz. Muhammed (s.a.s)'e en çok etki eden ayetlerden biri,
  tefekkürle ilgilidir. İki kişi Hz. Âîşe (r.a)'ı ziyaret etmişler. Onlardan biri,
  "Hz. Muhammed (s.a.s)'de gördüğünüz etkileyici bir şeyi bize anlatır mısınız?"
  deyince, Hz. Âîşe (r.an) şöyle demiştir:

  "Resulullah (s.a.s) bir gece kalktı, abdest alıp namaz kıldı.
  Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında
  yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hz. Bilâl (r.a):

  "Ya Resulullah (s.a.s)! Geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız
  affedildiği halde, sizi ağlatan nedir?" deyince, o: "Bu gece Yüce Allah bir ayet
  indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır" dedi ve ayeti okudu:

  "Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip
  gelişinde elbette aklıselim sahipleri için ibret verici deliller vardır” (Âl-i
  İmrân, 3/190).

  Ondan sonra Resulullah (s.a.s): "Bu ayeti okuyup da üzerinde
  tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere yazıklar olsun" dedi.

  Bu ayette, tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu
  açıklayan bir sonraki ayetin meâli de şöyledir:

  "Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı
  anarlar, gözlerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler (düşünürler).
  Rabbimiz (derler), bunu boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından
  koru!.." (Âl-i İmrân, 3/191).

  İbn Abbas (r.a)'ın naklettiğine göre, bazı insanlar Allah'ın
  zatı hakkında düşünmek istediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.s) bu hususta
  şu açıklamada bulundu:

  "Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün. Allah'ın zatını
  düşünmeyin. Allah'ın şahsı hakkında düşünmeye güç yetiremezsiniz"

  Lokman (a.s) yalnız başına tenha bir yerde oturup tefekkürde
  bulunurdu. Kendisine: "Niye yalnız oturuyorsun? İnsanlarla oturup sohbette
  bulunsan, daha iyi olmaz mı?" diye sormuşlar. Lokman (a.s) şu cevabı vermiştir:
  "Uzun süre yalnız kalmak, tefekküre daha müsaittir. Uzun süre tefekkürde
  bulunmak da, insanı cennetin yoluna sevkeder"

  Ömer b. Abdülaziz tefekkür hakkında şöyle demiştir: "Yüce
  Allah'ın nimetlerini düşünmek, en faziletli ibâdetlerdendir".

  İmâm Şafiî de: "Herhangi bir konuda hüküm çıkarırken,
  tefekkürden faydalanın" diyerek, tefekkürün usûl ilmindeki önemine işâret
  buyurmuştur (Gazzâli, İhya, Beyrut, t.y. IV, 423 vd.)

  Tefekkürün neticesinde insan geniş bir ilme sahip olur. İnsanın
  ilmi artınca da, kalbinin hali değişir. Onun neticesinde de, insanın hali ve
  hareketleri değişir. Görülüyor ki insanın bilgisinin artması ve davranışlarının
  düzelmesi, tefekkürle başlar. Onun için Yüce Allah Kur'an'da çeşitli hususları
  dile getirdikten sonra "... Şüphesiz bunda tefekkür eden (düşünen) insanlar için
  ibretler vardır" (en-Nahl, 16/11) demektedir. İnsanları tefekküre davet eden bu
  ifade Kur'an'da beş yerde daha geçmektedir (er-Ra'd, 13/3; en-Nahl, 16/69;
  er-Rûm, 30/21; ez-Zumer, 39/42; el-Casiye, 45/13).

  Tefekkürle aynı kökten meydana gelen kelimeler, Kur'an'da
  onsekiz yerde geçmektedir.

  Kur'an'da birçok ayette, akıl erdiren, düşünen, bilen insanlar
  için ibretler vardır denmekte ve tefekkür anlamını ifâde eden pek çok kelime
  kullanılmaktadır.

  Olumlu tefekkür olduğu gibi, olumsuz tefekkür de vardır. Doğru
  olmayan tefekkürün neticesi de doğru olmaz. Ancak salim kalbe sahip olan
  insanların tefekkürü sağlıklı olabilir. İslam dininin istediği tefekkür, hiç
  şüphesiz sağlıklı olanıdır. İnsanları bu olumlu tefekküre davet eden bazı
  ayetlerin meâli şöyledir:

  "O'dur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti.
  Orada bütün meyvelerden iki çift yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor.
  Şüphesiz bunda tefekkür eden (düşünen) bir toplum için ayetler vardır" (er-Ra'd,
  13/3)

  "O'dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçecekleriniz
  ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaçlar, bitkiler ondan sulanıp
  filizlenmektedir. Onunla size ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit
  meyvelerden bitirmektedir. Şüphesiz bunda, tefekkür eden (düşünen) bir toplum
  için (yaratıcının varlığına, kudretine ve hikmetine) işaret vardır" (en-Nahl,
  16/10,11).

  "Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan
  onu, baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri, tefekkür etsinler diye
  insanlara veriyoruz" (el-Haşr, 59/21) İslâm'ın bu kadar önem verdiği olumlu
  tefekkür, insanı taklitçilikten kurtarmaktadır. Meselâ, "dünya hayatı geçicidir;
  ahiret hayatı ise ebedidir. Ebedi olan şeyi geçici olan şeyden üstün tutmak daha
  iyidir" şeklindeki bir nasihatı dinleyip ahiret için çalışan insan, başkasını
  taklit ederek kendisini iyi yola sevketmiş olur. Fakat tefekkürün yani derin bir
  düşüncenin neticesinde bu kanaata varan ve ona göre bilinçli hareket eden kişi,
  her zaman için daha kârlı çıkar. Bilerek kötü şeyden korunmuş ve iyiyi tercih
  etmiş olur. Aynı zamanda başkalarını taklit etmekten kurtulur; kendisi
  başkalarına yol gösterir.

  Nureddin TURGAY
+ Yorum Gönder