+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Medd-i Lin kuranda kaç yerde gecer ve nerelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Medd-i Lin kuranda kaç yerde gecer ve nerelerdir?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Medd-i Lin kuranda kaç yerde gecer ve nerelerdir?


  Reklam  Cevap: Meddi lin kuranda kaç defa geçtiğini bulmak imkansız değil ama bunu tespitmek çok zordur.
  Bilinse de bu bilgi pek yarar sağlamaz.

  MEDD-İ LÎN NEDİR?
  Yumuşak uzatma demektir. Harf-i lînden sonra sebeb-i medden sükûn gelse medd-i lîn olur. Vav ve yâ harfleri sakin olur, kendilerinden önce gelen harfin harekesi de üstün olursa, bu takdirde vâv ve yâ harf-i lîn olur. Medd-i lîn olabilmesi için sebeb-i meddin, kelime sonuna gelmesi ve harf-i lîn ile aynı kelimede bulunması gerekir. "Nevm", "aleyk", "havf" gibi. Medd-i lîn'in uzatılması caizdir. Medd-i lîn olan kelimenin son harfinin harekesi üstün ise üç vecih caiz olur: Tûl (dört elif miktarı), tavassut (2-3 elif miktarı), kasr (bir elif miktarı), esre ise dört vecih caiz olur. Tul, tavassut, kasr ve revm; ötre ise yedi vecih caiz olur: Tûl, tavassut, kasr, revm, tûl ile işmâm, tavassut ile işmâm, kasr ile işmâm. (Revm ve işmam kelimelerinin anlamları için bk. Medd-i Arız) (İ.K.)

+ Yorum Gönder
meddi lin,  meddi lin kurandan örnekler,  meddi lin nedir