+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mutezile mezhebinin 5 temel esası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mutezile mezhebinin 5 temel esası


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: mutezile mezhebinin 5 temel esası


  Reklam  Cevap: “Usul-i Hamse” dedikleri temel görüşleri şunlardır:

  1. Tevhit: Allah’ın sıfatlarının varlığını kabul etmek Tevhit ilkesine zıttır. Sıfatları kabul etmek ise kadim olanların çokluğunu iktiza eder. Buna “Taaddüd-ü Kudem┠adı verilir. Ehl-i Sünnet ise bu meseleyi “Allah’ın sıfatları onun ne aynıdır, ne de gayrıdır” diyerek çözüme kavuşturmuştur.

  2. Adalet: Allah adildir, kullarına zulmetmez. Bu sebeple insan hürdür ve hür olduğu için iradesi ve kudreti ile kendi fiillerinin yaratıcısıdır. “Kul için hayırlı olanı yaratmak da Allah’a da vaciptir” diyerek Allah’ın iradesini nefyetmişlerdir. Böylece kader inkâr edilmiş olmaktadır.

  3. Va’d ve Vaîd: Kişi mü’min ve itaatkâr olarak vefat eder ahirete giderse mükâfatı, günahkâr ve kâfir olarak ölürse cezayı hak eder. Mutezile ameli imandan bir cüz sayarak amelde eksiği olanı imansız saymıştır.

  4. Emr-i bil-maruf ve Nehy-i ani’l-Münker: Bu bütün Müslümanlara farzdır. İslam’ın davetinin yayılması da buna bağlıdır demiştir. Söz ve fiille bunun ifasını şart görmüşlerdir. Ne var ki Müslüman olmayana yumuşak davranan Mutezile mütefekkirleri, Müslümanlara ise günah işlemeleri sebebiyle çok katı ve sert davranmışlardır.

  5. El Menzile-Beyne’l-Menzile: Ameli imanın bir cüz’ü sayan Mutezile büyük günah işleyip ölün mü’mini imandan çıkarır, ama küfre de sokmaz. İman ile küfür arasında bırakır. Tövbe etmeden öleni de kâfir sayar.
  Bütün bunlarla beraber Hicri 2. Asırda ortaya çıkan Mutezile İslam düşünce sisteminin yayılmasından ve İslam Felsefesinin oluşmasında büyük rolü ve katkısı olmuştur. Ayrıca Ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin teşekkülüne de sebep olmuştur. Mutezile’nin fikirlerine cevap vermek amacı ile çalışan Selefiye devamı olan İslam muhakkikleri de Ehl-i Sünnet kelamının oluşmasını sağlamıştır.


 3. cavraşım
  Devamlı Üye
  2. Adalet: Allah adildir, kullarına zulmetmez. Bu sebeple insan hürdür ve hür olduğu için iradesi ve kudreti ile kendi fiillerinin yaratıcısıdır. “Kul için hayırlı olanı yaratmak da Allah’a da vaciptir” diyerek Allah’ın iradesini nefyetmişlerdir. Böylece kader inkâr edilmiş olmaktadır.
  yukarıdaki maddeyi açıklayabilir misiniz,anlamadım?

 4. Misafir
  kul iradesi farzları ,vacibleri yapmaya muhkem ayetlerle emrolunmuş(yönlendirilmiştir) kuran bu yönüyle bir uyarıcı ,hatırlatıcı ve öğüttür. bu .bile insan iradesine bırakılmışken. şimdi ve gelecek için hayırlı amel insanın kendisine bırakılıp( kuranda tavsiye edilen, cennete götüren ameller) iyi ameller yapmakla Allah-kulla ahitleşiyor.Kaderi buraya tıkıştırmak yaratılma sebebini,kuranın inişini .peygamberleri ve gönderilmiş olanları İNKARDIR imansa KURANIN yönlendirdiği hayırlı AMEL olmadan fitne,küfür ve şirktir

+ Yorum Gönder
mutezilenin 5 temel esası,  mutezilenin beş temel esası,  mutezilenin 5 temel ilkesi,  mutezile mezhebinin 5 temel esası,  mutezile mezhebi 5 temel esası,  mutezilenin beş esası,  mutezilenin 5 esası