+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mutezile'nin doğuşu ve kelâmı görüşlerı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mutezile'nin doğuşu ve kelâmı görüşlerı


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: mutezile'nin doğuşu ve kelâmı görüşlerı


  Reklam  Cevap: Mutezile Fırkası Emeviler devrinde ortaya çıkmakla beraber, en canlı dönemini
  Abbasiler devrinde yaşamıştır.
  1
  Kelam ilmiyle ilgili meseleleri ilk kez aklın ve felsefenin ışığı altında incelemek ve bu
  şekilde bu ilme alışılmışın dışında değişik bir yön vermek cesaretini gösteren Mutezile
  Fırkası’nın yaşadığı asır , İslam düşüncesinde çok çeşitli fikir cereyanlarının hakim olduğu ve
  itikadi konularda önemli bir takım olayların olduğu kritik bir zamana rastlar. Bidayeten Arap
  Yarımadası’nın küçük bir şehrinde doğan İslamiyet , hızla gelişmiş , yayılmış ve nihayet bir
  çok ülkeleri, kavimleri, inançları, adet ve kültürleri farklı olan yabancı unsurları bünyesinde
  toplamış ve kozmopolit bir toplum ortaya çıkmıştır.
  2
  Tek Tanrı inancı,Kelam ilminin temel konusudur.Bunun için bu ilme “Tevhid İlmi” de
  denilmiştir.Tevhid ilkesi, gelmiş , geçmiş bütün dinlerde mevcuttu.Yani bir Tanrı inancı bütün
  dinlerin temel esası idi.Bu itibarla , Tanrı düşüncesi ile ilgili fikirler hükümler hiçbir devirde ,
  hiçbir peygamberin şeriatında değişmemiştir.Kuran’ı Kerim’de kuvvetli delillerle bu
  hükümler beyan edilmiştir.
  3
  Üstün bir varlığa inanma ihtiyacı her insanda vardır ve her insan fıtri olarak
  şüphecidir. Her şeye özellikle metafizik bilgilere şüpheyle bakmak yapısında vardır.İşte
  bundan dolayı her devirde ve her Peygamberin ümmetinde dini telkin ve irşatta bulunmakla
  mükellef dini liderlerin bu ödevi yerine getirmekte izlemiş oldukları metodun yetersiz olması
  ve özellikle akli delillere gerekli önemi vermemiş olmaları,bu gibi davetlerin çoğu zaman
  insanlar tarafından şüpheyle karşılanmasına ve bunun yanı sıra doğal olan dini ihtiyaçların
  giderilmesi için tek Tanrı inancı yanında , çok Tanrı düşüncesi gibi bir takım inançların
  doğmasına sebep olmuştur.
  Peygamberimiz İslamiyet ile gönderildiğinde Arap Yarımadasında çok tanrıcılık
  inancı hakimdi. Her ne kadar Araplar arasında Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi semavi dinlere
  mensup insanlar varsa da büyük putperest idi.


 3. cavraşım
  Devamlı Üye
  baygınlık geçircez artık yeter

  farklı başlıklar altında aynı şeyleri kopyalayıp duruyorsun kardeş,hemde tıpatıp aynısını

  yetmez mi?

 4. Muhasibi
  Editör
  Soru başlıkları farklı olsada cevap aynı olduğu için kopyalıyorum.

+ Yorum Gönder