Konusunu Oylayın.: Şafi mezhebine göre nafaka ile ilgili hükümler nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Şafi mezhebine göre nafaka ile ilgili hükümler nelerdir?
 1. 06.Ocak.2013, 16:00
  1
  Misafir

  Şafi mezhebine göre nafaka ile ilgili hükümler nelerdir?


  Şafi mezhebine göre nafaka ile ilgili hükümler nelerdir? Mumsema fi mezhebine göre nafaka ile ilgili hükümler nelerdir?


 2. 06.Ocak.2013, 16:00
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  fi mezhebine göre nafaka ile ilgili hükümler nelerdir?

 3. 06.Ocak.2013, 19:16
  2
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Şafi mezhebine göre nafaka ile ilgili hükümler nelerdir?
  A) Tanımı

  Nafaka, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin
  yiyecek, giyecek, mesken ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Nafaka
  temin etmek vacip olup, vücûb sebepleri şu üç maddede toplanabilir:

  1. Evlilik.

  2. Akrabalık.

  3. Mülk.

  Nafakayla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle
  buyrulmaktadır: "Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden
  üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi
  mallarından harcamakta (ve ailenin ge­çimini sağlamak) tadırlar." (Nisa 4/34.)


  "Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir."(Bakara
  2/233.)
  Sünnetteki delile gelince; kişinin ailesine,
  akrabalarına ve köleleriyle ca­riyelerine gerekli nafakayı vermesini teşvik eden
  birçok hadis-i şerif mevcut­tur. Bunlardan birinde şöyle buyrulur: "Nafaka vermeye ailenle
  başla. Kadın der ki: Ya beni doyur
  yada boşa. Köle der ki: Beni doyur da öylece çalıştır. Evlât der ki: Beni
  kendilerine bırakacağın kimselere teslim edinceye kadar do­yur."( Buhârî, Zekât, 18; Tirmizî, Zekât, 38, Zühd,
  32.)
  Bu hadisin başka bir rivayetinde "beni doyur"
  ifadesi yerine "nafakamı ver" sözü kullanılmıştır.

  Bu hadis-i şerifte, hak edenlere nafakalarını
  vermek, açık bir ifadeyle teş­vik edilmektedir. Evlilik bağı, kocanın karısına
  nafaka vermesini gerektirdiği gibi, ric'î talâkla boşanan kadınla benzer durumda
  bulunan kadınlara da ko­calarının nafaka vermelerini gerekli kılar.  B) Evlilik Nafakası

  Koca, karısının yiyecek, giyecek ve mesken
  ihtiyacını karşılamakla yü­kümlüdür. Yedirme ve giydirmede kocanın malî durumu
  esas alınır. Bunda kadının sosyal konumu göz önünde bulundurulmaz.Mesken
  ihtiyacının karşılanmasına gelince, bunda kocanın malî durumu değil, kadının
  sosyal konumu esas alınır. Karısının konumuna uygun bir mes­keni temin etmesi,
  kocanın görevidir. Çünkü yedirme ve giydirmede esas, bunların kadına mülk olarak
  verilmesidir. Yani koca, yiyecek ve giyeceği karı­sına mülk olarak verir. Kişi,
  ancak sahip olabildiği şeyleri başkasına mülk ola­rak verebilir.

  Meskene gelince, bunda asıl olan faydalanmaktır,
  mülk edinmek değildir. Dolayısıyla koca, meskeni karısına mülk olarak vermekle
  değil, onu kiralık da olsa, bir meskende barındırmakla yükümlüdür.


  C) Kocanın Nafaka Vermesini Gerektiren Sebepler

  Kocanın, karısına nafaka vermesinin vacip olması
  için şu şartların ger­çekleşmesi gerekir

  1. Kadın kendini kocasına teslim etmeli, kocasının
  kendisinden şehevî bakımdan yararlanmasına imkân tanımalıdır.

  2. Kadın, cinsel ilişkiye müsait bir durumda
  olmalıdır.

  3. Kadın, nâşize (kocasının itaatinden çıkmış)
  olmamalıdır.

  Nâşizelik ve nafaka şartlarından birini ihlâl etme
  sebebiyle kadının nafa­ka alma hakkı düşer. Hamile olmaması durumunda kadının
  bâin talâkla bo­şanmasıyla da nafaka alma hakkı düşer. Eşlerden birinin ölümü
  halinde de kadının nafaka hakkı düşer.  D) İddet Nafakası

  Ric'î olarak boşanan kadının iddet beklerken
  nafakasını kocasının temin etmesi gerekir. Hamile değilken bâin talâkla boşanan
  kadının, kocası üzerin­de nafaka hakkı yoktur. Ama hamileyken bâin talâkla
  boşanan kadına iddet süresi boyunca kocasının nafaka vermesi gerekir."Eğer hamile iseler,
  doğum yapıncaya kadar
  nafakalarını verin" (Talâk 65/6.)âyeti bunu
  bildirmektedir.Gereksiz yere iddet evinden çıkması durumunda, boşanmış olan
  hamile kadının nafaka alma hakkı düşer.Aynı şekilde hamile de olsa kocası Ölen
  kadına nafaka vermek vacip de­ğildir. Ama ona mesken temin etmek gerekir. Ancak
  hamileyken bâin talâkla boşanır, sonra kocası vefat ederse, iddeti eski hali
  üzere kalıp nafakası kesil­mez. Zira boşanma iddeti vefat iddetine dönüşmez.
  Fakat ric'î talâkla boşan­mış olsaydı, boşanma iddeti vefat iddetine
  dönüşürdü.Fâsid nikâha dayanılarak kendisiyle cinsel ilişkide bulunulduğu için
  iddet beklemekte olan hamile kadına, kendisiyle cinsel ilişkide bulunmuş olan
  erke­ğin nafaka verme mecburiyeti yoktur. (Cezîrî, Mezâhib, 4/576-577.)
  E) Çocukların Nafakası

  Küçük de olsalar, işsiz büyük de olsalar, kız ve
  erkek çocukların nafaka­larını temin etmek, babalarının görevidir. Çocuğun
  nafakasının babası tarafın­dan temin edilmesinin vacip olması için şu üç şartın
  mevcut olması gerekir:

  1. Çocuğun yaşı küçük olmalıdır. Ergenlik çağına
  vardıktan sonra nafa­kasını babasının vermesi artık vacip olmaktan çıkar. Ancak
  çocuk deli veya çalışıp para kazanamayacak derecede hasta yahut sakat ise, ergen
  olsa da­hi nafakasını babasının vermesi gerekir.

  2. Çocuk fakir olmalıdır. Yaşı küçük olan çocuğun
  veya yaşı büyük de ol­sa deli veya çalışıp para kazanamayacak derecede hasta
  yahut sakat olan çocuğun varlıklı olması halinde, nafakasını babasının temin
  etmesi vacip ol­maz. Varlıklıdan kasıt, kendisine yetecek miktarda mala sahip
  olan kimsedir.

  3. Çocuk hür olmalıdır. Köle ise nafakasını
  efendisinin temin etmesi ge­rekir.Çocuk kız ise evleninceye kadar nafakasını
  babası temin eder. Evlenin­ce nafakasını, önce de ifade edildiği gibi artık
  kocasının temin etmesi gerekir.Çocukların nafakaları, kendilerine yetecek
  miktarda azık, katık ve giysi­dir. Hastalık sebebiyle gerektiğinde tedavileri
  için icap eden masrafı babaları­nın karşılaması gerekir.Çocukların nafakasını
  temin etmek, annelerinin görevi değildir. Yalnız doğurduktan kısa bir süre
  sonraya kadar çocuğunu emzirmesi annenin göre­vidir. Çünkü çocuk, hayata ilk
  adımı atarken süt emmezse, büyük ihtimalle ya­şama şansını kaybeder. Bununla
  beraber -emsali kadınlar eğer emzirme üc­reti alıyorlarsa- kadın, kocasından
  emzirme ücreti alma hakkına sahiptir. Ço­cuğu emzirecek yabancı bir kadın
  bulunursa, annesi çocuğu emzirmeye zor­lanamaz.(Cezîrî, Mezâhib, 4/587-588)  F) Anne Babanın Nafakası

  Anne babanın nafakasını şu şartlarla çocuklarının
  vermesi gerekir:

  1. Anne baba, kendilerine uygun tarzda meskene,
  azık ve katığa sahip olamayacak derecede fakir olmalıdır.

  2. Nafaka vermekle yükümlü olan evlât, kız olsun
  erkek olsun kendi du­rumuna uygun bir kazanca sahip olacak derecede varlıklı
  olmalıdır.

  3. Nafaka vermekle yükümlü olan evlâdın kendi
  şahsının, karısının ve ço­cuklarının bir gün ve bir gecelikten fazla miktarda
  azığı bulunmalıdır. Aksi tak­dirde evlâdın, anne babasına nafaka vermesi vacip
  olmaz. Çocuklarından na­faka alabilmeleri için, anne babanın müslüman olmaları
  şart değildir. 4. 06.Ocak.2013, 19:16
  2
  Hadimul Müslimin  A) Tanımı

  Nafaka, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin
  yiyecek, giyecek, mesken ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Nafaka
  temin etmek vacip olup, vücûb sebepleri şu üç maddede toplanabilir:

  1. Evlilik.

  2. Akrabalık.

  3. Mülk.

  Nafakayla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle
  buyrulmaktadır: "Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden
  üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi
  mallarından harcamakta (ve ailenin ge­çimini sağlamak) tadırlar." (Nisa 4/34.)


  "Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir."(Bakara
  2/233.)
  Sünnetteki delile gelince; kişinin ailesine,
  akrabalarına ve köleleriyle ca­riyelerine gerekli nafakayı vermesini teşvik eden
  birçok hadis-i şerif mevcut­tur. Bunlardan birinde şöyle buyrulur: "Nafaka vermeye ailenle
  başla. Kadın der ki: Ya beni doyur
  yada boşa. Köle der ki: Beni doyur da öylece çalıştır. Evlât der ki: Beni
  kendilerine bırakacağın kimselere teslim edinceye kadar do­yur."( Buhârî, Zekât, 18; Tirmizî, Zekât, 38, Zühd,
  32.)
  Bu hadisin başka bir rivayetinde "beni doyur"
  ifadesi yerine "nafakamı ver" sözü kullanılmıştır.

  Bu hadis-i şerifte, hak edenlere nafakalarını
  vermek, açık bir ifadeyle teş­vik edilmektedir. Evlilik bağı, kocanın karısına
  nafaka vermesini gerektirdiği gibi, ric'î talâkla boşanan kadınla benzer durumda
  bulunan kadınlara da ko­calarının nafaka vermelerini gerekli kılar.  B) Evlilik Nafakası

  Koca, karısının yiyecek, giyecek ve mesken
  ihtiyacını karşılamakla yü­kümlüdür. Yedirme ve giydirmede kocanın malî durumu
  esas alınır. Bunda kadının sosyal konumu göz önünde bulundurulmaz.Mesken
  ihtiyacının karşılanmasına gelince, bunda kocanın malî durumu değil, kadının
  sosyal konumu esas alınır. Karısının konumuna uygun bir mes­keni temin etmesi,
  kocanın görevidir. Çünkü yedirme ve giydirmede esas, bunların kadına mülk olarak
  verilmesidir. Yani koca, yiyecek ve giyeceği karı­sına mülk olarak verir. Kişi,
  ancak sahip olabildiği şeyleri başkasına mülk ola­rak verebilir.

  Meskene gelince, bunda asıl olan faydalanmaktır,
  mülk edinmek değildir. Dolayısıyla koca, meskeni karısına mülk olarak vermekle
  değil, onu kiralık da olsa, bir meskende barındırmakla yükümlüdür.


  C) Kocanın Nafaka Vermesini Gerektiren Sebepler

  Kocanın, karısına nafaka vermesinin vacip olması
  için şu şartların ger­çekleşmesi gerekir

  1. Kadın kendini kocasına teslim etmeli, kocasının
  kendisinden şehevî bakımdan yararlanmasına imkân tanımalıdır.

  2. Kadın, cinsel ilişkiye müsait bir durumda
  olmalıdır.

  3. Kadın, nâşize (kocasının itaatinden çıkmış)
  olmamalıdır.

  Nâşizelik ve nafaka şartlarından birini ihlâl etme
  sebebiyle kadının nafa­ka alma hakkı düşer. Hamile olmaması durumunda kadının
  bâin talâkla bo­şanmasıyla da nafaka alma hakkı düşer. Eşlerden birinin ölümü
  halinde de kadının nafaka hakkı düşer.  D) İddet Nafakası

  Ric'î olarak boşanan kadının iddet beklerken
  nafakasını kocasının temin etmesi gerekir. Hamile değilken bâin talâkla boşanan
  kadının, kocası üzerin­de nafaka hakkı yoktur. Ama hamileyken bâin talâkla
  boşanan kadına iddet süresi boyunca kocasının nafaka vermesi gerekir."Eğer hamile iseler,
  doğum yapıncaya kadar
  nafakalarını verin" (Talâk 65/6.)âyeti bunu
  bildirmektedir.Gereksiz yere iddet evinden çıkması durumunda, boşanmış olan
  hamile kadının nafaka alma hakkı düşer.Aynı şekilde hamile de olsa kocası Ölen
  kadına nafaka vermek vacip de­ğildir. Ama ona mesken temin etmek gerekir. Ancak
  hamileyken bâin talâkla boşanır, sonra kocası vefat ederse, iddeti eski hali
  üzere kalıp nafakası kesil­mez. Zira boşanma iddeti vefat iddetine dönüşmez.
  Fakat ric'î talâkla boşan­mış olsaydı, boşanma iddeti vefat iddetine
  dönüşürdü.Fâsid nikâha dayanılarak kendisiyle cinsel ilişkide bulunulduğu için
  iddet beklemekte olan hamile kadına, kendisiyle cinsel ilişkide bulunmuş olan
  erke­ğin nafaka verme mecburiyeti yoktur. (Cezîrî, Mezâhib, 4/576-577.)
  E) Çocukların Nafakası

  Küçük de olsalar, işsiz büyük de olsalar, kız ve
  erkek çocukların nafaka­larını temin etmek, babalarının görevidir. Çocuğun
  nafakasının babası tarafın­dan temin edilmesinin vacip olması için şu üç şartın
  mevcut olması gerekir:

  1. Çocuğun yaşı küçük olmalıdır. Ergenlik çağına
  vardıktan sonra nafa­kasını babasının vermesi artık vacip olmaktan çıkar. Ancak
  çocuk deli veya çalışıp para kazanamayacak derecede hasta yahut sakat ise, ergen
  olsa da­hi nafakasını babasının vermesi gerekir.

  2. Çocuk fakir olmalıdır. Yaşı küçük olan çocuğun
  veya yaşı büyük de ol­sa deli veya çalışıp para kazanamayacak derecede hasta
  yahut sakat olan çocuğun varlıklı olması halinde, nafakasını babasının temin
  etmesi vacip ol­maz. Varlıklıdan kasıt, kendisine yetecek miktarda mala sahip
  olan kimsedir.

  3. Çocuk hür olmalıdır. Köle ise nafakasını
  efendisinin temin etmesi ge­rekir.Çocuk kız ise evleninceye kadar nafakasını
  babası temin eder. Evlenin­ce nafakasını, önce de ifade edildiği gibi artık
  kocasının temin etmesi gerekir.Çocukların nafakaları, kendilerine yetecek
  miktarda azık, katık ve giysi­dir. Hastalık sebebiyle gerektiğinde tedavileri
  için icap eden masrafı babaları­nın karşılaması gerekir.Çocukların nafakasını
  temin etmek, annelerinin görevi değildir. Yalnız doğurduktan kısa bir süre
  sonraya kadar çocuğunu emzirmesi annenin göre­vidir. Çünkü çocuk, hayata ilk
  adımı atarken süt emmezse, büyük ihtimalle ya­şama şansını kaybeder. Bununla
  beraber -emsali kadınlar eğer emzirme üc­reti alıyorlarsa- kadın, kocasından
  emzirme ücreti alma hakkına sahiptir. Ço­cuğu emzirecek yabancı bir kadın
  bulunursa, annesi çocuğu emzirmeye zor­lanamaz.(Cezîrî, Mezâhib, 4/587-588)  F) Anne Babanın Nafakası

  Anne babanın nafakasını şu şartlarla çocuklarının
  vermesi gerekir:

  1. Anne baba, kendilerine uygun tarzda meskene,
  azık ve katığa sahip olamayacak derecede fakir olmalıdır.

  2. Nafaka vermekle yükümlü olan evlât, kız olsun
  erkek olsun kendi du­rumuna uygun bir kazanca sahip olacak derecede varlıklı
  olmalıdır.

  3. Nafaka vermekle yükümlü olan evlâdın kendi
  şahsının, karısının ve ço­cuklarının bir gün ve bir gecelikten fazla miktarda
  azığı bulunmalıdır. Aksi tak­dirde evlâdın, anne babasına nafaka vermesi vacip
  olmaz. Çocuklarından na­faka alabilmeleri için, anne babanın müslüman olmaları
  şart değildir.

+ Yorum Gönder