Konusunu Oylayın.: Süt akrabalığı, süt kardeşliği nedir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Süt akrabalığı, süt kardeşliği nedir?
 1. 06.Ocak.2013, 16:04
  1
  Misafir

  Süt akrabalığı, süt kardeşliği nedir?


  Süt akrabalığı, süt kardeşliği nedir? Mumsema Süt akrabalığı, süt kardeşliği


 2. 06.Ocak.2013, 16:04
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Süt akrabalığı, süt kardeşliği

 3. 06.Ocak.2013, 19:09
  2
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Süt akrabalığı, süt kardeşliği nedir?
  "Radâ"' veya "rıdâ"; Arapça "radaa" kökünden mastar olup; annesini emmek
  demektir. Bir isim olarak ise, süt kardeşliği ve süt emme anlamına gelir.

  Kur'ân-ı Kerim'de çocuğun kendi annesinden veya başka bir kadından süt emmesiyle ilgili çeşitli
  âyetler vardır: "Sizi emziren analarınız ve süt cihetinden kız kardeşleriniz
  (size haram kılındı)” (en-Nisâ, 4/23); Emzirmeyi tam yapmak isteyen için anneler
  çocuklarını tam iki yıl emzirirler" (el-Bakara, 2/233); "Çocuklarınıza süt anne
  istemenizde, bir sakınca yoktur" (el-Bakara, 2/233); "Boşadığınız karılarınız
  kendisinden olan çocuklarınızı emzirirlerse, onlara ücretlerini verin. Bu konuda
  birbirinize danışarak hareket edin. Eğer güçlük meydana gelirse, çocuğu başka
  bir kadın emzirecektir" (et-Talâk, 65/6); "Kıyametin koptuğunu göreceğiniz gün
  emzikli her kadın emzirdiğini unutup geçer" (el-Hac, 22/2); "Biz Musa'nın
  annesine; "Onu emzir, sana ona ait bir tehlike gelince, kendisini denize bırak;
  korkma, kederlenme. Çünkü biz onu yine sana geri döndüreceğiz. Hem onu
  peygamberlerden biri de yapacağız"diye vahyettik" (el-Kasas, 28/7); "Biz daha
  önce ona (Musa 'ya) süt anaların sütünü emmeyi haram kılmıştık" (el-Kasas,
  28/12).

  İslâm hukukçuları diyâneten annenin çocuğunu emzirmesi gerektiği konusunda görüş
  birliği içindedir. Çünkü anne, çocuğunu korumak zorundadır. Ancak kadın emzirmek
  istemediği takdirde, kaza yoluyla zorlama yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş
  ayrılığı vardır.

  Çoğunluk fakihlere göre, kadının çocuğunu emzirmesi menduptur. Zaruret olmadıkça emzirmeye zorlanamaz. Çocuğun emzirilme işi çocuğun babası üzerine vacibtir. O, karısını emzirmeye zorlayamaz. Çünkü; "Emmeyi tamam
  yaptırmak isteyenler için, anneler çocuklarını iki bütün yıl emzirirler"
  (el-Bakara, 2/233) âyeti bir tavsiye niteliğindedir. Ancak çocuğun annesinden
  başkasının memesini kabul etmemesi durumu müstesnadır.

  Bu üç durumda anne çocuğunu emzirmeye kaza yoluyla da zorlanabilir:

  1. Çocuk, annesinden başka kadının sütünü emmezse, çocuğu helâk olmaktan korumak amacıyla annesi
  emzirir.

  2. Başka bir süt anne bulunamaması halinde, kendi annesi yine çocuğun hayatını korumak için
  emzirir.

  3. Çocukla ilgilenecek baba bulunmaması ve çocuğun süt anne tutabilecek bir malının
  olmaması durumunda anne çocuğu emzirir.

  Yukarıdaki durumların dışında anne çocuğu emzirmekten
  kaçındığı takdirde, babanın bir süt anne tutması gerekir. Süt anne, çocuğu, öz
  annenin yanında emzirir. Çünkü, anne için "hıdâne" hakkı vardır. Bu hak, çocuğun
  kendi başına temizliğini yapabileceği, yaklaşık yedi yaşlarına kadar sürer. Baba
  süt anne tutmazsa, kadın, mahkeme yoluyla süt anne ücreti isteme hakkına
  sahiptir.

  Babanın evlilik içinde veya ric'i talaktan sonra iddet beklemekte olan karısına, kendi
  çocuğunu emzirmesi için ücret vermek zorunda değildir. Çünkü bu durumda karısına
  nafaka yükümlülüğü vardır. Bâin boşama halinde ise kadın iddet içinde kazaen
  emzirmeye zorlanamaz. Hanefîlerden sağlam görüşe göre, bu durumda, anne, emzirme
  ücreti talep edebilir. Çünkü âyette; "Onlar sizin için, kendilerinden olan
  çocuğunuzu emzirmişlerse, onlara ücretlerini verin” (et-Talâk, 65/6) buyurulur.
  Bu âyet, boşanmış kadınlar hakkında inmiştir. Süt anne, süt emzirme ve örfün
  gerektirdiği şeyler dışında bir görevle yükümlü tutulamaz. Çocuğun yiyeceğini
  hazırlama, onu koruma, yıkama ve elbiselerini temizleme gibi hizmetler, örfe
  göre, süt anneye gerekebilir.

  Çocuğun süt emme çağında kendi annesinden başka bir
  kadından süt emmesi halinde, bu çocukla süt emziren kadın ve bu kadının
  hısımları arasında bir süt hısımlığı meydana gelir. Kan yoluyla meydana gelen
  hısımlığa "nesep hısımlığı", evlilik yoluyla doğan hısımlığı ise "sıhrî
  hısımlık" denir. Süt hısımlığı bazı istisnalar dışında kan hısımlığı ile aynı
  yasakları doğurur.

  Evliliği Haram Kılan Süt Hısımlığının Şartları:

  1. Sütün, bir kadına ait olması gerekir. Çoğunluğa göre, süt emziren kadının evli veya bekâr olması veya
  kocasının bulunmaması, sonucu değiştirmez. Sütten başka bir şeyi, meselâ; sarı
  su, kan veya kusuntuyu yemekle süt hısımlığı doğmaz. Erkeğin veya bir hayvanın
  sütü de hısımlık doğurmaz.

  2. Sütün, emen çocuğun midesine ulaşması gerekir. Sütü
  memeden emmekle, bir kap veya bardaktan içmek birdir. Çocuk memeyi ağzına alır,
  fakat süt emip emmediği bilinmezse, haramlık doğmaz. Çünkü şüphe ile hüküm sabit
  olmaz. Mâlikîlere göre ise bu durumda ihtiyatla amel ederek haramlık sabit
  görülür. Şâfiî ve Hanbelîler ise beş ayrı emmeyi şart koşarlar. Çünkü Hz.
  Âişe'den rivayete göre, Kur'ân'da önce; "On defa emmekle haramlık doğar" âyeti
  gelmiş, daha sonra inen bir âyetle emme sayısı beşe indirilmiştir. Bu âyet
  Kur'ân'da okunurken Hz. Peygamber vefat etmiştir (bk. Dârimî, Nikâh, 49; Müslim,
  Radâ', 25; Ebû Dâvud, Nikâh, 10; Tirmizî, Rada', 3; Malik, Muvatta', Rada',
  18).

  Şâfiîlere göre emme sayısını beşe indiren bu âyet hükmü Kur'ân'a yazılıp, okunması neshedilmiş
  bir âyet olsa da hükmü devam etmektedir. Bu, "ihtiyar erkekle, ihtiyar kadın
  zina ederse, onları recmedin" (bk. İbn Mâce, Hudûd, 9; Dârimî, Hudûd, 16; Mâlik,
  Muvatta, Hudûd, 10) âyetine benzer.

  İbnül-Hümâm (ö. 861/1457) beş defa emme bildiren
  âyetin yalnız tilavetinin değil, hükmünün de neshedildiğini belirtmiştir
  (İbnül-Hümâm, Fethul-Kadîr, Mısır 1316/1898, III, 345 vd.).

  Hanefilerle Mâlikîlere göre süt emme miktarı az olsun çok olsun sonuç değişmez. Delil: "Süt emziren
  analarınız (size haram kılındı)" (en-Nisâ, 4/23) âyeti ile, Nesepçe haram
  olanlar süt yoluyla da haram olurlar" (Buhârî, Şehâdât, 7; Müslim, Iradâ', I)
  hadisidir. Bu âyet ve hadiste emme miktarı ve sayısı belirlenmemiştir.

  3. Emzirmenin ağız veya burun yoluyla olması gerekir. Çünkü süt, ancak bu iki yoldan boğaz yoluyla
  mideye ulaşır ve gıdalanma meydana gelir.

  Hanefi, Şâfiî ve Hanbelîlere göre, idrar yollarına,
  göze, kulağa veya bir yaraya akıtılacak kadın sütü ile hısımlık doğmaz.

  4. Sütün başka bir sıvı
  ile karışmaması gerekir. Süt başka bir sıvı ile karışırsa, Hanefi ve Mâlikîlere
  göre çok olanı esas alınır. Süt fazla ise haramlık doğurur. Ebû Hanîfe'ye göre,
  bir gıda ile karıştırılan süt az olsun çok olsun haramlık doğurmaz. Çünkü bu
  gıda sütün kuvvetini giderir. Hüküm olarak gıda kısmı sütten fazla sayılır.

  İman Ebû Yusuf ve İman Muhammed, burada da çok olanı esas alırlar.

  Bir kadının sütü başka bir kadının sütü ile
  karıştırarak çocuğa içirilse, Ebû Hanîfe ve Ebu Yusuf'a göre, çok olan esas
  alınır. Sütler eşit olursa, karışma yüzünden her iki kadın bakımından da,
  haramlık doğar. Mâlikîlere, İmam Muhammed ve Züfer'e göre bu durumlarda her iki
  bakımdan süt hısımlığı doğar. Sütlerin eşit veya birisinin eksik ya da fazla
  olması, sonucu değiştirmez. Tercih edilen görüş budur. Çünkü sütler bir cinstir.
  Aynı cinsten iki şey arasında galipliğin hükmü bulunmaz. Günümüzde bazı ülke ve
  beldelerde görülen "anne sütü bankası"nda karışan anne sütlerini yukarıdaki
  esaslara göre çözümlemek gerekir (el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', Beyrut
  1394/1974, IV, 135 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, Kahire 1970, VII, 537 vd.; İbn
  Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, Mısır (t.y.), II, 34 vd.; ez-Zühayli, el-Fıkhul-İslâmî
  ve Edilletüh Dimaşk 1405/1985, VII, 705 vd.).

  5. Çoğunluğa göre, hısımlık doğuran sütün ilk iki yaş
  içinde emilmesi gerekir. Çünkü âyette "Anneler, çocuklarını iki bütün yıl
  emzirirler" buyurulmuştur. Nesep hısımı olan çocuklarla ilgili olan bu hüküm,
  süt emen diğer çocukları da kapsar. Hadiste "Süt hısımlığı ancak iki yaş içinde
  emzirilen sütle oluşur" (Buhârî, Nikâh, 21) buyurulur.

  Ebû Hanife'ye göre ise emme süresi 30 aydır. Delil şu âyettir: "Çocuğun ana karnında taşınması ile
  sütten ayrılmasının süresi otuz aydır" (el-Ahkâf, 46/15). Burada 30 ay, hem
  gebeliğin, hem de sütten ayrılmanın ayrı ayn süresidir.

  Çoğunluk fakihlere göre ise, iki yıl emme süresi ile gebeliğin en kısa süresi olan altı ayın toplamı
  verilmiştir. Nitekim sütten ayrılmanın iki yıl olduğunu belirleyen başka
  delillerde vardır. Başka bir âyette şöyle buyurulur:" Biz insana ana-babasına
  itaat etmesini bildirdik. O'nun anası kendisini zahmet üstüne zahmetle
  taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür" (Lukmân, 31/21).

  Süt Emme Yoluyla Meydana Gelen Evlenme Yasağı:

  Kur'ân-ı Kerîm'de; "Sizi emziren analarınız ve süt kız
  kardeşleriniz (size haram kılındı)" (en-Nisa, 4/23) buyurulur. Bu âyette yalnız
  iki tane süt hısımından söz edilmiştir. Bu konuda genel prensip şu hadisle
  konulmuştur. Nesepçe haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar" (Buhârî,
  Şehâdât, 7; Müslim, Rada', I). Yine nesep yoluyla, evlenmekle ortaya çıkan sıhrî
  hısımlıklara kıyasla, süt yoluyla da sıhrî hısımlıklar oluşur. Ancak bunun iki
  istisnası vardır. 4. 06.Ocak.2013, 19:09
  2
  Hadimul Müslimin  "Radâ"' veya "rıdâ"; Arapça "radaa" kökünden mastar olup; annesini emmek
  demektir. Bir isim olarak ise, süt kardeşliği ve süt emme anlamına gelir.

  Kur'ân-ı Kerim'de çocuğun kendi annesinden veya başka bir kadından süt emmesiyle ilgili çeşitli
  âyetler vardır: "Sizi emziren analarınız ve süt cihetinden kız kardeşleriniz
  (size haram kılındı)” (en-Nisâ, 4/23); Emzirmeyi tam yapmak isteyen için anneler
  çocuklarını tam iki yıl emzirirler" (el-Bakara, 2/233); "Çocuklarınıza süt anne
  istemenizde, bir sakınca yoktur" (el-Bakara, 2/233); "Boşadığınız karılarınız
  kendisinden olan çocuklarınızı emzirirlerse, onlara ücretlerini verin. Bu konuda
  birbirinize danışarak hareket edin. Eğer güçlük meydana gelirse, çocuğu başka
  bir kadın emzirecektir" (et-Talâk, 65/6); "Kıyametin koptuğunu göreceğiniz gün
  emzikli her kadın emzirdiğini unutup geçer" (el-Hac, 22/2); "Biz Musa'nın
  annesine; "Onu emzir, sana ona ait bir tehlike gelince, kendisini denize bırak;
  korkma, kederlenme. Çünkü biz onu yine sana geri döndüreceğiz. Hem onu
  peygamberlerden biri de yapacağız"diye vahyettik" (el-Kasas, 28/7); "Biz daha
  önce ona (Musa 'ya) süt anaların sütünü emmeyi haram kılmıştık" (el-Kasas,
  28/12).

  İslâm hukukçuları diyâneten annenin çocuğunu emzirmesi gerektiği konusunda görüş
  birliği içindedir. Çünkü anne, çocuğunu korumak zorundadır. Ancak kadın emzirmek
  istemediği takdirde, kaza yoluyla zorlama yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş
  ayrılığı vardır.

  Çoğunluk fakihlere göre, kadının çocuğunu emzirmesi menduptur. Zaruret olmadıkça emzirmeye zorlanamaz. Çocuğun emzirilme işi çocuğun babası üzerine vacibtir. O, karısını emzirmeye zorlayamaz. Çünkü; "Emmeyi tamam
  yaptırmak isteyenler için, anneler çocuklarını iki bütün yıl emzirirler"
  (el-Bakara, 2/233) âyeti bir tavsiye niteliğindedir. Ancak çocuğun annesinden
  başkasının memesini kabul etmemesi durumu müstesnadır.

  Bu üç durumda anne çocuğunu emzirmeye kaza yoluyla da zorlanabilir:

  1. Çocuk, annesinden başka kadının sütünü emmezse, çocuğu helâk olmaktan korumak amacıyla annesi
  emzirir.

  2. Başka bir süt anne bulunamaması halinde, kendi annesi yine çocuğun hayatını korumak için
  emzirir.

  3. Çocukla ilgilenecek baba bulunmaması ve çocuğun süt anne tutabilecek bir malının
  olmaması durumunda anne çocuğu emzirir.

  Yukarıdaki durumların dışında anne çocuğu emzirmekten
  kaçındığı takdirde, babanın bir süt anne tutması gerekir. Süt anne, çocuğu, öz
  annenin yanında emzirir. Çünkü, anne için "hıdâne" hakkı vardır. Bu hak, çocuğun
  kendi başına temizliğini yapabileceği, yaklaşık yedi yaşlarına kadar sürer. Baba
  süt anne tutmazsa, kadın, mahkeme yoluyla süt anne ücreti isteme hakkına
  sahiptir.

  Babanın evlilik içinde veya ric'i talaktan sonra iddet beklemekte olan karısına, kendi
  çocuğunu emzirmesi için ücret vermek zorunda değildir. Çünkü bu durumda karısına
  nafaka yükümlülüğü vardır. Bâin boşama halinde ise kadın iddet içinde kazaen
  emzirmeye zorlanamaz. Hanefîlerden sağlam görüşe göre, bu durumda, anne, emzirme
  ücreti talep edebilir. Çünkü âyette; "Onlar sizin için, kendilerinden olan
  çocuğunuzu emzirmişlerse, onlara ücretlerini verin” (et-Talâk, 65/6) buyurulur.
  Bu âyet, boşanmış kadınlar hakkında inmiştir. Süt anne, süt emzirme ve örfün
  gerektirdiği şeyler dışında bir görevle yükümlü tutulamaz. Çocuğun yiyeceğini
  hazırlama, onu koruma, yıkama ve elbiselerini temizleme gibi hizmetler, örfe
  göre, süt anneye gerekebilir.

  Çocuğun süt emme çağında kendi annesinden başka bir
  kadından süt emmesi halinde, bu çocukla süt emziren kadın ve bu kadının
  hısımları arasında bir süt hısımlığı meydana gelir. Kan yoluyla meydana gelen
  hısımlığa "nesep hısımlığı", evlilik yoluyla doğan hısımlığı ise "sıhrî
  hısımlık" denir. Süt hısımlığı bazı istisnalar dışında kan hısımlığı ile aynı
  yasakları doğurur.

  Evliliği Haram Kılan Süt Hısımlığının Şartları:

  1. Sütün, bir kadına ait olması gerekir. Çoğunluğa göre, süt emziren kadının evli veya bekâr olması veya
  kocasının bulunmaması, sonucu değiştirmez. Sütten başka bir şeyi, meselâ; sarı
  su, kan veya kusuntuyu yemekle süt hısımlığı doğmaz. Erkeğin veya bir hayvanın
  sütü de hısımlık doğurmaz.

  2. Sütün, emen çocuğun midesine ulaşması gerekir. Sütü
  memeden emmekle, bir kap veya bardaktan içmek birdir. Çocuk memeyi ağzına alır,
  fakat süt emip emmediği bilinmezse, haramlık doğmaz. Çünkü şüphe ile hüküm sabit
  olmaz. Mâlikîlere göre ise bu durumda ihtiyatla amel ederek haramlık sabit
  görülür. Şâfiî ve Hanbelîler ise beş ayrı emmeyi şart koşarlar. Çünkü Hz.
  Âişe'den rivayete göre, Kur'ân'da önce; "On defa emmekle haramlık doğar" âyeti
  gelmiş, daha sonra inen bir âyetle emme sayısı beşe indirilmiştir. Bu âyet
  Kur'ân'da okunurken Hz. Peygamber vefat etmiştir (bk. Dârimî, Nikâh, 49; Müslim,
  Radâ', 25; Ebû Dâvud, Nikâh, 10; Tirmizî, Rada', 3; Malik, Muvatta', Rada',
  18).

  Şâfiîlere göre emme sayısını beşe indiren bu âyet hükmü Kur'ân'a yazılıp, okunması neshedilmiş
  bir âyet olsa da hükmü devam etmektedir. Bu, "ihtiyar erkekle, ihtiyar kadın
  zina ederse, onları recmedin" (bk. İbn Mâce, Hudûd, 9; Dârimî, Hudûd, 16; Mâlik,
  Muvatta, Hudûd, 10) âyetine benzer.

  İbnül-Hümâm (ö. 861/1457) beş defa emme bildiren
  âyetin yalnız tilavetinin değil, hükmünün de neshedildiğini belirtmiştir
  (İbnül-Hümâm, Fethul-Kadîr, Mısır 1316/1898, III, 345 vd.).

  Hanefilerle Mâlikîlere göre süt emme miktarı az olsun çok olsun sonuç değişmez. Delil: "Süt emziren
  analarınız (size haram kılındı)" (en-Nisâ, 4/23) âyeti ile, Nesepçe haram
  olanlar süt yoluyla da haram olurlar" (Buhârî, Şehâdât, 7; Müslim, Iradâ', I)
  hadisidir. Bu âyet ve hadiste emme miktarı ve sayısı belirlenmemiştir.

  3. Emzirmenin ağız veya burun yoluyla olması gerekir. Çünkü süt, ancak bu iki yoldan boğaz yoluyla
  mideye ulaşır ve gıdalanma meydana gelir.

  Hanefi, Şâfiî ve Hanbelîlere göre, idrar yollarına,
  göze, kulağa veya bir yaraya akıtılacak kadın sütü ile hısımlık doğmaz.

  4. Sütün başka bir sıvı
  ile karışmaması gerekir. Süt başka bir sıvı ile karışırsa, Hanefi ve Mâlikîlere
  göre çok olanı esas alınır. Süt fazla ise haramlık doğurur. Ebû Hanîfe'ye göre,
  bir gıda ile karıştırılan süt az olsun çok olsun haramlık doğurmaz. Çünkü bu
  gıda sütün kuvvetini giderir. Hüküm olarak gıda kısmı sütten fazla sayılır.

  İman Ebû Yusuf ve İman Muhammed, burada da çok olanı esas alırlar.

  Bir kadının sütü başka bir kadının sütü ile
  karıştırarak çocuğa içirilse, Ebû Hanîfe ve Ebu Yusuf'a göre, çok olan esas
  alınır. Sütler eşit olursa, karışma yüzünden her iki kadın bakımından da,
  haramlık doğar. Mâlikîlere, İmam Muhammed ve Züfer'e göre bu durumlarda her iki
  bakımdan süt hısımlığı doğar. Sütlerin eşit veya birisinin eksik ya da fazla
  olması, sonucu değiştirmez. Tercih edilen görüş budur. Çünkü sütler bir cinstir.
  Aynı cinsten iki şey arasında galipliğin hükmü bulunmaz. Günümüzde bazı ülke ve
  beldelerde görülen "anne sütü bankası"nda karışan anne sütlerini yukarıdaki
  esaslara göre çözümlemek gerekir (el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', Beyrut
  1394/1974, IV, 135 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, Kahire 1970, VII, 537 vd.; İbn
  Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, Mısır (t.y.), II, 34 vd.; ez-Zühayli, el-Fıkhul-İslâmî
  ve Edilletüh Dimaşk 1405/1985, VII, 705 vd.).

  5. Çoğunluğa göre, hısımlık doğuran sütün ilk iki yaş
  içinde emilmesi gerekir. Çünkü âyette "Anneler, çocuklarını iki bütün yıl
  emzirirler" buyurulmuştur. Nesep hısımı olan çocuklarla ilgili olan bu hüküm,
  süt emen diğer çocukları da kapsar. Hadiste "Süt hısımlığı ancak iki yaş içinde
  emzirilen sütle oluşur" (Buhârî, Nikâh, 21) buyurulur.

  Ebû Hanife'ye göre ise emme süresi 30 aydır. Delil şu âyettir: "Çocuğun ana karnında taşınması ile
  sütten ayrılmasının süresi otuz aydır" (el-Ahkâf, 46/15). Burada 30 ay, hem
  gebeliğin, hem de sütten ayrılmanın ayrı ayn süresidir.

  Çoğunluk fakihlere göre ise, iki yıl emme süresi ile gebeliğin en kısa süresi olan altı ayın toplamı
  verilmiştir. Nitekim sütten ayrılmanın iki yıl olduğunu belirleyen başka
  delillerde vardır. Başka bir âyette şöyle buyurulur:" Biz insana ana-babasına
  itaat etmesini bildirdik. O'nun anası kendisini zahmet üstüne zahmetle
  taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür" (Lukmân, 31/21).

  Süt Emme Yoluyla Meydana Gelen Evlenme Yasağı:

  Kur'ân-ı Kerîm'de; "Sizi emziren analarınız ve süt kız
  kardeşleriniz (size haram kılındı)" (en-Nisa, 4/23) buyurulur. Bu âyette yalnız
  iki tane süt hısımından söz edilmiştir. Bu konuda genel prensip şu hadisle
  konulmuştur. Nesepçe haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar" (Buhârî,
  Şehâdât, 7; Müslim, Rada', I). Yine nesep yoluyla, evlenmekle ortaya çıkan sıhrî
  hısımlıklara kıyasla, süt yoluyla da sıhrî hısımlıklar oluşur. Ancak bunun iki
  istisnası vardır.


 5. 06.Ocak.2013, 19:13
  3
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Süt akrabalığı, süt kardeşliği nedir?

  Süt yoluyla haram olanlar şunlardır:

  l. Bir kimsenin süt cihetinden usûlü. Süt annesi, süt ninesi gibi...

  2. Süt cihetinden fürûu. Bir kimse süt kızı, süt oğlunun kızı ve ilânihaye bunların çocuk ve torunları ile evlenemez.

  3. Süt ana ve babanın fürûu. Bir kimse ana baba bir, baba bir veya yalnız ana bir olan süt kardeşleri ve bunların ilânihaye fürûu ile evlenemez.

  4. Süt ana ve babanın usûlünden yalnız ilk füru'. Bunlar süt emenin, süt cihetinden amca, hala, dayı ve teyzeleri olup, bunlarla evlenmesi yasaktır.

  5. Süt baba ve dedelerin eşleri: Burada zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim bir kimse, nesep
  babasının karısı ile de evlenemez.

  6. Süt oğlun veya süt oğlun oğlunun, yahut süt kızın oğlunun karısı ile evlenmek yasaktır. Burada da zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim, bir kimse gelinleriyle evlenemez.

  Hanefiler şu durumları istisna etmişlerdir.

  a. Bir kimse süt cihetinden erkek veya kız kardeşinin annesi ile evlenebilir. Halbuki nesepçe kardeşin annesi ile evlenilemez. Meselâ; bir kadın bir çocuğa süt emzirse, bu kadının nesepçe bir oğlu bulunsa, bu oğul, süt emzirilen çocuğun annesi ile evlenebilir.

  b. Bir kimse süt bakımından oğul veya kızının süt kardeşi ile evlenebilir. Halbuki bu durum nesep bakımından caiz olmaz. Meselâ; bir kadın, bir çocuğa süt emzirse, bu kadının kocası süt emen çocuğun kız kardeşi ile evlenebilir (bk. el-Kâsânî, a.g.e., III, 4, 5; el-Meydânî, el-Lübâb, III, 33; ez-Zühayli, a.g.e., VII, 138, 139).

  - Sonuç olarak bu konuda şu esas söylenebilir: Süt emenin nefsi süt emzirenin nesline haram olmaktadır. Ancak süt emen çocuğun daha sonra doğabilecek çocukları dışında diğer nesep hısımları ile süt emziren kadının nesep veya sıhrî hısımları arasında bir akrabalık meydana gelmektedir. Kısaca; süt emen çocuğun nesepten kardeşleri ile, süt emziren kadının nesepten çocukları arasında bir evlenme engeli doğmaz. Çünkü onlar aynı kadından süt emmedikleri için, fizik ve biyolojik yapılarında ortak cüz söz konusu değildir.

  Süt Hısımlığının Hükmü: Süt hısımlığı mutlak bir evlenme engeli doğurur. Yukarıda sayılan istisnalar dışında kalan süt hısımları her nasılsa evlenmişlerse, durum anlaşıldığında birbirlerini terketmeleri gerekir. Bunların nikâhı Ebû Yusuf ve
  İmam Muhammed'e göre bâtıl, Ebû Hanîfe'ye göre fâsittir.

  Süt hısımları birbirine yabancı olmazlar. Bir fitne tehlikesi yoksa birbirine bakabilirler. Süt emmekle bir hısımlık doğarsa da, bununla nafaka, miras, şahitliğin reddi, nikâh ve mal velâyeti gibi diğer nesep hükümleri doğmaz.

  Süt hısımlığı, nasslarda belirtilen hususlarla sınırlı kalır. Nesebe her bakımdan eşit haklar sağlamaz. Bu yüzden bir süt ana, süt oğlundan nafaka isteyemez, ona mirasçı olamaz ve bu çocuk üzerinde velâyet iddiasında bulunamaz
  (Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 222).

  Süt Baba:

  Süt annede sütün meydana gelmesine sebep olan ve süt anne ile evli bulunan erkek, süt babadır. Bu arada süt babanın ölümü veya süt anneden boşanmış olması, sonucu değiştirmez. Süt emen çocuğa bu süt baba ile nesep ve sıhrî hısımları haram olur. Süt babaya ait çocukların hepsi de süt emenin süt kardeşleri olur (İbn Kudâme, el-Muğnî, VI, 572; el-Meydânî, a.g.e., III, 32).

  Süt Hısımlığının İsbâtı:

  Süt hısımlığı ikrar veya bir delille ispat edilir.

  1. İkrar: Bu, erkeğin ve kadının birlikte veya bunlardan birisinin, süt hısımlığını itiraf etmesidir. Bir erkek ve kadın
  evlenmeden önce süt hısımlığını ikrar etseler, evlenmeleri helal olmaz. Buna rağmen evlenseler akit fasit olur ve kadın mehir isteyemez.

  İkrar evlilikten sonra olmuşsa, derhal ayrılmaları gerekir. Kendiliğinden ayrılmazlarsa, hakim zorla ayırır. Çünkü akdin bozukluğu ortaya çıkmıştır. Burada, kadın, belirlenen mehirle, emsal mehirden az olana hak kazanır.

  İkrar yalnız erkek tarafından ve evlilikten önce olmuşsa, evlenmesi helal değildir. Evlilikten sonra olmuşsa derhal ayrılmaları gerekir. İkrar yalnız kadın tarafından ve evlilikten önce olmuşsa, kadının bu
  erkekle evlenmesi helal olmaz. Fakat erkek, kadının yalan söylediği kanaatinde
  ise fetvaya esas olan görüşe göre, bu kadınla evlenmesi caizdir. Kadın
  evlilikten sonra ikrarda bulunsa, bu ikrar, onu kocası tasdik etmedikçe
  evliliğin sıhhati üzerinde etki meydana getirmez.

  2. Beyyine: Burada beyyineden maksat, hâkim önünde süt hısımlığa şahitlik yapmaktır.

  Dört mezhep de adaletli iki erkek veya bir erkekle iki kadının şahitliği ile süt hısımlığının sabit
  olacağı konusunda görüş birliği içindedir. Ancak tek erkek, tek kadın veya dört
  kadın şahitle süt hısımlığının sabit olup olmayacağı ihtilaflıdır. Hanefilere
  göre, bu şahitlikler kabul edilmez. Çünkü Hz. Ömer (r.a)'den; "Süt hısımlığı
  konusunda iki erkek şahitten daha az kabul edilmez" dediği rivayet edilmiştir.
  Sahabelerden bu uygulamaya karşı çıkan olmadığı için bu konuda icma
  oluşmuştur.

  İmam Şâfiî ve İbn Hanbel'e göre dört kadının, İmam Malik'e göre bir erkek bir kadın
  veya iki kadının şahitliği ile süt hısımlığı sabit olur. Bu mezhepler süt
  emzirme konusunda erkek şahit bulma güçlüğünü dikkate alarak kadın şahide
  ağırlık vermişlerdir (bk. İbnül-Hümâm, a.g.e., III, 19, 20; el-Kâsânî, a.g.e.,
  IV, 14; İbn Kudâme, a.g.e., VII, 558 vd.; ez-Zühaylî, a.g.e., VII, 712 vd.).

  Hamdi DÖNDÜREN 6. 06.Ocak.2013, 19:13
  3
  Hadimul Müslimin
  Süt yoluyla haram olanlar şunlardır:

  l. Bir kimsenin süt cihetinden usûlü. Süt annesi, süt ninesi gibi...

  2. Süt cihetinden fürûu. Bir kimse süt kızı, süt oğlunun kızı ve ilânihaye bunların çocuk ve torunları ile evlenemez.

  3. Süt ana ve babanın fürûu. Bir kimse ana baba bir, baba bir veya yalnız ana bir olan süt kardeşleri ve bunların ilânihaye fürûu ile evlenemez.

  4. Süt ana ve babanın usûlünden yalnız ilk füru'. Bunlar süt emenin, süt cihetinden amca, hala, dayı ve teyzeleri olup, bunlarla evlenmesi yasaktır.

  5. Süt baba ve dedelerin eşleri: Burada zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim bir kimse, nesep
  babasının karısı ile de evlenemez.

  6. Süt oğlun veya süt oğlun oğlunun, yahut süt kızın oğlunun karısı ile evlenmek yasaktır. Burada da zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim, bir kimse gelinleriyle evlenemez.

  Hanefiler şu durumları istisna etmişlerdir.

  a. Bir kimse süt cihetinden erkek veya kız kardeşinin annesi ile evlenebilir. Halbuki nesepçe kardeşin annesi ile evlenilemez. Meselâ; bir kadın bir çocuğa süt emzirse, bu kadının nesepçe bir oğlu bulunsa, bu oğul, süt emzirilen çocuğun annesi ile evlenebilir.

  b. Bir kimse süt bakımından oğul veya kızının süt kardeşi ile evlenebilir. Halbuki bu durum nesep bakımından caiz olmaz. Meselâ; bir kadın, bir çocuğa süt emzirse, bu kadının kocası süt emen çocuğun kız kardeşi ile evlenebilir (bk. el-Kâsânî, a.g.e., III, 4, 5; el-Meydânî, el-Lübâb, III, 33; ez-Zühayli, a.g.e., VII, 138, 139).

  - Sonuç olarak bu konuda şu esas söylenebilir: Süt emenin nefsi süt emzirenin nesline haram olmaktadır. Ancak süt emen çocuğun daha sonra doğabilecek çocukları dışında diğer nesep hısımları ile süt emziren kadının nesep veya sıhrî hısımları arasında bir akrabalık meydana gelmektedir. Kısaca; süt emen çocuğun nesepten kardeşleri ile, süt emziren kadının nesepten çocukları arasında bir evlenme engeli doğmaz. Çünkü onlar aynı kadından süt emmedikleri için, fizik ve biyolojik yapılarında ortak cüz söz konusu değildir.

  Süt Hısımlığının Hükmü: Süt hısımlığı mutlak bir evlenme engeli doğurur. Yukarıda sayılan istisnalar dışında kalan süt hısımları her nasılsa evlenmişlerse, durum anlaşıldığında birbirlerini terketmeleri gerekir. Bunların nikâhı Ebû Yusuf ve
  İmam Muhammed'e göre bâtıl, Ebû Hanîfe'ye göre fâsittir.

  Süt hısımları birbirine yabancı olmazlar. Bir fitne tehlikesi yoksa birbirine bakabilirler. Süt emmekle bir hısımlık doğarsa da, bununla nafaka, miras, şahitliğin reddi, nikâh ve mal velâyeti gibi diğer nesep hükümleri doğmaz.

  Süt hısımlığı, nasslarda belirtilen hususlarla sınırlı kalır. Nesebe her bakımdan eşit haklar sağlamaz. Bu yüzden bir süt ana, süt oğlundan nafaka isteyemez, ona mirasçı olamaz ve bu çocuk üzerinde velâyet iddiasında bulunamaz
  (Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 222).

  Süt Baba:

  Süt annede sütün meydana gelmesine sebep olan ve süt anne ile evli bulunan erkek, süt babadır. Bu arada süt babanın ölümü veya süt anneden boşanmış olması, sonucu değiştirmez. Süt emen çocuğa bu süt baba ile nesep ve sıhrî hısımları haram olur. Süt babaya ait çocukların hepsi de süt emenin süt kardeşleri olur (İbn Kudâme, el-Muğnî, VI, 572; el-Meydânî, a.g.e., III, 32).

  Süt Hısımlığının İsbâtı:

  Süt hısımlığı ikrar veya bir delille ispat edilir.

  1. İkrar: Bu, erkeğin ve kadının birlikte veya bunlardan birisinin, süt hısımlığını itiraf etmesidir. Bir erkek ve kadın
  evlenmeden önce süt hısımlığını ikrar etseler, evlenmeleri helal olmaz. Buna rağmen evlenseler akit fasit olur ve kadın mehir isteyemez.

  İkrar evlilikten sonra olmuşsa, derhal ayrılmaları gerekir. Kendiliğinden ayrılmazlarsa, hakim zorla ayırır. Çünkü akdin bozukluğu ortaya çıkmıştır. Burada, kadın, belirlenen mehirle, emsal mehirden az olana hak kazanır.

  İkrar yalnız erkek tarafından ve evlilikten önce olmuşsa, evlenmesi helal değildir. Evlilikten sonra olmuşsa derhal ayrılmaları gerekir. İkrar yalnız kadın tarafından ve evlilikten önce olmuşsa, kadının bu
  erkekle evlenmesi helal olmaz. Fakat erkek, kadının yalan söylediği kanaatinde
  ise fetvaya esas olan görüşe göre, bu kadınla evlenmesi caizdir. Kadın
  evlilikten sonra ikrarda bulunsa, bu ikrar, onu kocası tasdik etmedikçe
  evliliğin sıhhati üzerinde etki meydana getirmez.

  2. Beyyine: Burada beyyineden maksat, hâkim önünde süt hısımlığa şahitlik yapmaktır.

  Dört mezhep de adaletli iki erkek veya bir erkekle iki kadının şahitliği ile süt hısımlığının sabit
  olacağı konusunda görüş birliği içindedir. Ancak tek erkek, tek kadın veya dört
  kadın şahitle süt hısımlığının sabit olup olmayacağı ihtilaflıdır. Hanefilere
  göre, bu şahitlikler kabul edilmez. Çünkü Hz. Ömer (r.a)'den; "Süt hısımlığı
  konusunda iki erkek şahitten daha az kabul edilmez" dediği rivayet edilmiştir.
  Sahabelerden bu uygulamaya karşı çıkan olmadığı için bu konuda icma
  oluşmuştur.

  İmam Şâfiî ve İbn Hanbel'e göre dört kadının, İmam Malik'e göre bir erkek bir kadın
  veya iki kadının şahitliği ile süt hısımlığı sabit olur. Bu mezhepler süt
  emzirme konusunda erkek şahit bulma güçlüğünü dikkate alarak kadın şahide
  ağırlık vermişlerdir (bk. İbnül-Hümâm, a.g.e., III, 19, 20; el-Kâsânî, a.g.e.,
  IV, 14; İbn Kudâme, a.g.e., VII, 558 vd.; ez-Zühaylî, a.g.e., VII, 712 vd.).

  Hamdi DÖNDÜREN

+ Yorum Gönder