+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz'in son çocuğu İbrahim ne zaman dünyaya gelmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz'in son çocuğu İbrahim ne zaman dünyaya gelmiştir?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Peygamberimiz'in (s.a.v.) son çocuğu İbrahim ne zaman dünyaya gelmiştir?


  Reklam  Cevap: Hicretin 8. senesi, Zilhicce ayı.

  Bu tarihte Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim dünyaya
  geldi. Hz. Mâriye'den olan Hz. İbrahim, Peygamber Efendimizin en son evlâdı
  idi.1

  Medine'nin yukarı tarafında, Avâli diye anılan kısmında annesine tahsis edilen bir hurma
  bahçesindeki evinde hayata gözlerini açan Hz. İbrahim'in doğum müjdesini
  Peygamberimiz (s.a.v.)e, oğluna ebelik vazifesini yapan Selmâ Hatunun kocası Ebû
  Rafi getirdi. Bu mes'ud hadisenin müjdesinden fazlasıyla memnun olan
  Peygamberimiz (s.a.v.), Ebû Rafi'e bir köle bağışladı.2

  Nur topu yavrusunun doğumunun yedinci günü bir kurban kestiren Resûl-i Ekrem, aynı gün oğluna ismini
  de verdi ve bu ismi şöyle açıkladı:

  "Ona, ceddim İbrahim'in ismini koydum!"3

  Emzikli Ensar kadınları
  Hz. Resûlullahın evlâdını emzirme bahtiyarlığına ermek için âdeta birbirleriyle
  yarış eder gibiydiler. Sonunda Resûl-i Ekrem Efendimiz nur topu evlâdını Ümmü
  Bürde Havle binti Münzir'e emzirmek üzere teslim etti.4 Bu vazifeyi üzerine
  almasından dolayı da Ümmü Bürde Havle'ye bir hurmalık tahsis etti. Hz. İbrahim
  vefâtına kadar sütannesi Ümmü Bürde Havle'nin yanında kaldı.

  Peygamber Efendimiz,
  mübarek evlâdı Hz. İbrahim'i sık sık ziyârete gider, şefkat ve merhametini izhar
  ederek, başını okşar, bağrına basardı.

  Peygamber Efendimizin hizmetkârı Enes bin Mâlik
  (r.a.), ilgili bir hatırasını şöyle anlatır:

  "Ben, ev halkına Resûl-i Ekremden (a.s.m.), daha
  şefkatli, daha merhametli davranan bir kimse hayatımda görmedim.

  "İbrahim, Medine'nin
  Avâli kısmında sütannesinin yanında bulunurken, Peygamberimiz (s.a.v.) onu
  görmeye gider, biz de beraberinde bulunurduk. İbrahim'in sütbabası [Ebû Seyf
  Bera' bin Evs> demirci idi. Evinin her tarafı dumanlanmışken, Resûlullah
  içeri girer, oğlunu alır, öper, sonra dönerdi.

  "Yine bir gün Resûlullah onu görmek için yola
  çıkmıştı. Ben de kendisini takib ediyordum. Evine vardığımızda Ebû Seyf körüğüne
  asılıp duruyordu. Evin içi dumana bürünmüştü. Hemen önden koştum, ona 'Körüğünü
  durdur! Resûlullah (a.s.m.) geldi' dedim. O da körüğünü durdurdu.

  "Resûlullah çocuğunu
  getirtti, bağrına bastı. Ona bazı sözler söyledi, onunla konuştu."5

  1. Tabakât, 1:135;
  Taberî, 3:139.
  2. Tabakât, 1:135.
  3. A.g.e., 1:135-136; Müslim, 4:1807.
  4. Müslim, 4:1808.
  5.
  Müsned, 4:194; Müslim, 4:1807.

+ Yorum Gönder