+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz lanet etmiş midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz lanet etmiş midir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Peygamberimiz lanet etmiş midir?


  Reklam  Cevap: Peygamberimiz lanet etmiş midir?..


  Hz. Muhammed (s.a.s.) "Allah Teâlâ dövme yapan ve yaptırana, kaşlarını incelten ve güzellik için dişlerini törpüleyip Allah'ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lânet etmiştir." (İbn Hacer el-Heytemî, ez-Zevacir, Mısır 1970, I, 141) demiştir. Hz. Muhammed (s.a.s)'nin lanet etmesi söz konusu mudur?


  Hz. Peygamber (asm)'de lânet kelimesini beddua, buğz, hakaret gibi anlamlarda kullanmıştır. Rivayetlerde Hz. Peygamber (asm)'in Bi'r-i Maûne olayında şehid edilen Müslümanlar nedeniyle Rıl, Zekvan, Lıhyan ve Usayya oğulları aleyhinde kırk sabah lânet okuyarak beddua ettiği bildirilir. (Buhari, Cihad 17).

  Buna karşılık Hz. Peygamber (asm), Müslümanları rastgele lânet etmekten menetmiş, özellikle ashabının birbirine ve tabiat kuvvetlerine lânet etmelerini yasaklamıştır. (Ebu Davud Edeb, 4908; Müslim, Birr, 80-87).

  İslâm bilginleri arasında, kimlere lânet edilip kimlere edilmeyeceği konusunda görüş ayrılığı vardır. Bilginlerin bir bölümü Müslümanlara hiç bir şekilde lânet edilemeyeceği görüşündedir. Bilginlerin diğer bir bölümü ise fasık olan Müslümanlara lânet edilebileceğini kabul ederler. Kâfirlere lânet edip edilemeyeceği de tartışma konusu olmuştur. Bazı bilginler, kâfirlere kayıtsız şartsız lânet edilebileceğini kabul ederken, bazıları da bunun vacib olmadığını, onlara lânet edilebilmekle birlikte lânet etmemenin daha güzel ve yararlı olacağını savunmuşlardır. (Fahruddin er-Razi, Tefsir-i Kebir Ter. III/188; İbn Mace, Tercüme ve Şerh, X /148).
  Selam ve dua ile...Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder