+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Akaid konusunda ehli sünnetin kaynak eserleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Akaid konusunda ehli sünnetin kaynak eserleri


 2. imam
  Üye

  Cevap: Akaid konusunda ehli sünnetin kaynak eserleri


  Reklam  Cevap: Ehl-i Sünnet Akidesi
  Yazarı: Dr. Yasir Burhami

  Büyük Boy Ciltli Şamua Kağıt * 472 Sayfa

  Akide ilmi, ilimlerin en değerlisidir. Çünkü o Hayy ve Kayyum olan, diri olup tüm varlık alemini de diri tutan Allah’a götürür, O’nu tanıtır.

  Akide ilminin pek çok faydası vardır, bazıları şunlardır:

  -Mü’min, Allah’a (c.c.) bu ilimle daha çok yaklaşır, yüceliğini daha çok idrak edip O’na daha çok tazim ve saygı gösterir.

  -Müslüman, dininin temellerini ve imanının esaslarını bu ilimle bilir.

  -Müslüman, kafirden, fasık da mü'minden bu ilimle ayırt edilir.

  -Mü'min, ateistlerin şüphelerine, sapıkların yanılgılarına, hakikati yok etmeye çalışanların tevillerine ve şeytanların giriş noktalarına karşı ancak bu ilimle meydan okuyabilir.

  -Mü'min, İslami sapık fırkaların sapık düşüncelerine bu ilimle cevap verebilir.

  -Kalbin sükunete ermesi, gönlün açılması, nefsin arınması, gönlün temizlenmesi ve Allah’la (c.c.) dostluğa ulaşmak ancak bu ilim sayesinde olur.

  -İslam düşmanlarının “akide, şeriat ve ahlakı ile İslam” etrafında getirdikleri şüpheleri ancak bu ilim sayesinde def edebiliriz.

  -Bu ilmi öğrendiğimizde uydurma dinlere, tahrif edilmiş semavi dinlere ve sapık fırkalara karşı atağa geçebiliriz.

  -Bu ilim iyice öğrenildiğinde misyonerlerin, laiklerin ve komünistlerin ağaçları kökünden sökülüp yere yıkılır.

  _______________________________

  Ehli Sünnet Akaidi

  İmam Ebul Yusr Muhammed Pezdevi
  KAYIHAN YAYINLARI

  İmam Ebul Yusr Muhammed Pezdevî tarafından yazılan bu eser, Maturidî itikadına göre hazırlanmış 100'den fazla mes'elelere cevap verilmiştir. Her müslümanın okuyacağı ilk temel eserdir.


  ____________________________________________

  Ehl-i Sünnet İtikadı - Camiu-l Mütûn Tercümesi
  Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi*

  Yazar: Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi
  Hazırlayan: Mehmet Şevket Eygi

  ____________________________________________

  Ehli Sünnet Akaidi Kitap isimleri
  Akaid ve kelam : Tahavi'nin "Akidetül Tahaviyye"; Pezdevi,

  ___________________________________________

  Ehl-i Sünnet Akaidi; Teftazani, Şerhu'l Akaidi'n Nesefiyye

  _________________________________________

  islam akaidi - hasan kara kaya

+ Yorum Gönder